Stedendriehoek

Onderzoek naar zelfbewoningsplicht koopwoningen

Het college van burgemeester en wethouders gaat de mogelijkheid onderzoeken een zelfbewoningsplicht in te stellen voor nieuwe koopwoningen. Zo wil het college voorkomen dat nieuwe koopwoningen worden gebruikt als beleggingsobject en zo aan de vrije woningmarkt worden onttrokken.

Wethouder Wonen Rob de Geest (zie foto): “De druk op de woningmarkt is hoog, zowel op de huur- als op de koopmarkt. Om deze druk te verlichten zetten we volop in op de bouw van woningen in alle segmenten. We onderzoeken nu daarnaast de zelfbewoningsplicht. Deze kan voorkomen dat te veel woningen beleggingsobjecten zijn, waardoor de prijzen stijgen en het aanbod slinkt. Als te veel woningen een beleggingsobject worden, wordt de koopmarkt krapper en krijgen starters en mensen met een middeninkomen steeds minder ruimte. Om de kansen voor deze woningzoekenden te vergroten, willen we de mogelijkheid voor een zelfbewoningsplicht onderzoeken voor nieuwbouwkoopwoningen. De zelfbewoningsplicht kan worden vastgelegd in de koopovereenkomst.”

Waterbedeffect voorkomen

De Geest vervolgt: “Bij verkoop van gemeentelijke kavels en bij verkoop van woningen van de corporaties, wordt de zelfbewoningsplicht al langere tijd toegepast. Meestal is echter een marktpartij de verkopende partij. We gaan daarom met de marktpartijen van Platform Wonen in gesprek over een zelfbewoningsplicht in Deventer voor koopwoningen in de woningbouwprogramma’s van de diverse projecten.” Meerdere gemeenten hebben al een zelfbewoningsplicht of plannen daartoe, vertelt de wethouder: “Er kan een waterbedeffect ontstaan richting gemeenten die daar niet over beschikken, waardoor de druk op de koopwoningmarkt daar nog hoger wordt. Door ook in Deventer een zelfbewoningsplicht in te voeren, wordt dat waterbedeffect hier voorkomen.”

Ook bestaande woningen

Het Rijk heeft wetgeving in voorbereiding om een opkoopbescherming voor bestaande woningen op te kunnen leggen. Daarmee krijgen gemeenten de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar blijven in buurten waarin schaarste is of waar de leefbaarheid wordt aangetast door aankoop van deze woningen voor verhuur. Het college laat onderzoeken of deze regeling voor Deventer buurten kansen biedt.