Ondernemend

Een vertrouwd gezicht, gestoken in een nieuwe jas

Soms loopt het leven anders dan je dacht. Neem het huwelijk. “Het is de meest veelomvattende overeenkomst die mensen in hun leven sluiten”, zegt Barthold Dijkers. Des te belangrijker dus om juist het verbreken van die overeenkomst goed en kundig te laten begeleiden. Hij is advocaat én mediator, en gevestigd aan de Binnenweg 7 in Twello. “Als het familie- of erfrechtzaken betreft, zijn mensen welkom bij mij. “Ik begeleid naar een juiste afwikkeling, waarbij ik eraan hecht dat alle betrokkenen zich waar mogelijk gezien en gehoord voelen.”

In het lichte en open pand in Twello heeft Barthold al heel wat mensen te woord gestaan. “Ik ben drie jaar op deze locatie te vinden, maar heb al ruim 18 jaar proces- en advieservaring opgedaan binnen mijn vakgebied. Ik startte mijn loopbaan bij een groot (top 5) advocatenkantoor, en kwam er door het grote aanbod aan gespecialiseerde rechtsgebieden al snel achter dat ik het meest op mijn plek ben in het personen- en familierecht. Juist in dat rechtsgebied heb je het meest wezenlijk contact met mensen; juist daar kan ik daadwerkelijk iets betekenen, en zelfs iets toevoegen. Iets betekenen voor mensen, dat is mijn drijfveer.” 

In de praktijk van Barthold komen onder andere mensen die gaan scheiden of al in een scheidingstraject zitten. “Mensen komen bij mij als hun relatie onherstelbaar is beschadigd en moet worden afgewikkeld; vaak is de communicatie ernstig verstoord.” Anders dan de meesten denken echter is het -ook en juist dan- vaak nog heel goed mogelijk (en wel zo verstandig) om middels mediation (overleg) tot een afwikkeling van de relatie te komen. “Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug.” 

Omdat ik een bij wet geregistreerd en gespecialiseerd mediator ben, ben ik goed in staat mensen te begeleiden in zowel de emotionele als de zakelijk-juridische afwikkeling van hun relatie. Bovendien kan ik alle procedurele handelingen verrichten bij de rechtbank omdat ik advocaat ben. Zo ligt het gehele traject om tot echtscheiding te komen in de handen van één en dezelfde persoon. Wel zo praktisch. 

Met behulp van eenvoudig toepasbare technieken is het mogelijk snel weer constructief met elkaar te communiceren. Voor kinderen wel zo belangrijk, want ouder-zijn, dat blijf je je hele leven lang.

Dit betekent echter niet dat ik uitsluitend werk als mediator. Integendeel. Naast mijn werkzaamheden als mediator bestaat een groot deel van mijn praktijk uit het voeren van procedures: geschillen op het gebied van familierecht, maar steeds vaker ook geschillen op het gebied van erfrecht.

Juist in een procedure echter vind ik het erg belangrijk de belangen van mijn cliënt scherp in het oog te blijven houden: een procedure kan eenvoudig leiden tot een vergroting van het conflict, en daar is juist de cliënt vaak niet bij gebaat. 

Het huwelijk is het grootste contract dat je kunt sluiten
Voor velen begint het huwelijk als een sprookje…..Maar komt men pas aan het einde van het huwelijk achter de verstrekkende gevolgen daarvan. Het gebeurt vaak dat men zich er niet van bewust is dat het enkele feit dat je samen een hypotheek hebt niet betekent dat je dus ook samen eigenaar bent van het huis, of dat schulden van de een door het sluiten van het huwelijk (voor 2019) ook schulden van de ander zijn geworden. Vaak blijkt dat mensen die zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden deze voorwaarden niet hebben nageleefd. In alle gevallen zijn de gevolgen doorgaans groot…

Goede voorlichting is -juist dan- belangrijk. Voorkomen is echter altijd beter dan genezen. Vaak realiseert men zich te laat dat men uit elkaar is gegroeid. Dat is niet alleen jammer, maar achteraf bezien vaak ook onnodig.

Achteraf blijkt telkens weer dat met goede en zorgvuldige communicatie veel leed had kunnen worden voorkomen. Zorgvuldig communiceren is wezenlijk, en dat geldt overigens in alle relaties. Dus ook de relatie tussen werkgever en werknemer, tussen collegae onderling, buren onderling en relaties binnen de familie. Iedereen hoort, ziet, leest of interpreteert nu eenmaal op eigen manier, en hierdoor ontstaat snel miscommunicatie. Dit terwijl je met enkele makkelijk toepasbare technieken de communicatie eenvoudig kunt verbeteren. 

Het zou heel goed -en leuk!- zijn eens per jaar een “relatie-A.P.K.-tje” te ondergaan. Ook relaties hebben onderhoud en aandacht nodig. Gewoon om te bespreken waar jullie op dit moment staan. Wat gaat goed, wat kan beter?

Voor meer informatie over familie- of erfrecht , neem gerust contact op.

DIJKERS Advocatuur | Mediation
mr B.P.G. (Barthold) Dijkers
Binnenweg 7
7391 GK Twello
T  085 7500474
E info@dijk-ers.nl
W www.dijk-ers.nl