Stedendriehoek

Samen aan het werk voor krachtige wijken

Van links naar rechts Martin Plant, Remco Greven, Arjan Zemann en Marco Kok.

DEVENTER – Wat startte in 2019 als een pilot Buur & Zo met een buurtconciërge als vertrouwd gezicht voor kwetsbare wijkbewoners, iemand die maaltijden bezorgde én een luisterend oor bood, is een succes gebleken. Om Buur & Zo verder te verbreden, verbinden en te verankeren is nu de stichting Buur & Zo opgericht.

Het concept bleek betaalbaar en ook eenvoudig te kopiëren naar andere wijken. Dat betekende in de afgelopen jaren: meer wijken, meer buurtconciërges, meer leveranciers. Samenwerking kreeg onder andere verder vorm in diverse wijkservicecentra.

Met de nieuwe stichting en bestuur kan er nog meer worden gestuurd op het gewenste eindresultaat: versterken van de onderlinge samenhang in de wijk (voorkomt onder andere eenzaamheid); preventie door vroegsignalering; ondersteuning van zorg met organisatorische voorzieningen in de wijk; duurzame logistiek en betrokkenheid van lokale ondernemers.

Samenwerken over eigen grenzen heen
Het succes van Buur & Zo is te verklaren vanuit de wil om samen te werken over eigen grenzen heen. Daarmee voegt het ook verbinding toe aan alles wat er al is. Schaalvoordelen benutten én aandacht voor de taal en cultuur van de wijk, waarbij ondernemers worden betrokken. De kracht is de kleinschaligheid, die als concept toegepast kan worden in meer gemeenten en mogelijk zelfs landelijk.

Marktpartijen, kennisinstituten en overheden worden dan ook uitgenodigd hun denk- en innovatiekracht in te zetten voor Buur & Zo. Hiermee wordt nadrukkelijk gekeken naar wat er de komende jaren in buurten en wijken nodig is om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen en te versterken.

Meer tijd en aandacht door combineren van taken
De inzet van de buurtconciërge heeft meerdere voordelen. Het persoonlijk contact is daarbij het belangrijkst. Daarmee vangt de buurtconciërge snel de eerste signalen op van eenzaamheid; hoe eerder je eenzaamheid herkent, hoe meer je kunt doen voor de ander. Het persoonlijke contact met de buurtconciërge werkt dan ook preventief. Eenzame ouderen gaan de deur weer uit voor sociale activiteiten. Het gevoel bij de (wijk)gemeenschap te horen kan een groot verschil maken. Maar ook praktisch hulp bij kleine klussen kan direct worden meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het indraaien van een lamp, iets pakken uit een hoge kast of bezorgen van maaltijden of medicijnen aan huis.

Door zowel logistieke als praktische taken bij de buurtconciërge neer te leggen, is er tijd om intensiever sociaal contact te leggen met wijkbewoners. Zo neemt de druk op zorgverleners en mantelzorgers af. Maar het gaat verder dan dat; door samen te werken met wijkservicecentra ontstond er een fysieke, verbindende (logistieke) schakel, een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, waar activiteiten worden georganiseerd en verbindingen gelegd. Uitgangspunt is: wat heeft de wijkbewoner nodig. Bijvoorbeeld snel contacten leggen met het team toegang Wmo of het vragen van een vrijwilliger als maatje. Met die werkwijze kan snel passende zorg en ondersteuning worden geregeld.

Bestuur van de stichting
Het bestuur bestaat uit vier zeer enthousiaste bestuursleden die vanuit een persoonlijke motivatie Buur & Zo tot een succes willen maken. Onder voorzitterschap van Martin Plant, directeur Carinova thuiszorg, zijn dat Remco Greven, directeur Welzijn en Kinderopvang Rastergroep, Arjan Zemann, directeur academie Mens en Maatschappij Saxion en Marco Kok, directeur midden- en kleinbedrijf Deventer. Het motto daarbij is: Samen aan het werk voor krachtige wijken.