Stedendriehoek

Schooljeugd schaatst voor water

DEVENTER – Tot en met vrijdag 24 november schaatsen 420 scholieren uit Gelderland gesponsord rondjes op de ijsbaan voor waterprojecten op basisscholen in Ethiopië. Ze doen dit in het kader van de 17e editie van Schaatsen voor Water. Zo’n 10.000 scholieren uit het hele land gaan de ijsbaan op en laten zich per rondje sponsoren. Het geld dat daarmee wordt opgehaald, is bestemd voor water- en sanitatieprojecten van Plan Nederland in Ethiopië.

Wereldwijd sterven elke dag bijna 2.000 kinderen als gevolg van vervuild water. Daarnaast betekent waterschaarste voor meisjes vaak dat ze elke dag uren moeten lopen om water te halen. Hierdoor kunnen ze niet naar school. Door vervuild water en slechte hygiëne zijn kinderen ook vaker ziek; het ontbreken van goede wc’s op school is voor meisjes een belangrijke reden om met school te stoppen.

Op vrijdag 17 november schaatsen Montessorischool De Ontdekking en Kolmenscate uit Deventer en  De Zonnehoek (locatie Citroenvlinder) uit Apeldoorn bij De Scheg, Piet van Donkplein 1 te Deventer. Met de opbrengst van Schaatsen voor Water 2017 legt Plan Nederland op basisscholen in Amhara in het noordwesten van Ethiopië een waterpomp en watertanks aan. Hierdoor hoeven meisjes geen water meer te halen en kunnen zij naar school. Ook worden aparte toiletblokken voor meisjes gebouwd, alsook een invalidentoilet. Er komen speciale clubs waar leerlingen les krijgen over handen wassen, bacteriën en een juist gebruik van de latrines. Dankzij de inzet van scholieren in Nederland krijgen duizenden kinderen toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne.