Stedendriehoek

Nieuws van de gemeente Deventer

Kunstcircuit gaat verder binnen de Bibliotheek en Schouwburg

Kunstcircuit Deventer is al jarenlang de plek waar je kunt (leren) zingen, dansen, schilderen en musiceren, en waar je als cultuurmaker terecht kunt voor ondersteuning, advies en bemiddeling. De Bibliotheek Deventer en Schouwburg Deventer nemen op initiatief van Kunstcircuit beide een deel van de activiteiten en functies van Kunstcircuit Deventer over. Wethouder Ilse Duursma: “Het is voor Deventer ontzettend belangrijk dat het Kunstcircuit blijft bestaan. Een plek waar jong en oud in aanraking komt met kunst en cultuur. Waar mensen hun talent ontdekken en ontwikkelen. Ik ben blij dat de Deventer Schouwburg en de Bibliotheek Deventer samenwerken om het belangrijke culturele werk van het Kunstcircuit in Deventer te behouden.”

De Bibliotheek Deventer
De intermediaire functie van Kunstcircuit Deventer op het gebied van Onderwijs, Amateurkunst & Talentontwikkeling en het Sociaal Domein fuseert met de Bibliotheek Deventer. De naam Kunstcircuit blijft bestaan en alle activiteiten worden vanuit de Bibliotheek Deventer voortgezet. Dit samengaan van expertise op gebied van taal, kennis en informatie, cultuureducatie en -participatie en boekenerfgoed creëert een belangrijke meerwaarde voor de stad. Als culturele verbinder en bemiddelaar is Kunstcircuit op haar plek binnen de Bibliotheek, samen maken zij zich sterk voor de persoonlijke ontwikkeling van alle Deventenaren.

Schouwburg Deventer
Alle activiteiten van Kunstcircuit op gebied van verhuur van ruimtes aan kunstdocenten en culturele aanbieders worden onderdeel van de Deventer Schouwburg. Diverse ontwikkelingen in Deventer, zoals de transformatie van het huidige cultureel centrum aan de Keizerstraat, maken het gewenst de verhuurorganisatie van Kunstcircuit toe te voegen aan de Deventer Schouwburg. Op deze wijze blijven de ruimtes zowel in het centrum als Deventer-Oost beschikbaar voor het culturele veld.

Medewerkers
Kunstcircuit, de Bibliotheek Deventer en Schouwburg Deventer hebben afgesproken de nieuwe situatie per 1 januari 2023 in te laten gaan. Daartoe is een intentieverklaring getekend. Medewerkers in dienst van Kunstcircuit komen, afhankelijk van de functie, in dienst van de Bibliotheek Deventer of de Deventer Schouwburg. Met respectievelijk de fusie en overname blijven alle banen bestaan.


Helden gezocht voor Jeugdlintje!

Kinderen die uit zichzelf iets hebben gedaan voor een ander of die iets bijzonders hebben gepresteerd, komen weer in aanmerking voor een lintje als beloning. Zo wil de gemeente naast de Lintjesregen voor volwassenen ook kinderen tot en met 18 jaar in het zonnetje te zetten als zij iets bijzonders hebben gedaan voor anderen of voor onze stad.

Ook als aanmoediging
Burgemeester en juryvoorzitter Ron König: “Als Deventer samenleving hebben we de jeugd hard nodig. Door het toekennen van jeugdlintjes willen we kinderen stimuleren om iets te betekenen voor anderen en voor hun eigen omgeving. Het lintje is ook bedoeld als aanmoediging.”

Individueel of als groep
Alle Deventer kinderen tot en met 18 jaar die zich uit zichzelf voor iets of iemand inzetten kunnen voor een lintje in aanmerking komen. Bijvoorbeeld als zij zieke mensen helpen met boodschappen doen, een actie houden voor een goed doel of activiteiten organiseren voor de buurt. Maar ook als zij een bijzondere prestatie hebben geleverd. Zij kunnen individueel voorgedragen worden of als groep.

Deventer jury
De onafhankelijke jury onder voorzitterschap van burgemeester Ron Kӧnig, bestaat uit 5 Deventenaren die op maatschappelijk vlak of door hun werk contact hebben met kinderen. Zij maken een keuze uit de inzendingen. Deze jonge Deventenaren worden 23 november, vlak na de Internationale Dag van de rechten van het kind, officieel en feestelijk ontvangen op het stadhuis en gehuldigd.

Aanmelden kan t/m 30 oktober
Kent u een kind of kinderen die volgens u een jeugdlintje verdienen, aarzel niet en meld ze aan. Dat kan www.deventer.nl/jeugdlintje


Tijdelijk opvang asielzoekers Schip Pothoofd

Van half oktober 2022 tot half maart 2023 biedt Deventer crisisnoodopvang voor maximaal 184 vluchtelingen op rivierschip ‘Princesse de Provence’ aan het Pothoofd, ter hoogte van de Panoramaflat (‘Schippersflat’). Op 12 oktober 2022 is het schip aangekomen in Deventer en gereed gemaakt, zodat de eerste mensen hier deze week kunnen intrekken.

Schip beschikbaar gesteld
De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is onverminderd hoog. Daarom heeft het rijk alle veiligheidsregio’s dringend verzocht tijdelijke noodopvang aan te bieden aan asielzoekers. De Veiligheidsregio IJsselland (waar Deventer onder valt) heeft daarvoor een schip beschikbaar gesteld. De locatie aan het Pothoofd biedt mogelijkheden door de aanwezigheid van noodzakelijke technische voorzieningen (o.a. voldoende elektriciteit, opstap-kade). Daarop heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om gebruik te maken van het rivierschip voor de tijdelijke opvang voor asielzoekers.