Stedendriehoek

Ruim 200 gratis plekkennextra op parkeerterrein

DEVENTER – Het nieuwe parkeerterrein op Melksterweide op de Worp krijgt 222 gratis parkeerplekken. Zo voorziet de gemeente in de parkeerbehoefte, met name vanuit de binnenstad. Bij grotere evenementen kan een groenstrook worden gebruikt voor 105 extra parkeerplekken.

Dat staat in het inrichtingsvoorstel en het ontwerp bestemmingsplan, dat door het college is vastgesteld. Belanghebbenden konden reageren op zowel het inrichtingsplan als het ontwerp bestemmingsplan. Naar verwachting behandelt de raad het voorstel eind juni.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “De Melksterweide biedt ruimte aan mensen die Deventer bezoeken. De overtocht met het pontje maakt dat zij de reis naar de binnenstad als een uitje ervaren. Daarnaast wordt de huidige parkeeroverlast, langs bijvoorbeeld de Bolwerksweg, tegengegaan.”

Naast het parkeerterrein blijft een groene strook bestaan die nu niet als parkeerplaats wordt ingericht. Daar kan vooralsnog alleen tijdens evenementen worden geparkeerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een aantal zienswijzen.

Om het parkeerterrein in te passen in een groene omgeving, wordt het ingericht met een met gras gevulde verharding en streekeigen beplanting. De karakteristieke bomenlaan bij het Worpplantsoen en de 115 parkeerplekken blijven bestaan. Om de bomenlaan beter tot zijn recht te laten komen wordt parkeren hier mogelijk ontmoedigd met een licht parkeertarief. Hiervoor is een apart besluit nodig.