Stedendriehoek

Nultolerantiebeleid in recreatiegebied Bussloo

“Een bezoek aan recreatiegebied Bussloo zou voor iedereen een ontspannen dagje uit moeten zijn en geen bedreiging van de volksgezondheid. Grote groepen jongeren kwamen vorige week in de buurt van de brug bij elkaar en hielden zich niet aan de regels. In de huidige situatie waarin de volksgezondheid ieders belang is, is dit gedrag onacceptabel”, vertelt Luke Pol. “Leisurelands is het gedrag van jongeren op Bussloo zat en zegt: neem je verantwoordelijkheid!”

Tijdens het pinksterweekend liepen de gemoederen hoog op bij de brug op recreatiegebied Bussloo. Groepen jongeren gingen hier met elkaar op de vuist. Ook werd er vuurwerk afgestoken en hielden ze onvoldoende afstand. Ingrijpen van Leisurelands en de politie was noodzakelijk. Terreineigenaar Leisurelands is het zat en gaat in samenwerking met de politie en gemeente ingrijpen. “Dit om te zorgen dat de kleine groep raddraaiers hun gedrag aanpast.” Om te voorkomen dat de regels nog vaker worden overtreden, stelt Leisurelands in samenspraak met politie en de gemeente Voorst per direct een nultolerantiebeleid in. Dit houdt in dat er geen waarschuwingen volgen op ongewenst gedrag, maar gelijk wordt beboet. Daarnaast zal aan overtreders een gebiedsverbod worden opgelegd, waardoor ze de hele zomer niet meer welkom zijn op Bussloo.

Concreet betekent dat voor de komende tijd het volgende: 1. lachgas is verboden op geheel Bussloo; 2. alcohol in de omgeving van de brug is verboden en 3. de regels rondom groepsvorming en het houden van voldoende afstand worden strikt gehandhaafd. Hiertoe wordt onder andere het terreinreglement van Bussloo aangepast. Om de drukte bij de brug te verminderen, wordt de aanliggende parkeerplaats Strönk aan de noordzijde afgesloten.

Leisurelands houdt de situatie in de omgeving van de brug samen met politie en handhaving van de gemeente Voorst nauwlettend in de gaten en zal het beleid aanscherpen waar nodig. Voor nu hoopt Leisurelands dat de maatregelen voldoende zijn om een aangenaam bezoek aan Bussloo voor iedereen mogelijk te houden.