Ondernemend

‘Wij werken mét mensen en maken het verschil’

DEVENTER – ExtraDochter biedt sinds 2012 mantelzorgondersteuning. “Wij beginnen waar de thuiszorg stopt en waar de mantelzorg beperkt is”, vertelt eigenaar Ed Radstake. “Wij werken in eerste instantie samen met mensen op leeftijd die een heel leven al geleefd hebben. Wij willen onze cliënten, de mensen, de regie teruggeven en hun kwaliteit van leven verbeteren. Out-of-the-box denken is daarbij heel belangrijk.”

Mensen moeten steeds langer thuis wonen. Een van de voordelen daarvan is dat zij geen afstand hoeven te nemen van de vertrouwde omgeving, maar het verhoogt wel de kans op eenzaamheid. Daarnaast kunnen cliënten last krijgen van lichamelijke en soms ook psychische klachten, waardoor zij vaker een beroep moeten doen op de hulp van naasten. “Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat de kinderen naast de deur wonen”, vertelt eigenaar Mérikke Kuiper. “Daarnaast hebben zij ook hun eigen (drukke) leven. Het kan fijn zijn als ExtraDochter in de buurt is, een oogje in het zeil houdt en de cliënt ondersteunt. Dit zorgt vaak voor rust en ontlasting van de familie. Het ontzorgt hen en geeft de familieleden de ruimte om gewoon zoon, dochter of kleinkind te zijn.”

Of het nu gaat om gezelschap, erop uit gaan, huishoudelijke taken, een oogje in het zeil houden of langere zorgmomenten achtereen: de mogelijkheden bij ExtraDochter zijn heel breed. Zij is een zelfstandige en onafhankelijke mantelzorgorganisatie, die persoonlijke service aanbiedt en haar cliënten de zorg en ondersteuning geeft die zij wensen. “Wij willen de regie bij de cliënt laten. Wij kijken heel erg goed naar haar en waar zij waarde aan hecht. Wij zoeken hierbij de aansluiting. Zelfs als iets onmogelijk lijkt, proberen wij het mogelijk te maken. Dat maakt ons uniek.”

Ed vult aan: “Op het moment dat wij onze cliënten de aandacht kunnen geven die zij nodig hebben, merken we dat zij meer zin in het leven krijgen en dat de kwaliteit van leven toeneemt. We trekken daarin op met andere partijen, waaronder de reguliere zorgaanbieders en een tandarts, gespecialiseerd in ouderen. We gaan ook mee naar bijvoorbeeld de tandarts, de huisarts of het ziekenhuis. We creëren om onze cliënten heen een netwerk van partijen dat bij hen past. Daarnaast ondersteunen we hen ook bij onder andere de aanvraag van een persoonsgebonden budget of gaan in onderhandeling met de zorgverzekeraar over de vergoeding van de zorg. We proberen een zo’n goed mogelijk contact met de familie te onderhouden, zodat die weet dat hun (groot)ouder in goede handen is.”

Zorg waarborgen
“We zijn continu aan het evalueren, zowel de cliënten als het bedrijf. Wat kunnen we beter doen? Hoe kunnen we de cliënt beter helpen? We willen een toekomstbestendig bedrijf neerzetten, waarbij de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd. We hebben het afgelopen jaar onze regio uitgebreid, maar we zijn niet van plan om heel groot te worden. We willen onze cliënten kennen en de lijntjes kort houden.”

ExtraDochter
T: 06-42334218/06-33434340
E: info@extradochter.nl 
I: www.extradochter.nl

Dit artikel komt uit onze ondernemersspecial van week 27. Je leest hem hier.