Stedendriehoek

Opknapbeurt voor groene hart Keizerslanden in Deventer

Het park in Keizerslanden, grenzend aan de Radboudlaan en Karel de Grotelaan, krijgt een grote opknapbeurt. Het ontwerp is nu definitief. De aannemer start de komende weken met de werkzaamheden. Volgens planning wordt het park begin 2021 geopend.

De paden in het park worden vervangen door halfverharding, waardoor het park goed toegankelijk wordt voor iedereen. Er komen extra wandelpaden en het groen wordt opgeknapt. De fietsroute door het park wordt zoveel mogelijk gescheiden van de wandelpaden. Er komt een omheinde hondenspeeltuin in plaats van het hondenlosloopgebied. Verder komen er meer bankjes en speciale bankjes voor ouderen.

De naam van het park wordt tijdens de officiële opening, begin 2021, onthuld. In mei hebben bewoners kunnen stemmen op één van de drie voorgedragen namen voor het park. Via een poll kon een keuze gemaakt worden uit ‘Godebaldplantsoen’, ‘Godebaldpark’ of ‘Karel de Grotepark’. De gemeente heeft meer dan 200 geldige stemmen ontvangen. De nieuwe naam kreeg ruim 60% van de stemmen.

In een eerder plan werd geopperd de bomen aan de Godebaldstraat te vervangen. Dat is niet meer het geval. Bomen aan de Godebaldstraat blijven staan en alleen het straatwerk wordt aangepakt.

Ontwerp van het park

In het afgelopen jaar hebben enthousiaste bezoekers van het park en bewoners uit de omgeving meegedacht over de invulling van het park. In mei konden bewoners reageren op het ontwerp. Op basis van alle reacties heeft de ontwerper een definitief ontwerp gemaakt. Het ontwerp is te zien op www.deventer.nl/keizerslandennogknapper.

Het park in Keizerslanden en de omgeving worden gefaseerd opgeknapt. Dit jaar start de gemeente met het park. De komende jaren worden de omliggende straten Radboudlaan, Frederik van Blankenheimstraat en de Adelboldstraat aangepakt. Het participatieproces voor deze straten start in 2021.