Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Vergoeding voor noodzakelijke kosten

Een hoorapparaat, alarmsysteem of orthopedische schoenen: veel mensen hebben één of meerdere hulpmiddelen nodig. Kosten voor deze hulpmiddelen kunnen hoog zijn en worden niet altijd vergoed door de zorgverzekering. Met bijzondere bijstand zorgt de gemeente dat ook inwoners met een lager inkomen en vermogen noodzakelijke hulpmiddelen kunnen aanschaffen.

Bijzondere bijstand is er voor Deventenaren met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm (dat is ongeveer €1.800 euro voor samenwonenden en €1.270 euro voor alleenstaanden). U heeft recht op bijzondere bijstand als u medische kosten niet kunt betalen van uw normale inkomen of vermogen en als de kosten nergens anders vergoed worden.

Ook voor andere noodzakelijke kosten, zoals kant-en-klaarmaaltijden of een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u een aanvraag doen.

Wilt u meer informatie of direct een aanvraag doen? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.


 

Kop Havenkwartier: 75 betaalbare huurwoningen

De nieuwe bewoners van de Kop Havenkwartier kregen donderdag 1 februari op feestelijke wijze symbolisch de sleutel overhandigd. Dit duurzame woongebouw van woningbouwcorporatie, op de hoek van de Mr. H.F. de Boerlaan en de Industrieweg in Deventer, bestaat uit 75 sociale huurappartementen.

 

 


 

Woensdag 7 februari is de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Deventer
Agenda Raadstafel 7 februari 2024

Op woensdagavond 7 februari om 20.00 uur bent u van harte welkom bij de Raadstafel in het stadhuis. Deze avond vormt de raad met elkaar een oordeel over o.a.:

  • De toekomst van de Scheg;
  • Re-integratie verordening Breed Offensief;
  • De visie van de gemeente op de Energietransitie.

De vestiging van een forensisch psychiatrische kliniek op het Brinkgreven-terrein in Schalkhaar staat deze avond ook op het programma. Het College heeft de raad gevraagd over de wenselijkheid hiervan. De afgelopen weken hebben de fracties met betrokkenen hierover gesproken en vanavond delen zij hun visie op deze vraag.

Tijdens de Raadstafel komen de fracties van de Partij van de Arbeid en Groen Links ook met een eigen initiatiefvoorstel voor het vaststellen van een mobiliteitsvisie voor de gemeente Deventer. Tot slot licht de rekenkamer een rapport toe waarin onderzoek gedaan is naar de Regio Stedendriehoek.

Alle stukken van de raad zijn te vinden op de site van de gemeenteraad www.gemeenteraad.deventer.nl en www.deventer.raadsinformatie.nl

Wilt u contact met de raad? Mail dan naar griffie@deventer.nl.