Stedendriehoek

Senioren wachten al jaren op passende huisvesting

Ruim tien jaar geleden, als gevolg van de financiële crisis, heeft de overheid flink bezuinigd waarbij ook bejaardencentra het moesten ontgelden. “Niet geheel ten onrechte, want de formule raakte verouderd en de kosten rezen de pan uit. Deze woonvorm voor ouderen was dan ook uit de tijd geraakt”, zegt Brigitte Habraken.

“Helaas werd verzuimd goede alternatieven te bedenken, met als gevolg dat veel senioren nu vaak gedwongen zijn veel te lang in te grote woningen te blijven, waardoor doorstroming op de woningmarkt wordt belemmerd. Door particulier initiatief van Stichting Knarrenhof worden mooie nieuwe woonvormen ontwikkeld, die erop gericht zijn senioren in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen zonder een beroep te hoeven doen op de samenleving. Noem het maar ‘noaberplicht’ die nét iets verder gaat. In zo’n project zijn zowel koopwoningen als huurwoningen opgenomen. Ook wordt geprobeerd sociale huursector aan te bieden. Een gemeenschappelijke ruimte zorgt ervoor dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De belangstelling voor deze woonvorm neemt sterk toe. Diverse landelijke politieke partijen hebben Knarrenhof nu in hun verkiezingsprogramma staan.”

In Deventer is al vier jaar een initiatiefgroep actief om het eerste Knarrenhofproject te realiseren. Habraken: “Ondanks de sympathie voor het plan is het nog steeds niet gelukt een geschikte en betaalbare bouwlocatie te vinden. Medewerking van het gemeentebestuur is hierbij onontbeerlijk. In Deventer staan meer dan 450 mensen ingeschreven en staan wij in de top-10 van gemeenten in Nederland qua grootst aantal inschrijvingen voor het Knarrenhof. Steeds meer politieke partijen in Deventer gaan het belang van dit soort woonvormen inzien en zij hebben connecties in Den Haag. Onze hoop is dan ook op de lokale politiek en de gemeenteraad gevestigd!”