Stedendriehoek

Samenwerking met Oeganda gaat verder

DEVENTER – Diverse Deventer partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, overheid, sport en maatschappelijke organisaties gaan in de periode 2017-2021 weer samenwerken in Oeganda. Samen zetten zij zich in voor betere leefomstandigheden en professioneler openbaar bestuur in Oeganda. Ze markeerden dit in het stadhuis met het ondertekenen van een intentieovereenkomst en het oprichten van het Platform Deventer-Oeganda.

De samenwerking tussen de Deventer partners en Oeganda richt zich op vier hoofddoelen: bevorderen van de voedselzekerheid; vergroten werkgelegenheid; beter onderwijs; professionalisering van het lokaal bestuur. Daarnaast stimuleert de gemeente Deventer de samenwerking tussen de Oegandese overheid en de maatschappelijke organisaties daar.

Al jaren is een groep maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven uit Deventer actief in Oeganda. Vanaf 2012 onder de naam Connect2Uganda en vooral gericht op het district Bukomansimbi. Naast dit collectief zijn er in Deventer nog tal van andere groepen maatschappelijk actief in dit Afrikaanse land. Het platform brengt nu alle partijen in Deventer met een Oegandese link bij elkaar, om expertise te delen en krachten te bundelen. “De samenwerking met Oeganda laat zien dat je fantastische resultaten kunt bereiken als je samen ergens in gelooft en er samen de schouders onder zet”, volgens Andries Heidema, burgemeester van Deventer.

De gemeente Deventer blijft zich inzetten voor het professionaliseren van de lokale overheid in Oeganda. Dat doet ze samen met de andere platformpartners en lokale bestuurders ter plekke. De VNG International financiert deze activiteiten vanuit haar nieuwe programma IDEAL (Inclusive Decisions At Local Level). Verder ondersteunt de gemeente de platformbijeenkomsten.

Samenwerken in het platform Deventer-Oeganda is vrijwillig. De deelnemers organiseren en financieren hun eigen activiteiten in Oeganda. De partners komen vier keer jaar bijeen, waarvan één keer op bestuursniveau. Het platform bestaat bij de start uit: werkgroep Connect2Uganda (Stichting Kinderen voor Uganda, Stichting Up4s, AOC Oost, Windesheim Honours College, Rabobank Salland), Go Ahead Eagles Stichting Bulungi, The Rob Foundation, Stichting Morkiswa, Etty Hillesum Lyceum, ROC Aventus en gemeente Deventer.