Stedendriehoek

Ontwikkeling vanuit tijd en ruimte

DEVENTER – In het hart van Deventer wordt gewerkt aan een nieuwe middelbare school, genaamd UiterWaarden: een unieke plek waar leerlingen vanuit tijd en ruimte zich ontwikkelen om te kiezen waar zij naartoe willen met vervolgonderwijs. De school integreert toekomstgericht Waldorf-, Dalton-, Montessori-, Interconfessioneel- en Jenaplanonderwijs met Doorlopende Lijn.

Met vaste groepen die (zo lang mogelijk) bij elkaar blijven tijdens de hele schoolloopbaan. Waar onderwijs dient als een instrument voor de leerling en geen doel op zich vormt. “In het voortgezet onderwijs in Deventer zien we een groeiende behoefte aan meer diversiteit en keuzemogelijkheden”, aldus initiatiefnemer Ninke Beunk.

Een van de belangrijkste streefpunten van UiterWaarden is een doorlopende lijn van onderbouw naar bovenbouw. “Daarin schiet het aanbod in Deventer naar ons inzien momenteel te kort; je kunt starten met de vrijeschool, maar deze niet op dezelfde plek afronden. Dan moet de leerling uitwijken naar Zutphen of overstappen binnen Deventer”, zegt Ninke. Met een doorlopende lijn krijgen leerlingen de kans om een consistent en samenhangend leertraject te volgen gedurende hun gehele middelbare schooltijd. Gewoon van brugklas tot examen op één school met dezelfde stamklas. Praktijkgericht en in verbinding met de omgeving en natuur werken ze in heterogene klassen. UiterWaarden wenst een school met maatwerk om leerlingen de tijd te geven juiste keuzes te maken op het passende niveau voor hun vervolgopleiding.

De lancering van UiterWaarden vorige week, met een achttal schoolbesturen en de gemeente, was een bijzondere mijlpaal. “Er was een positieve sfeer met mooie reacties, waaruit duidelijk bleek dat we ‘wezenlijk verrijkend en anders bezig zijn voor het onderwijsaanbod voor de kinderen uit Deventer en omstreken’.”

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment bevindt het initiatief zich in de oprichtingsfase en verkent het mogelijkheden voor samenwerking met Etty Hillesum en andere bestaande onderwijskoepels. Het opzetten van een nieuwe publieke school is een uitdagend proces, waarbij het behalen van intentieverklaringen een zeer belangrijke horde vormt. Daarom zoekt UiterWaarden vrijwilligers. “Het liefst hebben we per basisschool een vrijwilliger die ons wil helpen aan intentieverklaringen. In de periode juni tot en met oktober gaan we daarvoor campagne voeren. We leven in een veranderende wereld met een weerbarstige realiteit. Om leerlingen voor te bereiden op deze realiteit moet ons onderwijsaanbod flexibel en dynamisch zijn”, sluit Ninke af. Geïnteresseerden die willen deelnemen worden uitgenodigd om contact op te nemen via info@uiterwaarden.school. Voor meer informatie: www.uiterwaarden.school