Stedendriehoek

Rijk werkt niet mee aanaardgasvrij Zandweerd

DEVENTER – Deventer krijgt geen bijdrage van het Rijk om in de wijk Zandweerd vijfhonderd bestaande woningen aardgasvrij te maken en te voorzien van duurzame energie. De betrokken Deventer partners gaan ook zonder bijdrage door met hun plannen.

Uiterlijk 1 juli konden gemeenten voorstellen indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, om op korte termijn vijfhonderd bestaande woningen aardgasvrij te maken. Het ministerie heeft uit 74 voorstellen 27 plannen voor een proeftuin geselecteerd. Carlo Verhaar, wethouder milieu: “Heel jammer, maar Rijksbijdrage of niet, wij gaan als partners gewoon door met de samenwerking om van aardgas over te schakelen op duurzame energie. We hebben afspraken gemaakt over de ambitie om de 12.000 sociale huurwoningen in heel Deventer fossielvrij te maken. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst en betaalbare woonlasten voor bewoners.”

De gemeente, Woonbedrijf ieder1, Rentree, De Marken, Eigen Bouw, Enexis Groep en de provincie Overijssel werken samen om wijk voor wijk de sociale huurwoningen van aardgas af te krijgen. Voor de energievoorziening wordt in Zandweerd onderzocht of de rioolwaterzuivering van Waterschap Drents Overijsselse Delta warmte kan gaan leveren aan de woningen in de wijk. Aardgasvrij maken van woningen kan alleen in nauwe samenwerking met de bewoners. Er komt veel aandacht om bewoners te informeren en wensen en ideeën op te halen. In Zandweerd gebeurt dit onder andere via WijDeventer.

Voor het eind van de kabinetsperiode moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij (of klaar voor het afkoppelen van het aardgas) worden gemaakt. Het Rijk heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin.