Stedendriehoek

Stationsstraat eerder open voor verkeer

DEVENTER – De Stationsstraat is sinds vorige week weer open voor verkeer. De aannemer is er in geslaagd om de werkzaamheden versneld uit te voeren. Aanvankelijk zou de straat half oktober open gaan.
De Stationsstraat was sinds april dicht vanwege werkzaamheden aan het busstation. Het busstation is vernieuwd, overzichtelijk en veiliger gemaakt. Begin dit jaar heeft het Stationsplein al een ware metamorfose ondergaan. In het najaar worden er op het plein en busstation bomen geplant.
De stationsomgeving wordt voorbereid op de toekomst. Dagelijks stappen er ruim 18.000 reizigers in en uit de trein op het Deventer station. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren met 30% toeneemt. Na het derde perron en de ondergrondse fietsenstalling is nu ook het busstation en Stationsplein klaar.
Dit najaar start de aanleg van de Groene Wal. Het gebied tussen de Deventer Schouwburg en de Leeuwenbrug wordt aangepast om de doorstroming te verbeteren. De knik op het Churchillplein verdwijnt, er komt een veilige oversteek naar de Keizerstraat en er komt meer groen in het gebied. Zie voor meer informatie over het stationsgebied de website spoorzone.deventer.nl.