Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Samenwonen met behoud van uitkering

Mensen met een bijstandsuitkering mogen een half jaar op proef samenwonen, zonder dat hun uitkering stopt of wordt gekort. Na een half jaar wordt de uitkering afgestemd op de nieuwe situatie.

Voor wie een uitkering heeft kan het spannend zijn om de woning op te zeggen om met iemand te gaan samenwonen. Vooral als er kinderen bij zijn, is het belangrijk dat mensen weloverwogen een relatie instappen.

Voorwaarden
Beide personen moeten hun eigen woonruimte aanhouden. Partners mogen niet al eerder hebben samengewoond of samen kinderen hebben. Informeer bij uw inkomensconsulent als ook u hiervoor in aanmerking wil komen.

De pilot duurt een jaar. Daarna beslist de gemeente of proef samenwonen met behoud van uitkering mogelijk blijft.


Gezond en voordelig verzekerd met de Gemeentepolis

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u via de gemeente een goede en voordelige zorgverzekering afsluiten bij Salland Verzekeringen.

Iedere inwoner van de gemeente Deventer met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kan de Salland zorgverzekering aanvragen. U kunt dit zelf regelen via www.gezondverzekerd.nl/deventer. Op de website vergelijkt u gemakkelijk uw huidige verzekering met de gemeentepolis. U ziet of u met uw inkomen in aanmerking komt voor de Salland Gemeentepolis. U kunt meteen uw aanvraag indienen.

Kies uw dekking
Kies voor de Gemeentepolis Extra als u weinig zorgkosten verwacht. Wilt u een uitgebreidere dekking? Kies dan voor de Gemeentepolis Plus. Daarin zit ook een dekking van het eigen risico.

Overstappen van zorgverzekering
Overstappen van zorgverzekering kan tussen half november en 31 december. Als u al een verzekering heeft bij Salland Zorgverzekeringen dan kunt u maandelijks overstappen op de gemeentepolis.

Heeft u vragen of wilt u hulp bij uw aanvraag? Neem contact op met het telefoonnummer van Salland gemeentepolis 0570-687490.Interpellatiedebat 23 november

Op verzoek van alle fracties van de gemeenteraad vindt op woensdag 23 november een interpellatiedebat plaats in een extra raadsvergadering.

In een interpellatiedebat stelt de raad vragen aan het college. Het debat kan worden gehouden over ieder onderwerp na aanvraag en zolang de meerderheid van de raad daarmee instemt. De vragen richten zich ditmaal op de ontwikkeling en totstandkoming van de plannen rond De Nieuwe Keizer (DNK) en het Burgerweeshuis (BWH).

Op donderdag 10 november heeft de raad een drietal voorstellen van het college ontvangen over deze plannen. Voor de raadsleden leverde het moment van ontvangst van deze voorstellen, een dag na de begrotingsbehandeling, vragen op.

In het debat staan 2 vragen van de verzoekers van het interpellatiedebat aan het college centraal:

1.
Bij het opstellen van de begroting 2023 (aangeboden aan de raad in oktober) is uitgegaan van een bedrag voor de gezamenlijke verkenningsfase voor DNK/BWH (2,5 Mio, inmiddels bij amendement gewijzigd vastgesteld). Ook is in de begroting de exploitatie van DNK/BWH aan elkaar gekoppeld (300 K). Over welke informatie beschikte het college ten tijde van het opstellen van de (concept)begroting en kan het college inzicht geven op welke onderzoeken, feiten en omstandigheden de informatie in de begroting was gebaseerd?

2.
Kan het college inzicht geven in de beweegredenen om pas daags na de begroting aan de raad informatie te verschaffen over de drie raadsvoorstellen en niet eerder de raad te informeren? Welke specifieke cruciale informatie ontbrak om de voorstellen niet eerder in een collegevergadering (eerder dan 8/11) te bespreken en de raad pas op 10/11 te informeren?

Voor het debat op 23 november geldt geen spreekrecht. De onderwerpen worden namelijk op een later moment inhoudelijk in de raad besproken. Dan is er ook ruimte voor belanghebbende en geïnteresseerden om hun visie met de raad te delen.

Het debat is openbaar en te volgen via een livestream: deventer.raadsinformatie.nl/live


Bewoners Ganzeboom aan de slag met groenperken

In 2014 zijn de perken eerst leeggehaald (foto: bewoners Ganzeboom)

De bewoners aan de Ganzeboom in Schalkhaar hebben in 2014 al een aantal groenperken in hun straat opgeknapt en van planten voorzien. Dat was met hulp van Het Groenbedrijf en een bijdrage van WijDeventer. Afgelopen jaren hebben de bewoners ook het onderhoud gedaan.

Daarna zijn de perken door de bewoners ingericht en onderhouden (foto: bewoners Ganzeboom)

Na een aantal jaren met droge zomers is een upgrade van de perken nu hard nodig. Er is daarom een kleine bijdrage verleend vanuit WijDeventer voor nieuwe planten om het geheel weer mooi en voller te maken. Binnenkort gaan de bewoners aan de slag.


Zonnebloemvrijwilligers Deventer Oost in het zonnetje gezet

De gehuldigde vrijwilligers (foto; Zonnebloem Deventer Oost)

De dames op de foto zijn vrijwilliger bij de Zonnebloem Deventer Oost. Ze zijn allemaal gehuldigd tijdens de “Buitenvergadering” van de Zonnebloem bij De Kribbe in Wilp. Vanwege de coronaperiode was er niet eerder gelegenheid om deze dames in het Zonnebloem Zonnetje te zetten. Deze jubilarissen zijn maar liefst 10, 15 en 25 jaar vrijwilliger geweest.

Mocht u iemand kennen die graag een Zonnebloem vrijwilliger op bezoek wil hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (e-mail:  zonnebloem.deventeroost@gmail.com). Het gaat om mensen, vanaf 18 jaar, met een (lichte) lichamelijke beperking die een bezoekje of een uitje kunnen gebruiken om zo hun leefwereld iets te vergroten.