Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Vraag een Leergeld Cheque aan voor het nieuwe schooljaar 

Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar kost ook geld. Sti chti ng Leergeld Deventer zorgt ervoor dat elk kind mee kan doen in de maatschappij. Ouders door heel gemeente Deventer maken al gebruik van Leergeld. Daardoor kunnen meer dan 1700 kinderen meedoen aan schoolacti viteiten, sport, muziek of cultuur. Oók als er even geen geld voor is.

Leergeld is er voor alle ouders met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (dat is circa €2.100 euro voor een gezin met twee ouders en €1.500 euro voor een alleenstaande ouder).

Via de website kunt u eenvoudig en snel een aanvraag doen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Leergeld Cheque? Of heeft u een andere vraag? Neem dan vooral contact op!

Sti chti ng Leergeld Deventer is te bereiken via:

www.leergelddeventer.nl

• Telefonisch via 0570 672599

• Een e-mail aan info@leergelddeventer.nl

 

 

 

 

 

 


Gezond en lekker eten met Trommel zonder Rommel

Gezond leven is normaal. Met die gedachte moeten kinderen in Deventer op kunnen groeien. Veel bewegen en gezond eten is dan belangrijk. De campagne Trommel zonder Rommel geeft kinderen en hun ouders ti ps hoe ze gezond en lekker kunnen eten. Want als je gezond eet, zit je lekkerder in je vel.

In de week van 28 augustus start de campagne Trommel zonder Rommel. De campagne is een samenwerking tussen Gezonde School, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Deventer en supermarkt Lidl.

Lekker leven

“Ieder kind heeft het recht om lekker te kunnen leven. Gezond eten en veel bewegen is daarbij heel belangrijk,” aldus wethouder Ilse Duursma. “Als je lekker in je vel zit kun je beter oplett en en heb je meer energie om te spelen.” Volgens Duursma hebben sommige ouders daar wat hulp bij nodig. “Om goede hulp te bieden werken scholen, supermarkt Lidl, sportbedrijf Deventer en gemeente hierin samen, waardoor de impact groot kan zijn.”

Gezond eten bij Lidl

Bij Lidl Rivierenwijk en Lidl Keizerslanden staan in de eerste campagneweek informati estands. Ouders kunnen zich daar laten informeren over gezond eten. Ze krijgen ti ps hoe ze hun kinderen, en zichzelf, een broodtrommel mee kunnen geven die gevuld is met gezond eten, dat ook nog eens lekker is. Deze tips staan ook in het luchtrommelboekje. Ouders kunnen dat boekje grati s meenemen als ze de stands bij Lidl bezoeken. Het boekje is ook te vinden op www.trommelzonderrommel.nl waar nog veel meer informatie staat.

Plaats en data informati estands:

• Lidl Rivierenwijk, Deltaplein 15:

donderdag 31 augustus van 14.00 – 16.00 uur;

• Lidl Keizerslanden, Karel de Groteplein 46:

vrijdag 1 september van 10.00 – 12.00 uur.

Gezond eten en drinken mee naar school

Lees er alles over op de website www.trommelzonderrommel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 


De gemeenteraad is er voor u!

Sam Hoogenberg, PvdA

Mijn naam is Sam Hoogenberg, 21 jaar oud en sinds 22 juni 2022 mag ik mijzelf raadslid van onze prachti ge gemeente Deventer noemen. Naast het raadslidmaatschap studeer ik geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en ben ik (bijna) ieder weekend te vinden op de IJsseltribune of in het uitvak.

Binnen de portefeuilles Onderwijs, Sport en Mobiliteit mag ik mijn steentje bijdragen aan een sterk en sociaal Deventer. Als ik over, pak ‘m beet, drie jaar terugblik op deze eerste termijn, wil ik jullie kunnen vertellen dat we erin geslaagd zijn om het onderwijs nóg eerlijker te maken, nóg meer sportf aciliteiten beschikbaar hebben gemaakt en nóg meer kinderen uit dezelfde startblokken hebben laten vertrekken.

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij dat samen gaan doen!

De raad heeft zomerreces van 25 juli t/m 30 augustus. De eerstvolgende bijeenkomst van de raad vindt plaats op woensdag 6 september 2023.

Kijk voor de hele agenda en stukken op https://deventer.raadsinformatie.nl