Stedendriehoek

‘Signaleren, adviseren en soms een stap verder gaan’

Luciël Scholten is wijkagent in Zandweerd

DEVENTER – Het bureau aan de Storminkstraat is het zenuwcentrum van de Deventer politie. Vanbuiten lijkt het wel alsof er bijna niemand aanwezig is, maar eenmaal binnen gonst het wel degelijk van de activiteiten. Agent Luciël Scholten ontvangt met koffie en blijkt al snel een enthousiast verteller over zijn werk.

Luciël: “Ik heb eerst een carrière in het bedrijfsleven gehad, maar de politie bleef aantrekkingskracht op me uitoefenen. De contacten met bewoners, hulpverlening, de actie… Daarom ben op m’n 34ste alsnog gestart met de opleiding. Zeven jaar geleden ben ik begonnen als wijkagent. Eerst in Voorstad en de laatste twee jaar in Zandweerd. Het is wel een combitaak. Ik draai ook gewone diensten, dat noemen we de noodhulp: reageren op 112-meldingen, het verrichten van aanhoudingen, enz. Daarnaast maak ik ook onderdeel uit van het digitale flexteam, waar we ons richten op de aanpak van online fraude. Daardoor zie je me soms overdag minder in de wijk. Maar ik kom er dus ook ‘s nachts en ben ook digitaal aanwezig. We zijn er dus wel, maar niet altijd zichtbaar.”

Geldezels
“Tijdens de periode in Voorstad heb ik me aangemeld voor het digitaal flexteam van de politie. Ik kwam er namelijk achter dat veel jongeren in deze wijk als geldezel fungeren. Een geldezel is iemand die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele activiteiten. De geldezel sluist frauduleus verkregen geld door naar criminelen. Het zijn vaak kwetsbare jongeren, soms uit instellingen, die als geldezel worden misbruikt. Ze zijn niet alleen dader maar vaak ook slachtoffer.”

Digitaal flexteam
“Het digitaal flexteam binnen de politie pakt dit aan. We hebben veel contacten met scholen om daar voorlichting te geven, maar we komen ook bij bejaarden- en verzorgingstehuizen om de mensen te waarschuwen. Het gaat om zaken als bankhelpdeskfraude, oplichting via Marktplaats, mensen die zich voordoen als bankvertegenwoordigers en vragen om je zogenaamd oude pinpas in te leveren, dat zijn vaak schrijnende verhalen. Geldezels aanpakken is één ding, maar het liefst pakken we de ronselaars hogerop in de criminele organisatie. In Deventer is een aantal ronselaars opgepakt, dan zie je ook gelijk het aantal aangiftes dalen, dat was hier behoorlijk hoog.”

Zandweerd
“Dit is een wijk ten noorden van het centrum met veel oudere, gehorige flats en relatief kleine huizen. Hier kom ik regelmatig in actie wegens burenoverlast. Er is een jongerenflat waarvan een aantal bewoners altijd voor veel overlast zorgde. Het eerste dat we twee jaar geleden deden was samen met de gemeente en de woningbouwvereniging de notoire overlastgevers benaderen en aangeven dat we niets meer accepteerden. Het gros van de bewoners was daar wel blij mee, zelfs degenen die zelf overlast veroorzaakten. Het schiep duidelijkheid voor iedereen. Tegenwoordig hoef ik er veel minder te komen.”

Taken wijkagent
“Een wijkagent acteert meer aan de voorkant. Ik maak regelmatig een rondje door de wijk, ook lopend. Bij mooi weer pak ik de fiets. En soms surveilleer ik in burger. Je wordt dan regelmatig herkend en ook aangesproken, soms ook als ik in burger voorbij kom, dat is dan weer niet de bedoeling… Signaleren en adviseren, daar komt mijn werk in het kort op neer. Maar ik ga regelmatig een stapje verder en probeer ook problemen op te lossen door proactief op te treden. Ik voer ook keukentafelgesprekken met bewoners van Deventer.”

IGP-team
“We hebben ook een IGP-team (informatie gestuurde politie) dat veelvuldig onopvallend in de wijken aanwezig is. Dat behaalt hele mooie resultaten als het gaat om het opsporen van drugdealers en fietsendieven. Er gaat veel politiecapaciteit in zitten, maar nietsdoen is echt geen optie. En soms kunnen we ook zaken wegzetten bij netwerkpartners zoals burenoverlast bij de woningbouwstichting of buurtbemiddeling.”

Aangiftebereidheid
“De aangifte- en meldingsbereidheid is naar beneden gegaan, ik zie wel een verband met een afnemend vertrouwen in de overheid en de politie. Maar heb je ergens twijfels over, meld het alsjeblieft wel. Dat kan via het centrale nummer 0900-8844, of 112 bij spoed of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Op Twitter @WA_deventer, op Instagram is ons account wijkagenten_zandweerd_borgele en  ons hele team is te volgen op Facebook: @POL_Deventer. Want besef wel dat wanneer je niks meldt, wij het ook niet weten, en dan gebeurt er sowieso niets. Ik heb het in een situatie van huiselijk geweld dat echt extreem uit de hand was gelopen, wel meegemaakt dat wij bij de buren kwamen en dat die zeiden: ‘ja, we wisten het wel’. Toen dacht ik: had het maar gemeld, dan hadden we grotere problemen kunnen voorkomen.”

Zichtbaarheid
Ik hoor vaker van bewoners dat we minder zichtbaar zijn. Ik draai het ook wel eens om. Als er problemen zijn, zijn er namelijk veel manieren om contact met ons op te nemen, via de website of per mail. En als het goed is, wordt er altijd binnen twee dagen contact opgenomen.
Er zijn ook collega’s die spreekuren houden zoals in de wijk Keizerslanden en Rivierenwijk. Dat willen we wel meer gaan doen, maar dan moet er wel aanloop zijn vanuit het publiek. Misschien kunnen we hierin samenwerken met het sociaal team en handhaving.
Het is natuurlijk wel jammer dat er geen wijkbureaus meer zijn. Nu er nog maar één centraal bureau is, is dat vaak een drempel om langs te komen. Daardoor lopen we nuttige informatie mis. Het werkt het beste als we zoveel mogelijk fysiek in de wijk aanwezig zijn, dan komen de mooiste verhalen naar boven.”