Sport

Twee Leaderprojecten in Salland van start

DEVENTER – Twee projecten in Salland ontvangen een eenmalige investeringsbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel: gemeente Deventer (Helios) en gemeente Raalte (Wonen met de buren). De projecten dragen bij aan een vitaal Salland.

Salland is eind 2015 opnieuw geselecteerd als ‘Leadergebied’ en kan gebruik maken van Europese Leadergelden voor plattelandsontwikkeling. De eerste twee aanvragen zijn goedgekeurd en de projecten kunnen nu van start. Het gaat om de volgende projecten:

Helios meer dan voetbal
Helios realiseert een duurzame accommodatie voor maatschappelijke activiteiten. In dit sportieve buurthuis in Colmschate (Deventer) wordt het sport- en beweegaanbod voor buurtbewoners, jeugd, ouders, werknemers en andere doelgroepen verdubbeld. Naast het voetbal komen er activiteiten gericht op gezondheid, vitaliteit, bewegen, gezonde voeding en integratie van mensen met een beperking.

Wonen met de buren
Een groep inwoners van Luttenberg gaat het voormalig bejaardencentrum Mariaoord omvormen tot een vitaal centrum voor senioren. De Leaderbijdrage is bestemd voor voorzieningen om de appartementen heen, zoals een stilte- en ontmoetingsruimte, een steunpunt zorg, domotica-voorzieningen, een verbindingspad naar de dagbesteding bij Elckerlyc, de landschapstuin en duurzaamheidsmaatregelen.
“Heb je een goed idee dat bijdraagt aan ‘people, planet & profit’ in Salland? Neem dan contact op met Mireille Groot Koerkamp (leadercoördinator) via e-mail mireille@dekrachtvansalland.nl  of telefoon 06-22466131. Zie ook de website www.dekrachtvansalland.nl .”