Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer:

Andere routes voor fietsers en voetgangers tijdens bouw Kop Handelskade

In juni dit jaar start de bouw van het complex Kop Handelskade, met daarin koop- en huurappartementen, studentenwoningen, kantoren en horeca. De bouwfase duurt tot april 2026. Vanwege de veiligheid zijn er tijdens de bouwfase voor fietsers en voetgangers omleidingsroutes nodig op de Handelskade.

Tijdens de bouwfase zijn de routes voor voetgangers en fietsers aangepast. Fietsers krijgen een eigen, afgescheiden rijstrook op de rijbaan het dichtst bij de singel. De strook is voor fietsers in beide richtingen. Fietsers richting de binnenstad kunnen ook kiezen voor de route via de achterzijde van de Boreel. Voetgangers worden, net als tijdens de sloopfase, geleid via het voetpad tussen het NS-station en Saxion langs het spoor, én via het voetpad langs de singel.

Het autoverkeer kan in twee richtingen gebruik blijven maken van de Handelskade, maar de rijbaan is wel versmald. Het verkeer mag ter hoogte van de sloopwerkzaamheden maximaal 30 km/u rijden.

Afstemming

De veiligheid voor fietsers, voetgangers, andere weggebruikers en die van de bouwers staat voorop. Door de gekozen omleidingen is er geen sprake van kruisend bouwverkeer en liggen de fiets- en voetgangersroutes buiten de veiligheidszone voor de bouwwerkzaamheden. De routes zijn afgestemd met betrokken partijen zoals Saxion, de Fietsersbond en de openbaar vervoersbedrijven.

Startdatum omleidingen

Op donderdag 27 juni worden de omleidingsroutes ingericht. Daarom is die dag de Handelskade tussen de ochtend- en avondspits een paar uur helemaal afgesloten. Fietsers, voetgangers en automobilisten kunnen zo tijdens de bouwperiode veilig de Handelskade passeren.


 

Deventer blijft investeren ondanks onzekere tijden

De gemeente Deventer heeft ook voor de komende jaren stevige ambities voor stad en dorpen. Het streven is om duizenden nieuwe woningen te bouwen voor onder meer jongeren, ouderen en starters, en we investeren in duurzame, frisse scholen. De overstap naar duurzame energie en de aanpassing aan klimaatverandering zijn in volle gang, de arbeidsmarkt verandert mee. En in die veranderende samenleving stimuleren we de samenwerking tussen zorg, welzijn, vrijwilligers en mantelzorgers, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Zo blijven we vanuit een krachtige Regio Stedendriehoek werken aan brede welvaart.

Doorontwikkelen
In de Voorjaarsnota 2024 doet het college van B&W voorstellen om de gemeente verder door te ontwikkelen. ‘We hebben hoge ambities, maar krijgen fors minder geld van de Rijksoverheid’, aldus Marcel Elferink, wethouder Financiën. ‘Mede dankzij het positieve resultaat over 2023 hebben we toch ruimte kunnen vinden voor voorstellen voor nieuw beleid. Zo zorgen we dat Deventer ook in de toekomst voor onze inwoners, bedrijven en organisaties een fijne plek blijft om te wonen en te werken.’

Voorstellen
Het college doet in de Voorjaarsnota 2024 onder meer voorstellen voor:
– bouwen en vernieuwen van scholen
– maatregelen voor fietsparkeren in de binnenstad
– structurele voortzetting van preventieprojecten voor kinderen en jongeren
– investeren in het halen van klimaatdoelen
– er alles aan doen zodat we iedereen kunnen blijven aansluiten op het stroomnet
– extra ondersteuning voor mensen die niet of moeilijk kunnen rondkomen
– onderzoek naar de vervanging van de Bernardsluis
– verbeteren van beheer en onderhoud van de straten, pleinen en parken in wijken en dorpen

Loon- en prijsstijgingen
Om alle voorstellen uit de Voorjaarsnota uit te voeren, is nu niet voldoende geld, mede als gevolg van de loon- en prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Daarom stelt het college voor om de OZB-opbrengst in 2025 eenmalig met 6% te verhogen, in plaats van de gebruikelijke 3%.

Taken, middelen en ambities in balans
De actuele financiële situatie in het najaar bepaalt of deze maatregel inderdaad nodig is en of er daarnaast nog andere stappen nodig zijn, zoals bezuinigingen. Marcel Elferink: ‘Samen met andere gemeenten blijven wij benadrukken bij het Rijk dat taken, middelen en ambities in balans moeten worden gebracht.’

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de Voorjaarsnota voor het eerst op woensdag 3 juli. Op woensdag 10 (en eventueel donderdag 11) juli stelt de raad de Voorjaarsnota definitief vast.


 

Natasja organiseert de opvang van Oekraïners in Deventer

Wie de opvanglocatie voor Oekraïners aan de Singel in Deventer bezoekt, wordt vriendelijk welkom geheten door een receptionist uit het team van Natasja Smit. Namens de gemeente organiseert zij de opvang van zo’n vijfhonderd Oekraïense vluchtelingen in Deventer. En dat is een enerverende en uitdagende klus. Laat dat nu nét zijn waar Natasja van houdt!

In de werkruimte in de centrale hal van de opvanglocatie vertelt Natasja enthousiast over haar huidige baan. Eerder werkte zij bij de gemeente onder meer aan veiligheid en sport- en zorgbeleid. Toen corona uitbrak, solliciteerde zij om in recordtijd vaccinatielocaties in te richten. En dat paste helemaal bij haar. “Ik houd van crisismanagement!”

De vraag of Natasja twee jaar geleden de opvang wilde organiseren voor vluchtelingen uit de Oekraïne werd dus ook volmondig met ‘ja’ beantwoord, want dat zijn nou precies de opdrachten waar ze voor gaat.

Improviseren

Twee jaar geleden was het “een gekkenhuis”, herinnert Natasja zich. In recordtijd moest een leegstaand kantoorpand omgebouwd worden tot woonruimten, met een keuken, douches, noem maar op. Dat was dus improviseren, creatief zijn en héél veel uren maken, om te zorgen voor een leefbare en veilige opvangplek.

“Super om te merken hoe mensen toen meeleefden. Die kwamen van alles brengen: kleding, meubels, koelkasten, fietsen, noem maar op. Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers hebben we de locatie aan de Keulenstraat toen heel snel kunnen inrichten.”

Wat ook enorm hielp: het grote netwerk dat Natasja al had. “Ik werk sinds 2008 voor de gemeente en wist dus wel bij wie en waar ik in het stadhuis moest zijn om van alles te regelen”, vertelt Natasja. “En ik kende ook al veel organisaties en mensen in de gemeente. Door dit werk heb ik nu ook kennisgemaakt met de bouwwereld. Heel leuk, want die kende ik nog niet zo.”

Op dit moment is Natasja bezig met een nieuwe locatie en loopt ook weer met een aannemer door dat pand om te kijken hoe het slim omgeturnd kan worden in een woonomgeving waar ook gezinnen met kinderen veilig kunnen leven.

Leefbaarheid voorop

Naast het ‘wonen’, moet er ook van alles geregeld worden. Zo heeft iedereen bijvoorbeeld een huisarts nodig, gaan kinderen en jongeren naar school en willen mensen sporten en aan het werk. “Veel Oekraïners verdienen gewoon een salaris”, legt Natasja uit. “Zij willen graag ergens anders wonen, maar zij kunnen door het woningtekort geen andere betaalbare woonruimte vinden.”

Dus is het nog steeds zaak om de opvanglocaties zo leefbaar mogelijk te maken en te houden. Dat lukt meestal prima. Maar zet – zoals aan de Singel – 170 wildvreemde mensen bij elkaar in één pand en je krijgt natuurlijk ook wel eens ‘gedoe’. Daarom zijn duidelijke regels afgesproken en zijn alcohol en drugs bijvoorbeeld niet toegestaan en moet Natasja ook wel eens streng optreden of bij overlast de politie inschakelen.

Gelukkig kan Natasja bouwen op haar team van twee huismeesters en acht administratief medewerkers. Die spreken de Oekraïense taal en zijn in de opvanglocaties aanwezig om alles in goede banen te leiden. Zelf bezoekt Natasja alle locaties ook elke dag. Geregeld biedt ook zij bewoners een luisterend oor. “Ik heb de afgelopen jaren al veel schrijnende verhalen gehoord.”

Onvoorspelbaar mensenwerk

Omdat gemeente Deventer regionaal spreidingspunt is voor Oekraïense vluchtelingen in Overijssel, heeft Natasja ook veel contact met andere gemeenten om te zorgen dat vluchtelingen een opvangplek krijgen. Die contacten en die met allerlei bedrijven en organisaties in Deventer, maken haar werk boeiend. “Werken met mensen vind ik fijn, maar het leukste is toch dat ik ’s ochtends niet weet wat er die dag gaat gebeuren.”


 

Wegzuigen eikenprocessierups van start

De verwachting is dat half juni het overlastseizoen van de eikenprocessierups weer begint, maar dat is erg afhankelijk van de temperatuur. Op 10 of 17 juni starten we daarom met het wegzuigen van rupsen.

De rupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Om de overlast te beperken, start de gemeente half juni met het wegzuigen van de eikenprocessierups. Dit gebeurt op basis van meldingen en vaste routes.

Nieuwe aanpak

Afgelopen jaren lag de nadruk op het bestrijden van de eikenprocessierups, onder andere met het middel Xentari. Dan doen we niet meer. De aanpak is nu meer verschoven naar beheersen. We doen dit vooral door het wegzuigen van rupsen op vooraf bepaalde routes en op basis van meldingen. In vooraf bepaalde gebieden moeten de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups er voor zorgen dat de overlast beperkt blijft. Daar grijpen we niet in.

Meer planten en dieren

We zetten ook in op het versterken van de natuur en soortenrijkdom in en om de stad. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanleggen van bosjes voor inheemse vogels en het veranderen van gazon naar kruidenvelden. Daardoor helpen we vogels en insecten, die natuurlijke vijanden van de rupsen zijn. Op die manier kunnen we het aantal eikenprocessierupsen al vroeg in het voorjaar op een natuurlijke manier verminderen.

Melden

Inwoners kunnen een locatie met nesten van de eikenprocessierupsen zelf melden. Dit kan via de kaart op www.deventer.nl/eikenprocessierups. Het voordeel van de nieuwe manier van melden is dat meldingen preciezer gemaakt kunnen worden, waardoor meldingen sneller opgepakt kunnen worden. Op privéterrein worden de rupsen niet weggehaald door de gemeente.

Voorkom overlast

Voorkom ongemak en raak rupsen en de resten ervan niet aan. Zorg bij bezoek aan natuurgebieden met eikenbomen voor een goede bedekking van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking met rupsen niet krabben of wrijven, maar spoel de huid met water. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken.

Wat kunt u zelf doen?

Zelf kunt u ook aan de slag in uw eigen tuin met het vergroten van de soortenrijkdom. Meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden op de websites van de Vogelbescherming, Nature today en van de Ulebelt.

Gezondheidsklachten

Bij gezondheidsklachten kunt u op de site van de GGD (www.ggdleefomgeving.nl) kijken, op de pagina ongedierte en schadelijke planten. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts, huisartsenpost of bel 112 bij snel toenemende benauwdheid en/of steeds dikker wordende oogleden, lippen en/of tong. Dit kan wijzen op een ernstige allergische reactie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op www.deventer.nl/eikenprocessierups.