Stedendriehoek

Sallandse projecten van start met Leaderbijdrage

Drie projecten in Salland kunnen van start met een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de betreffende gemeenten. De projecten dragen bij aan een vitaal en duurzaam Salland.

Salland is één van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 23 Sallandse projecten een Leaderbijdrage. Nu zijn er weer drie projecten goedgekeurd:

’t Boetelerveld en ’t Schoapie (Mariënheem)

Kinderopvang ’t Schoapie wil de verbinding leggen tussen de mens, landbouw en de natuur van het Natura 2000-gebied ’t Boetelerveld. Tussen de ingang van ’t Boetelerveld en de boerderij wordt de houtwal hersteld en een wandelpad aangelegd. Langs het wandelpad komt een voedselbos met waterspeelplaats. Een leegstaande schuur wordt verbouwd tot info- en rustpunt voor bezoekers. Daar komt ook een dagbestedingsgroep voor mensen met een beperking, die kunnen helpen bij het schenken van de koffie of groenonderhoud. ’t Schoapie ontvangt een Leaderbijdrage van €100.000,- (50% EU, 25% provincie Overijssel en 25% gemeente Raalte).

Vernieuwing en verduurzaming Kerkhuus (Heino)

De Protestantse Gemeente in Heino wil ’t Kerkhuus Heino vernieuwen en verduurzamen, zodat het een trefpunt blijft in het hart van het dorp voor ontmoeting, inspiratie en vorming. De entree, ‘huiskamer’, zalen en keuken worden aangepakt. Er komt een betere routing, de huiskamer krijgt een huiselijker sfeer en de keuken een nieuwe inrichting, zodat deze geschikt is om gezamenlijk te koken en te eten. Ook worden er maatregelen getroffen om elektriciteit en gas te besparen, zoals ledverlichting, bewegingssensoren, temperatuurregeling per ruimte en extra isolatie. Daarnaast wordt het ventilatiesysteem vervangen en voorzien van warmteterugwinning. De Protestantse Gemeente ontvangt een Leaderbijdrage van €100.000,- (50% EU, 25% provincie Overijssel en 25% gemeente Raalte).

Anti-foodwaste Platform ‘Afwaste’

Afwaste (Online Gastheer bv) biedt restaurants de mogelijkheid om de voorkeur van hun gasten duidelijker in kaart te brengen. De restaurants weten zo beter hoeveel zij moeten inkopen en gaan zo voedselverspilling tegen. Omdat bekend is welke producten de restaurants nodig hebben, kan eenvoudiger ingekocht worden bij lokale en regionale leveranciers. Zo krijgen de leveranciers een betere prijs en marktpositie dan wanneer zij via de groothandel leveren. Daarbij ontvangt de gast feiten over voedselverspilling en wat hij of zij bijdraagt klimaat en milieu. Afwaste ontvangt een Leaderbijdrage van €78.475,- (50% EU, 25% provincie Overijssel en 25% gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) voor het uitvoeren van een test bij twintig lokale restaurants en tien lokale leveranciers in Salland.

Projectidee aanmelden

Wie ook een projectidee heeft dat bijdraagt aan de versterking van het platteland en meer wil weten over de mogelijkheden van Leader, kan contact opnemen met een van de Leadercoördinatoren: Mireille Groot Koerkamp: telefoon 06-22466131 of e-mail mireille@dekrachtvansalland.nl, of Giny Hoogeslag: telefoon 06-13488937 of e-mail giny@dekrachtvansalland.nl