Stedendriehoek

Start archeologisch onderzoek Grote Kerkhof in Deventer

Vandaag, maandag 31 mei, start het archeologisch onderzoek op het Grote Kerkhof. Bij het maken van de plannen voor de herinrichting van het Grote Kerkhof is de ondergrond zoveel mogelijk ontzien. Toch zijn op enkele plekken werkzaamheden nodig die reiken tot in grondlagen van het kerkhof dat hier tot de 18de eeuw lag. Op die plekken vindt archeologisch onderzoek plaats.

Wethouder Carlo Verhaar: “We maken een heel mooi nieuw plein op een archeologisch heel waardevolle plek. Daarom is het van belang om goed onderzoek te doen. Ik ben weer heel benieuwd wat ze gaan ontdekken.”

Ruimte voor waterelement

In juni wordt de locatie van het waterelement, tegenover het oude stadhuis, opgegraven. De fundering van dit element is ongeveer anderhalve meter diep. Deze ingreep verstoort naar verwachting de bovenste lagen van het kerkhof. Deze begravingen worden laag voor laag vrij gelegd, getekend en beschreven. Daarna worden de skeletten verwijderd, om ruimte te maken voor het waterelement.

Bij de werkzaamheden wordt gedeeltelijk met de graafmachine gewerkt. Een ander deel van de werkzaamheden wordt handmatig uitgevoerd. Om de werkzaamheden mogelijk te maken, worden de parkeerplaatsen voor het stadhuis iets verplaatst richting de IJssel.

Planning

Op 1 juli moet het grootste deel van het onderzoek zijn afgerond, zodat het grootste deel van het plein weer beschikbaar is voor eventuele evenementen. Het restant van het archeologisch onderzoek op het plein wordt voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd na het evenementenseizoen.

Op dit moment is de aanbesteding van de werkzaamheden aan het Grote Kerkhof en Stromarkt in voorbereiding. De verwachting is dat de werkzaamheden medio september starten. De overlast tijdens het terrassenseizoen wordt daarmee zoveel mogelijk beperkt. In 2022 worden eerst het Grote Kerkhof en daarna de Stromarkt opgeleverd.

Meer informatie over de herinrichting Lebuinuspleinen is te vinden op www.deventer.nl/lebuinuspleinen.