Stedendriehoek

Online inspiratiesessie: nu echt nieuwe bestuursleden!

Het vinden van nieuwe bestuursleden is voor veel verenigingen en stichtingen een lastige klus. Toch krijgt elk bestuur vroeg of laat te maken met openstaande vacatures. Op 18 januari 2023, van  19.30 tot 21.30 uur kunnen besturen van vrijwilligersorganisaties uit Overijssel kennismaken met succesvolle wervingsmethoden die hen kunnen helpen om de openstaande bestuursfuncties in te vullen. Tijdens de inspiratiesessie worden de volgende methodieken besproken:

De Bronmethodiek: een methode om vrijwilligers te vinden via persoonlijke benadering en op basis van “omdenken”. Niet de vacature staat centraal, maar de wensen en mogelijkheden van mensen.

Expeditie Nieuwe Gezichten. In de Expeditie Nieuwe Gezichten gaan deelnemers op reis om hun eigen organisatie te ‘herontdekken’, vanuit het oogpunt van de potentiële vrijwilliger.

Kennismaken

Vooraf maken de deelnemers kort kennis met elkaar aan de hand van enkele vragen uit het Jam Cultures spel; hoe goed kennen zij hun eigen organisatie? Ook worden in de workshop concrete tips geboden waar besturen direct mee aan de slag kunnen. Besturen die met een van deze methoden aan de slag willen ontvangen daarbij vanuit BestuurdersCentraal gratis ondersteuning. Een van de projectleiders van BestuurdersCentraal neemt na de inspiratiesessie contact op om af te stemmen hoe het vervolg er uit kan zien en of een lokaal of provinciaal aanbod aansluit bij de behoefte van de organisatie.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website: www.bestuurderscentraal.nl (registratie vereist) of via edith@deventerdoet.nl.

BestuurdersCentraal

Deze inspiratiesessie wordt verzorgd door projectleiders van BestuurdersCentraal Overijssel. BestuurdersCentraal zet kennis en expertise uit de lokale samenleving in om besturen van vrijwilligersorganisaties te ondersteunen.
In Overijssel werken de vrijwilligerscentrales uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Borne, Hellendoorn, Twenterand, Hardenberg en Zwolle hier samen aan, met ondersteuning van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) en VOSVI (Vereniging van Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet). BestuurdersCentraal wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.