Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Asbestdakenactie voor bewoners van de Worp

Woont u op de Worp, en heeft u een schuurtje met een astbestdak? Asbest is gevaarlijk voor mens en milieu, en het is verstandig om het te verwijderen. De Worp Duurzaam Doen en de Stichting Ulebelt helpen u daarbij tijdens de asbestdakenactie.

De actie

Op 5 oktober kunt u mee doen aan de astbestdakenactie. U verwijdert zelf uw astbestdak, maar u wordt geholpen met de voorbereiding en het afvoeren van de asbest.

Als u zich aanmeldt voor de actie, wordt er van alles voor u geregeld:

  • sloopmelding en sloopvergunning
  • gratis veiligheidspakket met inpakmaterialen
  • veiligheidsinstructie
  • nieuwe dakplaten met korting, op te halen in de wijk of thuis afgeleverd
  • ophalen asbest op 5 oktober

Informatieavond op 11 juni

Meer weten over de actie? Kom naar de informatieavond:

Datum: dinsdag 11 juni

Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Locatie: ’t Hovenhuus, Leliestraat 27

Aanmelden voor de actie

Weet u nu al dat u mee wilt doen? Meld u dan vast aan: www.ulebelt.nl/asbest . Aanmelden voor de actie kan tot 1 juli 2024. Aanmelden kan ook telefonisch bij de Ulebelt, op 0570 – 65 34 37.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de asbestdakenactie op www.ulebelt.nl/asbest of stuur een mailtje naar worpduurzaamdoen@wsvdehoven.nl.


 

Deventer sluit 2023 financieel af met positief resultaat

De gemeente Deventer sluit het financiële jaar 2023 af met een positief resultaat van €13,1 miljoen. Dat is nog geen 3 procent van het totale bedrag van €490 miljoen dat Deventer afgelopen jaar uitgaf aan gemeentelijke taken.

Wethouder Marcel Elferink (Financiën): ‘Ook in deze ingewikkelde tijden zijn we er gelukkig weer in geslaagd het jaar positief af te sluiten. We blijven behoedzaam, want de komende jaren staan we voor grote opgaven en zijn er veel financiële onzekerheden. De aangekondigde kortingen op het gemeentefonds hebben een grote invloed op onze toekomstige inkomsten.’

477 nieuwe woningen
Het vinden van een goede woning was ook in 2023 voor veel inwoners een belangrijk onderwerp. Afgelopen jaar kwamen er 477 nieuwe woningen bij in Deventer, in stad en dorpen. Deventer blijft doorbouwen, en streeft ernaar om in 2035 in totaal 11.000 nieuwe woningen erbij te hebben.

Arbeidsmarkt

Deventer wil haar arbeidsmarkt verjongen en versterken. We investeren met de Human Capital Agenda ‘Lekker bezig.. in Deventer’ in inwoners en ondernemers. Zo hebben we het afgelopen jaar 792 leer- en ontwikkeltrajecten aangeboden aan inwoners en medewerkers van bedrijven in Deventer, 2.292 mensen die wonen of werken in Deventer bereikt waarvan 1.592 in beweging zijn gekomen. Tot slot zijn 800 studenten en 15 ondernemers in staat gesteld om hun arbeidsproductiviteit te verhogen door toepassingen van nieuwe vaardigheden en technologieën gericht op de maatschappelijke transities.

Voorzieningen in dorpen en wijken

Om te zorgen dat iedereen kan blijven deelnemen aan de samenleving, investeerde de gemeente het afgelopen jaar in voorzieningen in wijken en dorpen, en in de samenwerking tussen professionele organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers. Het netwerk dat mensen in hun directe leefomgeving hebben, wordt immers steeds belangrijker, ook vanwege de dubbele vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt in de zorg.

Energietransitie

De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is in volle gang. Het afgelopen jaar werkten we in verschillende wijken aan verduurzaming van woningen en het tegengaan van energiearmoede.

Besluitvorming gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening voor het eerst in de raadstafel van 26 juni, de definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad is gepland op 3 juli. De jaarrekening is te vinden op de financiële portal van Deventer: https://hetgeldvan.deventer.nl/


 

“Jong en oud(er) kunnen als goede buren veel voor elkaar betekenen”

Ze haalde er het landelijke nieuws mee en werd uitgenodigd tot in Australië om erover te vertellen: de woonstudenten in woon- en zorgcentrum WZC Humanitas in Deventer. Terwijl het idee toch zo simpel is, vindt directeur-bestuurder Gea Sijpkes van ‘het warmste en meest gastvrije huis van Deventer’. Jong en oud(er) kunnen als goede buren gewoon veel voor elkaar betekenen. En waarom zou dat niet ook in verschillende woonwijken kunnen?

Laatst nog, tijdens een leuke activiteit, had Gea weer zo’n moment dat je denkt: daar doe ik het voor. “Iedereen was op zijn eigen manier betrokken bij de organisatie en dat leverde lichtjes op in alle ogen! Natuurlijk krijgen bewoners bij ons de zorg die zij nodig hebben, maar wij zijn specialist in léven. Dat is voelbaar hier.”

Onderdeel van de leefwereld van bewoners: jonge buren. En dat mixt tegenwoordig prima. “Toen we hier zo’n tien jaar geleden mee begonnen, was het best wennen hoor”, vertelt Gea.

Zo herinnert zij zich een medewerker die een tikje bezorgd kwam melden dat zij tijdens de nachtdienst een student tegenkwam in de lift, om drie uur ’s nachts. Die was uit geweest. Kon dat wel? “En ja: dat hoort er ook bij. Het is leven en laten leven. We hebben zo min mogelijk regels. Eigenlijk is er maar één: val elkaar niet lastig. En dat gebeurt eigenlijk ook nooit.”

De mooie voorbeelden die het samenwonen oplevert zijn legio. Jong en oud die samen ontbijten, een spelletje doen of een borreltje drinken: een goede buur zijn, blijkt heel natuurlijk te gaan. En dat contact is echt niet alleen voor de oudere bewoners fijn. “De wereld van ouderen werkt vertragend op het leven van studenten. In onze snelle, soms ingewikkelde maatschappij, is dat voor jongeren ook heel fijn.”

Powerhouse

Door de positieve ervaringen met de woonstudenten – en ook met de leerwerkplekken die Humanitas biedt – ontstond het idee om de leefgemeenschap van Humanitas open te stellen voor jongvolwassenen die nog wat lastiger zelfstandig meekomen in het leven en die een rustige, beschutte woonplek kunnen gebruiken om krachtiger te worden en rechterop te leren staan. “Dat is het eerste Powerhouse geworden”, vertelt Gea.

Een leegstaande ruimte (het voormalige energiegebouw) werd samen met Woonbedrijf ieder1 omgetoverd tot een aantal woonunits. “Hier wonen nu jongeren die, zoals ik dat noem, te vroeg uit het nest zijn gevallen. Met begeleiding van een superbuurvrouw leren zij voor zichzelf zorgen en ook hoe je goed samenleeft. Zij lopen ook stage bij Humanitas en doen allerlei klussen hier. Zo doen zij werkervaring op.”

Inmiddels is het idee breder omarmd en is er een heuse ‘coalitie’ die zich sterk maakt voor meer Powerhouses in de gemeente. Humanitas werkt samen met werkleerbedrijf Konnected, Woonbedrijf ieder1, Stichting Zwerfjongeren Nederland en de gemeente Deventer, om begeleiding, ondersteunen, wonen, werken en opleiden bij elkaar te brengen. Het idee: garageboxen eenvoudig ombouwen en inzetten voor jongeren zonder thuis. Het ontwerp voor de nieuwe woonvorm ligt klaar. “We laten hier in de buurt al zien dat het kán”, onderstreept Gea. “Jongeren hebben een plek om te groeien en verrijken ook de woonomgeving van onze ouderen.”

Wijkgenoot

Het samenleven – of goed nabuurschap – is ook de basis voor het experiment Wijkgenoot waar Gea zich samen met organisaties zoals Woonbedrijf ieder1, welzijnsorganisatie Raster en de gemeente voor inzet. Het idee: als je stimuleert dat wijkgenoten elkaar goed kennen, kijken zij naar elkaar om en kun je komen tot zogenoemde voorzorgcirkels. Daarin kunnen wijkgenoten elkaar ondersteunen als dat nodig is. Zo kun je ‘de zorg’ voor zijn.

Met de vergrijzing, de betaalbaarheid van de zorg die onder druk staat en de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen, is Wijkgenoot een prachtidee. Gea gelooft erin. “Ik voel mij verantwoordelijk voor toekomstbestendige wijken en daarvoor kan georganiseerd ‘naoberschap’ een mooie methode zijn.”


 

Oekraïense ondernemers presenteren bedrijfsplan

Maandagavond 27 mei presenteerden 11 Oekraïense ondernemers in spé hun bedrijfsplan voor hun collega’s, docenten en coaches. Het is een tweede groep mensen die in Deventer een training volgden om een bedrijf op te starten, dat ze voort kunnen zetten in Oekraïne zodra de situatie het daar toelaat.

De gemeenteraad van Deventer ondersteunt het hele programma van de Stichting Ondernemend Oekraine met een bedrag van € 25.000,-. Voor het eerste jaar is het de bedoeling om zo’n 30 mensen op te leiden. De teller staat nu op 20. Het, na oprichting in Nederland, voortzetten van het bedrijf in Oekraïne moet uiteindelijk helpen om de wederopbouw van het land te versnellen en de Oekraïners een betere toekomst te bieden.

Leren

De Oekraïense vluchtelingen die in Deventer en omgeving wonen, volgden een training van negen avonden. Zij leerden over ondernemersplanning, commercie, financiën en juridische zaken. Daarin werden zij getraind en gecoacht door ondernemers en specialisten uit (de omgeving van) Deventer en coaches vanuit de reservisten van de Koninklijke Landmacht.

Bewondering

Wethouder Jaimi van Essen was bij de afsluitende bijeenkomst en reikte samen met initiatiefnemer Erik de Boer de certificaten uit aan de deelnemers: “De energie die deze mensen steken in het beginnen van een eigen bedrijf, laat zien dat ze vertrouwen hebben in de toekomst. Daar heb ik bewondering voor en dat geeft hoop. Erik de Boer van de Stichting Ondernemend Oekraïne doet hiermee fantastisch werk.”

Variatie

Allerlei soorten bedrijven werden gepresenteerd: Ontbijt- en lunchrestaurant, een koffie-to-go winkel, interieurontwerp, een kunstenlab, juridische ondersteuning voor mensen uit Oekraïne die in Nederland zijn, renovatie, kinderopvang, een online boekenclub, interieurbouw + producten voor de karper visserij, gezond eten en een fotostudio.

Volgende groep

Het is de bedoeling dat in het najaar een derde groep van start gaat.

Voor meer informatie:

Stichting Ondernemend Oekraine: Erik de Boer, e.deboer@ondernemendoekraine.nl   en 06-54241915.