Columns

Overweg(end) onzin

Spoorwegbeheerder ProRail heeft onder verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat verschillende missies. Een daarvan is het sluiten van alle onbewaakte overwegen in Nederland die ze niet kunnen of willen beveiligen met het gebruikelijke circus van slagbomen, bellen en knipperlichten. Onlangs was de overweg in Diepenveen, die de landgoederen Oud en Nieuw Rande verbindt, de klos. Doof voor alle valide argumenten en protesten van omwonenden en dagelijkse gebruikers werd er stoïcijns toegewerkt naar de onvermijdelijke afsluiting van deze laatste, onbebelde overgang in de gemeente Deventer.
De enige reden die ze voor het sluiten aanvoeren is het verhogen van de veiligheid. Let wel, het gaat hier om een overgang over niet eens druk bereden enkelspoor, waarop nog nooit iets is gebeurd en die enkel gebruikt wordt door voetgangers en fietsers. Ter compensatie is door ProRail en de gemeente Deventer een omleidingspad aangelegd dat aan alle kanten te kort schiet. Onlogisch, te kort, gebruikers dwingend om stukken langs de openbare weg te lopen met een veel te steile op/afgang. Een nogal vreemde actie voor een organisatie die zegt alles te doen om ons te behoeden voor mogelijke ongelukken.
Misschien wordt het eens tijd om anders naar het begrip veiligheid te kijken. De obsessie voor het uitbannen van elk denkbaar risico in onze maatschappij dreigt namelijk steeds vreemdere vormen aan te nemen. We zetten dreumesen van twee turven hoog al valhelmpjes op het hoofdje als ze een stukje in de tuin willen fietsen op hun driewielertje. Op elke bouwplaats mot je een helm op je kop, ook al kom je nooit verder dan de bouwkeet aan de rand. Staanplaatsen in voetbalstadions? Overheden krijgen bij voorbaat hoofdpijn als ze bedenken wat er eventueel, mogelijk zou kunnen gebeuren als iemand een duwtje zou krijgen.

Je kunt het begrip veiligheid oeverloos oprekken en hiermee elke discussie bij voorbaat monddood maken. Want wie tegen de aangekondigde veiligheidsmaatregel is, is dus per definitie onveilig bezig.
Kijk, als ProRail echt zo begaan is met onze veiligheid en de kans dat er op overwegen een ongeluk zal kunnen plaatsvinden tot nul wil terugbrengen zit er maar één ding op. Per direct met al het treinverkeer stoppen. Missie geslaagd, ProRail opgeheven.