Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

De gemeenteraad is er voor u   

Woensdagavond 10 april om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad weer in het stadhuis van Deventer. De raad bespreekt die avond met elkaar:

  • Visie op hoger bouwen in Deventer
    Tijdens deze vergadering gaan de raadsleden met elkaar in debat om op basis daarvan een oordeel te kunnen vormen over de Visie op hoger bouwen in Deventer. Daarover neemt de raad in een volgende vergadering een besluit.

Evaluatie actieplan Buig
De gemeente Deventer kan een aanvraag doen bij het Rijk voor extra geld om de bijstandsuitkeringen te betalen (vangnet BUIG). Op 10 april praat de raad over de evaluatie van het actieplan 2022 en de analyse en verbetervoorstellen voor het vangnet over 2023. Na deze vergadering werkt het college de vangnetaanvraag over 2023 uit, inclusief de verbetervoorstellen. Hierover beslist de raad in juni.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Wilt u de raad laten weten wat u vindt van de onderwerpen die op de agenda staan? Dan kunt u inspreken. U krijgt dan 5 minuten spreektijd tijdens de vergadering.

Wilt u inspreken? Mail dan naar griffie@deventer.nl
Alle stukken die de raad bespreekt vindt u op www.gemeenteraad.deventer.nl

Woensdag 10 april is de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Deventer


 

Deventer maakt afspraken met provincie over windmolens

De gemeente Deventer maakt afspraken met de provincie Overijssel over het plaatsen van windmolens tot 2030. In deze afspraken staat wanneer er in welk deel van de A1-zone windmolens worden geplaatst. Maakt de gemeente deze afspraken met de provincie niet, dan worden alle aanvragen voor windmolens door de provincie in behandeling genomen. In dat geval is het mogelijk dat er in de hele gemeente meer windmolens worden geplaatst.

Windenergie is noodzakelijk om te voldoen aan de ambitie van Deventer en de provincie om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en in 2050 energieneutraal te zijn. Het college van burgemeester en wethouders maakt gebruik van de mogelijkheid om de programmeringsafspraken, zoals ze worden genoemd, te maken. Alleen op die manier kan de gemeente nog enigszins sturen op de tijd en plaats en het aantal windmolens.

Plan voor vier windmolens 

Tegelijkertijd met het openbaar maken van deze afspraken is een concrete aanvraag voor windmolens openbaar gemaakt. De aanvraag gaat over plaatsing van vier windmolens in de A1-zone en dan specifiek in het gebied bij Colmschate Zuid en het bedrijvenpark A1-ten zuiden van de A1. Alleen voor dit gebied is er een plan voor windmolens dat voldoet aan de gemaakte afspraken. Dit plan wordt dus als eerste ingediend bij de provincie.

Communicatie bewoners

De partij die de windmolens in het gebied wil plaatsen informeert bewoners in het gebied over dit plan. Zo wordt binnenkort bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. De gemeente Deventer is daar ook aanwezig.

Meepraten, meedenken

De provincie en de partij die de windmolens in het gebied wil plaatsen zijn ervoor verantwoordelijk dat omwonenden kunnen meepraten en meedenken (participatie) in de realisatie van de windmolens. Hier is nog ruim de tijd voor. Vanaf de start van een windmolenproject duurt het vaak nog 6 tot 8 jaar voordat de windmolens worden gebouwd. De gemeente Deventer dringt bij beide partijen aan op het goed betrekken van omwonenden en wil ook zelf als belanghebbende goed betrokken worden.

Inhoud afspraken

In de programmeringsafspraken staat het maximumaantal op te wekken GWh dat door de provincie wordt opgelegd voor het zoekgebied. Voor de A1 zone is dat 149 gigawattuur (GWh), wat gelijk staat aan 7 windmolens die 20GWh per molen opwekken. De resterende 9 GWh wordt opgewekt door de twee windmolens die al in het gebied staan.

Inzet gemeente

De gemeente heeft altijd ingezet op de door de gemeenteraad vastgestelde 63 GWh windenergie. De provincie legt de gemeente nu 149 GWh op. Meer windenergie is nodig omdat de provincie zelf een verbod op nieuwe zonnevelden heeft ingesteld.

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt gevraagd deze afspraken te bekrachtigen. Vanaf 24 april spreekt de gemeenteraad over deze afspraken. Met het maken van deze afspraken kan de gemeente nog enigszins sturen op de tijd en plaats en het aantal windmolens. Want als de gemeente die afspraken niet maakt, is het mogelijk dat er in de hele gemeente meer windmolens worden geplaatst.


 

Wilt u vertrouwd raken met het reizen met het openbaar vervoer? Ga mee met de oefenreis.

fotoreportage van OV Ambassadeurs iop en rond het station Zwolle

De OV-ambassadeurs laten u zien hoe u een vervoersbewijs bij de automaat koopt, hoe u in- en uit moet checken, wat u moet doen bij een overstap, waar u informatie vindt enzovoorts. Ervaar het zelf en reis met ons mee.

“Veel uitleg op het station en onderweg. Oefening baart kunst. In het vervolg kan ik het zelf.” -Werner (70 jaar)

Datum: woensdag 18 april 2024

Locatie: vanuit Deventer

De kosten van de oefenreis zijn voor eigen rekening. U kunt betalen met bankpas of creditard (ov-pay). Als u een ov-chipkaart heeft kunnen we samenreiskorting toepassen.

Aanmelden kan, via e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl, de website www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs via: 038 – 45 40 130.

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!


 

Dankzij Leergeld kan elk kind mee op schoolreis

RHK121031 – DE WINDROOS BIERSTRAAT
FOTO RONALD HISSINK

Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar kost ook geld. Niet alle ouders kunnen alles betalen. Daarom kunnen kinderen soms niet meedoen aan sociale activiteiten, zoals een schoolreisje. Stichting Leergeld Deventer springt bij zodat alle kinderen mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door (financiële) afspraken te maken met de school of door (een deel van) de kosten te betalen.

Ouders door heel Deventer maken al gebruik van Stichting Leergeld. Daardoor kunnen meer dan 1700 kinderen meedoen aan schoolactiviteiten, sport, muziek of cultuur. Oók als er even geen geld voor is.

Leergeld is er voor alle ouders met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau (dat is ongeveer €2.385 voor samenwonden en €1.670 voor alleenstaanden). Wilt u weten of u recht heeft op de regeling? Of heeft u vragen? Neem dan vooral contact op!

Stichting Leergeld Deventer is te bereiken via: