Onderwijs

Vernieuwend onderwijs in Deventer

DEVENTER – Vernieuwend middelbaar onderwijs in Deventer, op een middelbare school waar leerlingen in een vaste stamklas zowel de onderbouw als de bovenbouw doorlopen, waarbij ze samenwerken met oudere en jongere leerlingen, vaak thematisch en vakoverstijgend. Dat zijn enkele van de in het oog springende elementen van een nieuw onderwijsconcept in Deventer. De UiterWaarden school. Beoogde oprichting in 2026. In dit artikel vertellen we u er meer over.

Nieuwsblad Stedendriehoek sprak met twee van de initiatiefnemers: Ninke Beunk en Kristiaan Kamerling. Hun doel is om in de periode van juli tot en met oktober 1.000 handtekeningen te verzamelen van ouders, als steunbetuiging voor hun initiatief. Dat aantal is nodig om groen licht te krijgen van overheid en gemeente.

Wat is de visie achter deze toekomstige school, waar staat de UiterWaarden school voor? 

Ninke vertelt: “De UiterWaarden school wordt een school waarop leerlingen binnenkomen en tot het eindexamen bij elkaar kunnen blijven, dus een doorlopende leerlijn, waarbij niveaus bij elkaar komen. Er komt een stamklas, en die stamklas zal zo veel mogelijk lessen gezamenlijk hebben. Daarnaast wordt het een school waarbij de aandacht ook op de omgeving gericht zal zijn: zowel in de context van natuur als maatschappij. Bedrijven en maatschappelijke organisaties worden erbij betrokken.”

Kenmerken van Montessori-, Jenaplan-, Dalton- en Vrije schoolonderwijs

“We willen heterogeniteit creëren in leeftijden waarbij ontmoetingen plaatsvinden tussen jong en oud. In de stamklassen zitten wel leerlingen van gelijke leeftijd bij elkaar maar alle niveaus zijn aanwezig in één klas, dus ook daar is sprake van een mix. We zetten onder andere in op het zelfstandig doelen stellen in afstemming met een eigen coach en klassendocent om daar mee aan de slag gaan, het nemen van verantwoordelijkheid. Dat zie je ook in het Montessori onderwijs. Tegelijkertijd vinden we het wel heel erg belangrijk dat er aandacht is voor een stukje directe instructie en de afwisseling tussen denken, voelen en willen. Het klassikale, waarbij een docent vanuit eigen vakkennis en expertise iets overdraagt en aanwakkert. Dat is ook kenmerkend voor een Vrije school. Die pedagogische grondslag is ook bij onze school ontzettend belangrijk. Daarbij gaat het niet alleen om kennisoverdracht maar ook het zijn van de jongeren: wat wil ik, wat kan ik, wat heb ik daar voor nodig? Waar wil ik naartoe? We wensen verder vanuit de context onderwijs te gaan vormgeven, zoveel mogelijk vakoverstijgend, in verbondenheid met elkaar, waarbij docenten ook met elkaar samenwerken. Daarvoor zoeken we nog onderwijsvernieuwers die out of the box kunnen denken en het huidige onderwijssysteem even durven loslaten.”

Kristiaan haalt wat onderzoeksresultaten aan die iets zeggen over de gunstige effecten van een nieuw initiatief voor een stad of regio. Het blijkt dat wanneer een nieuw onderwijsinitiatief het levenslicht ziet, dit ook een goede prikkel kan zijn voor het bestaande onderwijs. Bestaande scholen worden uitgedaagd om zich te verbeteren. Ook vertelt hij over een noemenswaardig effect van een vaste stamklas met verschillende niveaus door elkaar.

“Er wordt weleens gedacht: als je verschillende niveaus in één klas hebt dat dan de hogere niveaus minder goed onderwijs krijgen. Maar er is uit onderzoek gebleken dat dit niet zo is. Je hoeft als ouder van een vwo leerling niet bang te zijn dat een klas waar ook kaderonderwijs gegeven wordt nadelig is voor je kind, dat hij of zij dan minder goed onderwijs krijgt. Alle niveaus gaan omhoog, zo blijkt uit onderzoek. En we denken dat we qua veiligheid en inclusiviteit met de verschillende niveaus door elkaar iets moois kunnen neerzetten wat we in de hedendaagse maatschappij een beetje kwijt aan het raken zijn. Er zijn heel veel geluiden van polarisatie. Wij gaan voor  iets anders zorgen met deze school, we zoeken juist de verbinding om de verdeeldheid tegen te gaan. Acceptatie van de verschillen en elkaar vinden ondanks die verschillen.”

Geef uw steun!

Zeker als u kinderen heeft in de leeftijd van 10 tot 12 jaar is het zinvol om de website van deze nieuwe school eens te bekijken. U kunt uw steun betuigen via een digitale handtekening met DigiD, waarbij enkele gegevens, zoals het BSN van uw kind, geregistreerd worden. Steun betuigen is niet hetzelfde als garanderen dat u voor deze nieuwe school kiest. Het is gewoon een blijk van waardering voor nieuwe kansen voor alle kinderen in Deventer. U kunt ook uw steun geven, graag zelfs, als u al weet dat uw kind naar een van de andere scholen gaat.

En misschien bent u als ouder nu al enthousiast en weet u dat dit dé school wordt voor uw zoon of dochter. Dan kunt u Kristaan en Ninke niet alleen helpen door uw handtekening te zetten maar ook door met andere ouders in gesprek te gaan en uw enthousiasme te delen. Kristiaan: “Ik denk dat je met veel meer plezier naar school kunt gaan als leerkrachten en leerlingen samen een sfeer weten te creëren in het gebouw. De eindexamenstunt, de sociale samenwerking met andere leeftijden, samen iets organiseren, cabaret of wat dan ook, wij zien het al helemaal voor ons!”

www.uiterwaarden.school/