Sport

Nieuw sportbeleid voor sterke verenigingen

Samen sporten is leuk, gezellig, gezond en goed voor het maatschappelijk welzijn. Daarom stimuleert de gemeente sporten in verenigingsverband. Ook kijkt de gemeente hoe sportaccommodaties zo goed mogelijk benut kunnen worden.

Dit staat in het beleidskader ‘Samen sporten maakt sterk 2021-2030’ dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad. Het beleidskader is tot stand gekomen met behulp en actieve inbreng van sportverenigingen, de Stichting Deventer Sportploeg en Sportbedrijf Deventer.

Sportieve spil
Wethouder Rob de Geest: “Sporten is gezond. En mensen beleven ongelooflijk veel plezier aan samen sporten. Toen corona uitbrak, zagen we hoezeer mensen samen sporten misten en hoe belangrijk de verenigingen zijn. Zij zijn de spil van het sportieve leven en vervullen belangrijke maatschappelijke functies. Met het nieuwe sportbeleid houden we verenigingen vitaal en grijpen we kansen aan om locaties optimaal te benutten. De samenleving verandert in snel tempo. Sportverenigingen zien het ledenaantal dalen door vergrijzing en individualisering van de sport. Accommodaties worden daardoor minder intensief gebruikt. Sportaccommodaties worden daarom waar mogelijk efficiënter, effectiever en multifunctioneel ingericht. Waar zich kansen voordoen kunnen op de langere termijn binnen- en/of buitensport accommodaties worden geclusterd om ze zo te versterken.”

Beeld: sportindeventer.nl