Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Proef met fietsparkeren bij MIMIK

De gemeente plaatste maandag 13 maart fietsparkeervlonders langs de versmalde Nieuwe Markt. Het gaat om een proef. De gemeente wil onderzoeken of deze vlonders een goede oplossing zijn voor het tekort aan fietsparkeerplaatsen op deze locatie bij MIMIK. Door de proef kunnen we mogelijke knelpunten signaleren en een goed fietsparkeerplan maken.

Er is nu onvoldoende ruimte om de fiets te parkeren voor bezoekers van MIMIK. Fietsen worden her en der neergezet. Daardoor wordt de doorgang en toegankelijkheid van de stoep verhinderd en ontstaat er een chaotische ingang van de historische binnenstad.

Effect meten
Met direct omwonenden is afgesproken dat we gaan testen wat het effect is van de proef. Als die positief uitpakt, wordt de fietsparkeervoorziening in definitieve vorm aangelegd bij de inrichting van de Nieuwe Markt. Op een parkeervlonder staan fietsen geparkeerd op een verhoging van hout – de vlonder. De vlonder is verdeeld in vakken die van elkaar gescheiden zijn door hekwerk. (De foto is niet in Deventer)

Vragen?
Heeft u vragen over fietsparkeren in de binnenstad of over deze proef voor fietsparkeren bij MIMIK?  Belt u dan met ons algemene nummer op 14 0570. Meer informatie over actuele projecten vindt u op Werkzaamheden | Gemeente Deventer www.nogknapper.deventer.nl/werkzaamheden


Deventer leerlingen planten 3.000 boompjes op Boomfeestdag

Tijdens de landelijke Boomfeestdag op woensdag 15 maart, is de Deventer Boomfeestdag in Colmschate, langs de Oxersteeg. Kinderen van vijf groepen 6 en 7 van Het Roessink, de Wereldwijzer en Kolmenscate helpen bij de aanplant van maar liefst 3.000 jonge boompjes.

Boom planten en wensfles begraven
De aanplant bestaat uit soorten die hier in de streek thuis horen (inheems) en die goed zijn voor de biodiversiteit. Naast de bomenaanplant, leggen de kinderen ook een educatieve bomenroute af om meer over bomen te leren. Wethouder Marcel Elferink plant samen met de kinderen de eerste boom. Bij enkele grotere bomen begraven de kinderen ook een wensfles met hun wensen voor de toekomst.

Samen voor het klimaat
Door de boomfeestdag worden kinderen natuurbewuster te maken. De kinderen op hun beurt zijn weer ambassadeurs voor bomen en groen in de gemeente. Door de aanplant van jonge boompjes dragen de kinderen ook een steentje bij aan het behalen van de klimaatdoelen van Deventer.

Boomfeestdag
In Deventer wordt de Boomfeestdag georganiseerd door de Ulebelt, samen met de Deventer Bomenstichting, IVN Deventer, gemeente Deventer, Het Groenbedrijf, Zebrarups natuureducatie en vrijwilligers. Het officiële moment bij de Oxersteeg is om 9.00 uur, vlakbij de hoek Oxersteeg/Corrie Tendeloostraat.


Stadsfestival 2023 wellicht tòch in ‘Oude Plantsoen’

Het Deventer Stadsfestival mag van de gemeente voor één keer en in aangepaste vorm in het Rijsterborgherpark plaatsvinden. Samen met de initiatiefnemer van het Stadsfestival gaat de gemeente nu uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Het festival is ooit ontstaan in het Rijsterborgherpark en groeide in de loop van de jaren uit tot een evenement met zo’n 12.000 bezoekers. In verband met dat groeiende aantal bezoekers werd het Stadsfestival verplaatst naar het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan. Bekend was al dat dat terrein beperkingen kent in het bestemmingsplan voor een dergelijk evenement. Nadat twee edities van het festival daar hebben plaats gevonden, is er nu dan ook een einde aan gekomen.

“Sinds vorig jaar zijn we samen met de organisatoren van het festival al op zoek naar een andere locatie, maar dat is nog best lastig”, vertelt wethouder Ilse Duursma (Evenementen). “Ik ben daarom blij dat we nu de mogelijkheden van het Rijsterborgherpark in kaart gaan brengen. Dat zullen we zorgvuldig doen, want Deventer koestert het Oude Plantsoen en viert ook graag een leuk feestje.”

In een eerste reactie zegt Maurice Endeman van Deventer Stadsfestival: “Wij zijn als organisatie ontzettend blij dat wij dit jaar alsnog ons festival mogen organiseren. De vele fijne reacties die wij hebben ontvangen naar aanleiding van het bericht dat het festival niet door zou gaan zijn voor ons nu extra motivatie om een enorm succes te maken van editie 2023.”

De eenmalige terugkeer van het Stadsfestival in het Rijsterborgherpark betekent wel dat de opzet kleinschaliger zal zijn dan in voorgaande jaren. Verder moet er geïnvesteerd worden in de bescherming van kwetsbare delen van het park. De initiatiefnemers van het Stadsfestival organiseren  ook in andere parken in Nederland dergelijke evenementen. De gemeente en de initiatiefnemers zijn positief gestemd over de uitkomsten van het gezamenlijk onderzoek.


Ondersteuning voor lokaal initiatief in Salland

Vanaf 9 maart 2023 is er een regeling voor inwoner(s) van Salland met kleinschalige, sociale initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken: de KrachtvanSalland-cheque. Het budget voor deze ‘KrachtvanSalland-cheque’ is maximaal 1.000 euro per aanvraag. Een aanvraag indienen kan tot 19 april 2023. Uiterlijk 19 mei wordt bekend of de bijdrage wordt toegekend.

Aanvragen kan namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten van initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. In Salland is dit jaar 25.000 euro beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit.

Naast de ‘KrachtvanSalland-cheque’ helpen de initiatievencoaches van provincie Overijssel met informatie, nuttige contacten en hulp bij het vinden van subsidies en fondsen voor bewonersinitiatieven. Dit doen zij in de vier regio’s binnen Overijssel.

Meer informatie
Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op www.dekrachtvansalland.nl/initiatievencoach. Of neem contact op met Giny Hoogeslag, (Initiatievencoach Salland) via 06 1348 8937 of g.hoogeslag@overijssel.nl.


Kwijtschelding belastingen aanvragen

U heeft de aanslag voor gemeentelijke belastingen ontvangen. Kunt u de belastingen niet betalen van uw inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente kijkt hiervoor naar uw vermogen, inkomen en uitgaven.

Kwijtschelding kunt u online  aanvragen via www.deventer.nl/kwijtscheldingaanvragen. U kunt de aanvraag ook doen bij de balie Publiekscontacten, Grote Kerkhof 1. U krijgt dan hulp bij het invullen van het formulier.   Hiervoor kunt u een afspraak maken via www.deventer.nl/afspraak of telefoonnummer 14 0570.

Betalingsregeling
Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heeft u tijdelijk onvoldoende geld? Dan kunt u een aanvraag doen voor een betalingsregeling en/of uitstel van betaling.


Minibieb ‘De Blauwe Kast’ in de Vijfhoek

De minibieb aan de Versteegstraat in de Vijfhoek (foto: Hinke)

Vijfhoek-bewoonster Hinke is een tijdje geleden begonnen met een minibieb. Ze heeft een kastje gekocht bij de kringloop en heeft dat helemaal opgeknapt en in de tuin gezet met daarin allemaal boeken. Ze is namelijk een liefhebber van minibiebs en daarom is zij er zelf nu ook een begonnen. Het kastje is goed gevuld met voornamelijk romans en informatieve boeken en een paar kinderboeken. Iedereen is welkom om een boek te lenen, te nemen of te doneren. Ben je in de buurt, kom eens kijken. ‘De Blauwe Kast’ staat bij Versteegstraat 16 in de Vijfhoek.