Stedendriehoek

Start nieuwe havo/vwo leerroute Kunst & Cultuur op De Boerhaave

Succes van masterclass vertaald in nieuwe leerroute

Vanaf komend schooljaar 2022-2023 start De Boerhaave met een nieuwe havo/vwo
leerroute Kunst & Cultuur (K&C). Leerlingen die deze leerroute kiezen, krijgen 4 dagen
in de week ‘gewoon’ les en 1 dag per week ‘projectdag’. Op die K&C projectdag
werken zij aan projecten in verschillende kunstdisciplines. Zo ontwikkelen
zij hun vaardigheden en ontdekken wat bij hen past. Leerlingen die nu in groep 8
zitten en schooladvies havo/vwo krijgen, kunnen zich nu aanmelden.

Vijf uitgangspunten
De Boerhaave biedt al langer masterclasses Kunst & Cultuur. Dit heeft zich vertaald in een
nieuwe leerroute. De leerroute Kunst & Cultuur heeft vijf uitgangspunten: sociaal-cultureel
raakvlak, creativiteit, kunstzinnigheid, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van
vaardigheden. De projecten sluiten specifiek aan bij de belevingswereld van leerlingen en de
tijd van nu. Leerlingen leren vernieuwend denken en hun kunstzinnigheid wordt geprikkeld.
Door de K&C projecten krijgen zij een eigen kijk op de wereld. Ook leren zij al doende om
verschillende materialen, technieken en instrumenten te gebruiken. Tegelijkertijd oefenen zij
in het verwoorden van hun ideeën, geven productpresentaties en reflecteren op het proces
en project waarbij zij betrokken zijn.

Vier dagen les, één dag project
Leerlingen die vanaf september 2022 Kunst & Cultuur gaan volgen, hebben vier dagen
‘gewoon’ les en één dag projectdag. Volgens deze onderwijsaanpak werken ook de andere
leerroutes bij De Boerhaave. Denk aan de vwo leerroute Ecolyceum (sinds 2015) en de
ondernemende Havo XL leerroute (sinds 2018). Leerlingen zijn heel enthousiast over deze
manier van leren en de weekindeling. Zij krijgen er energie van en maken kennis met veel
‘nieuws’. Dat werkt stimulerend.