Stedendriehoek

Parkeren op het Grote Kerkhofblijft heikel onderwerp

DEVENTER – Al jaren zijn er plannen om auto’s te weren van het Grote Kerkhof. In 2012 besloot de gemeenteraad het plein binnen afzienbare tijd autovrij te maken, maar dit is om verschillende redenen nog steeds niet gebeurd. De functie die het autovrije plein volgens velen zou moeten krijgen is een publieksfunctie. Af en toe gebeurt dit al, zoals de concerten die, inmiddels volgens traditie, plaatsvinden op het plein aan het begin van het nieuwe seizoen in augustus.

Onlangs is de motie van GroenLinks in stemming gebracht. De partij wil dat het besluit van 2012 begin 2018 in werking wordt gebracht. Tegenstanders werpen tegen dat de (parkeer)omstandigheden de afgelopen jaren zodanig zijn veranderd, dat het besluit van destijds niet meer relevant is. De eindstand van de stemming afgelopen week was gelijk, met ontbreken van drie zieken, waardoor is besloten woensdag 20 december opnieuw te stemmen.

 

De Stichting Belangenvereniging Polstraat e.o. is tegen een autovrij Grote Kerkhof. “Wij willen onze omgeving /de binnenstad goed bewoonbaar houden. Dit houdt in dat we overlast zo veel mogelijk willen beperken en het parkeren is ook al jaren een heikel punt.” Voorzitter Harmen Oostra doelt op de bewoners die ’s avonds geen parkeermogelijkheid hebben in de omgeving van hun huis, ondanks de parkeervergunning die zij hebben. “De bewoners uit de Polstraat en omgeving hebben het nakijken.”

 

De alternatieven om te parkeren, als het Grote Kerkhof autovrij wordt, zijn onder andere de Worp, aan de overkant van de IJssel. “Fijn, als je ’s avonds thuis komt en je kunt geen plek vinden. Dan parkeer je toch aan de overkant van de rivier!” De Belangenvereniging is verontwaardigd. “Wij als bewoners zijn tegen, de ondernemers zijn tegen, het Binnenstadmanagement is tegen, maar GroenLinks wil het besluit nu in werking zien.

 

Oostra: “Wij zien gebeuren dat als het Grote Kerkhof autovrij wordt, dat er nog meer geparkeerd gaat worden in Zandweerd-Zuid en de Worp, waar nu al heel veel mensen vanuit de binnenstad parkeren. Dit brengt het risico met zich mee dat daar dan ook parkeervergunningen ingevoerd gaan worden, omdat daar dan weer te weinig plek is.”

 

GroenLinks wil een autovrij Grote Kerkhof en hier een publieke functie van maken. “Denk aan evenementen waarvoor hier een prachtige plek is. Wij willen Deventer laten genieten van wat hier mogelijk is. Dit biedt een kans om meer mensen naar de stad te trekken. Met de uitbreiding van de parkeergelegenheid op de Worp is een autovrij Grote Kerkhof realistisch. ”

 

Wat de uitkomst wordt, laat nog even op zich wachten. Op woensdag 20 december vindt de herverkiezing plaats.