Sport

Seizoen 2021/2022 sportief en financieel succesvol

Go Ahead Eagles heeft de jaarcijfers voor het seizoen 2021/2022 ingediend bij de KNVB. Het totaalresultaat over het afgelopen seizoen bedraagt 1,7 miljoen euro. De netto omzet zonder transferinkomsten is ten opzichte van het seizoen 2020/2021 toegenomen met grofweg 5,6 miljoen euro naar in totaal 10 miljoen euro.

Ook het resultaat vergoedingssommen was wederom positief in seizoen 2021/2022, te weten €700.000,-. De bedrijfslasten zijn als gevolg van de promotie naar de Eredivisie hoger dan het seizoen 2020/2021 (8,4 miljoen euro) en zijn iets hoger dan oorspronkelijk begroot (8,2 miljoen euro). Door het positieve resultaat van het seizoen 2021/2022 is het eigen vermogen verbeterd met 1,7 miljoen euro naar in totaal 6 miljoen euro.

Veel steun
“Al met al was het seizoen 2021/2022 niet alleen op sportief vlak, maar ook op financieel gebied een positief jaar”, geeft algemeen directeur Jan Willem van Dop (zie foto) aan. “Bij de budgetprognose in juni 2021 was bij ons de verwachting dat we – in tegenstelling tot seizoen 2020/2021 – weer met publiek zouden kunnen gaan spelen. De daaraan gekoppelde inkomsten met betrekking tot extra ticketverkoop, merchandising en horeca hadden we voorzichtig in de omzet verwerkt. Op drie duels na hebben we alle wedstrijden met publiek gespeeld, dus dat pakte gelukkig goed uit. Een andere meevaller was het grote aantal seizoenkaarten en Business Seats dat we hebben verkocht. Het was heel bijzonder hoeveel steun Go Ahead Eagles van de supporters en Business Partners heeft ontvangen in onzekere en onduidelijke tijden.”

Transfers
De omzet voor transferresultaten kwam 1,6 miljoen euro hoger uit dan gebudgetteerd (8,4 miljoen euro). Dit als gevolg van hogere commerciële inkomsten dan begroot, maar ook door niet begrote inkomsten, waaronder het prijzengeld van de KNVB Beker (waarin de halve finale werd bereikt), de grasgelden van de Eredivisie CV en de solidarity payment van de Eredivisie CV. “De kosten daarentegen lagen in lijn der verwachting”, vervolgt Van Dop. “Daarnaast hadden de transfers van Luuk Brouwers naar FC Utrecht en Ragnar Oratmangoen naar FC Groningen een positief effect op het netto resultaat. De financiële vooruitzichten van Go Ahead Eagles zijn positief.”

Duidelijk plan
De algemeen directeur, tot slot: “Wel heeft corona ons extra doen beseffen dat een gezonde, duurzame financiële bedrijfsvoering essentieel is voor de lange termijn van de club. Het financiële beleid dat de club nastreeft – een positief bedrijfsresultaat vóór transferresultaten – blijft dan ook gehandhaafd voor de prognose en het budget van het huidige seizoen 2022/2023. Een seizoen waarin we samen vol enthousiasme en volgens een duidelijk plan blijven werken aan een mooie, duurzame toekomst voor Go Ahead Eagles!”