Sport

Gezamenlijk belang bij verbeteren jeugdvoetbal in de regio

Go Ahead Eagles streeft ernaar om een sterke binding te hebben met clubs uit het regionale amateurvoetbal. Sportief, commercieel én sociaal-maatschappelijk. Zowel Go Ahead Eagles als de amateurverenigingen hebben namelijk een gezamenlijk belang bij het verbeteren (en behouden) van jeugdvoetbal in de regio en het ontwikkelen van commerciële en sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Het afsluiten van convenanten is voor Go Ahead Eagles niet het middel om een nauwere samenwerking met amateurverenigingen aan te gaan; het maken van individuele seizoenafspraken en het bieden van maatwerk zijn dat wél.

Go Ahead Eagles vervult graag een verbindende rol op het gebied van: ontwikkeling van jeugdspelers van amateurclubs door hen op hun eigen niveau te laten voetballen; opleiden en begeleiden van trainers, coaches, opleidingshoofden en technisch jeugdcoördinatoren in het amateurvoetbal; opzetten van commerciële projecten met amateurverenigingen; opzetten van sociaal-maatschappelijke projecten met amateurverenigingen; ondersteuning van amateurclubs, zoals kaartenacties, kennisuitwisseling, het spelen van oefenwedstrijden, het organiseren van thema-avonden en het bieden van een platform;

Meer weten over de mogelijkheden om als amateurvereniging op sportief, commercieel en sociaal-maatschappelijk vlak een samenwerking met Go Ahead Eagles aan te gaan? Neem dan contact op met Marcel Geestman (Relatiebeheer Amateurclubs) via m.geestman@ga-eagles.nl of Eric Whittie (Hoofd Opleidingen Jeugd) via e.whittie@ga-eagles.nl.

Activiteitenkalender

Regelmatig organiseert de Voetbalacademie activiteiten voor de partnerclubs. Voor de maand maart en april staan de volgende activiteiten op het programma: woensdag 22 maart: clinic bij UD; woensdag 29 maart: thema-avond bij ABS (onderwerpen: talentherkenning en presentaties); woensdag 12 april: clinic bij ABS; woensdag 19 april: thema-avond bij SV Twello (onderwerpen: mentale veerkracht en KNVB); woensdag 10 mei: clinic bij WWNA; woensdag 24 mei: thema-avond bij WWNA (onderwerpen: alcoholgebruik, lastergebruik bij blessures en evaluatie).