Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

De Scheg optimaliseren voor de toekomst

Een flinke opknapbeurt is nodig om De Scheg klaar te maken voor de komende 30 jaar. De gemeente Deventer heeft een analyse laten maken om te kijken wat nodig is, zodat De Scheg kan mee-ontwikkelen met de tijd.

De Scheg behoort tot een van de populairste sport- en recreatiecentra van ons land. Jaarlijks telt De Scheg circa 750.000 bezoekers; 80 procent van hen komt uit Deventer.

Serieus investeren
“Al ruim 30 jaar is De Scheg het kloppend hart voor sport, beweging, recreatie en ontmoeting”, zegt wethouder Rob de Geest (Sport). “Inwoners van Deventer, maar ook mensen uit de verre omtrek, komen hier om bijvoorbeeld te schaatsen, te zwemmen of om gebruik te maken van de sportzalen. Dat willen we behouden en daarom zijn we bereid om daar serieus in te investeren.”

Drie scenario’s
In opdracht van de gemeente hebben onderzoekers van de Hospitality Group een uitvoerige analyse uitgevoerd om te komen tot een visie op De Scheg. Zo is er gekeken naar de maatschappelijke

functie (positieve gezondheid, sport en bewegen), duurzaamheid en samenhang en

aantrekkelijkheid (functioneel gebruik en eigentijdse uitstraling) van De Scheg. Daarna zijn er drie scenario’s geschetst. Die varieerden in grote lijnen van ‘houden zoals het is’, via ‘renoveren’ tot ‘sloop en nieuwbouw’.

4 miljoen euro gereserveerd
Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om te kiezen voor het scenario waarbij De Scheg flink wordt gerenoveerd. Voor de urgente investeringen is in elk geval 4 miljoen euro opzij gelegd. In dit scenario kunnen alle huidige functies behouden blijven. Met de renovatie wordt het complex ook beter verduurzaamd.

De accommodatie zelf kan nog goed de komende 30 jaar meegaan, maar met meer aandacht voor samenhang en aantrekkelijkheid kan het complex een modernere uitstraling krijgen. Bezoekers kunnen daardoor beter hun weg vinden en verbeterde service krijgen, wat de tevredenheid onder bezoekers versterkt.

“Erkenning voor De Scheg”

In een eerste reactie zegt directeur Maarten Kuiper van Sportbedrijf Deventer: “Ik ben blij dat het college het belang van sport en bewegen en de rol van De Scheg daarbij erkent en bereid is het complex flink te renoveren. Het complex is op onderdelen hard toe aan een grondige renovatie, zodat de bezoekers ook de komende 30 jaar met plezier kunnen blijven sporten en bewegen.”

Informatiebijeenkomst
Op donderdagavond 11 januari vindt er vanaf 19.00 uur in De Scheg een informatiebijeenkomst plaats om de gebruikers en huurders te informeren over de visie en de scenario’s. Aanmelden kan vóór 1 januari a.s. via directie@sportbedrijfdeventer.nlEerste verkenning voor woongebied Wechelerhoek

De Wechelerhoek ligt tegenover de begraafplaats aan de Raalterweg. Het is nu nog een agrarisch gebied, maar vanwege de grote behoefte aan woningen, wil de gemeente onderzoeken of en hoe in dit gebied kan worden bebouwd.

Wethouder Rob de Geest (Wonen): “De vraag naar woningen in Deventer is erg groot. Tot 2035 moeten we daarom 11.000 woningen bouwen, zo veel mogelijk in de bestaande stad. En als het niet anders kan, doen we dat op een mooie en verantwoorde manier ‘in het groen’.
Een belangrijk uitgangspunt is dat 70 procent van de woningen in het sociale en betaalbare segment moeten vallen.”

Vanaf de eerste helft van 2024 wordt met omwonenden en andere belangstellenden verder in kaart gebracht welke wensen er leven, waar kansen of zorgen liggen en welke aandachtspunten men meegeeft over woningbouw in de Wechelerhoek.


 

Gezond en voordelig verzekerd met de Gemeentepolis

Het is weer mogelijk om over te stappen van zorgverzekering. Als u een inkomen heeft tot 110% van de bijstandsnorm (dat is ongeveer €1.200 euro voor alleenstaanden en €1.800 voor samenwonenden), kunt u gebruik maken van de Gemeentepolis. Dit is een goede en voordelige verzekering bij Salland Zorgverzekeringen via de gemeente. U kunt kiezen tussen twee pakketten, met of zonder dekking van het eigen risico.

Verzekering vergelijken en overstappen

Overstappen kan tot 31 december. Als u al verzekerd bent bij Salland Zorgverzekeringen kunt u iedere maand overstappen op de Gemeentepolis. Op de website www.gezondverzekerd.nl/deventer vergelijkt u gemakkelijk uw huidige verzekering met de Gemeentepolis. U kunt meteen zien of u in aanmerking komt en een aanvraag indienen.

Met vragen over de Gemeentepolis kunt u ook contact opnemen met Salland Zorgverzekeringen via telefoonnummer 0570 687490.


 

Inzet tegen afvaldumping in Deventer loont

De gemeente Deventer heeft het afgelopen jaar veel gedaan om afvaldumping en bijplaatsingen van afval te voorkomen. Meer inzet op handhaving heeft geleid tot 30% meer boetes. De illegale verhuur aan arbeidsmigranten is aangepakt en bij verhuurders is ingezet op het verstrekken van milieupassen aan hun huurders. Ook kunnen bewoners in 2023 en de twee jaren daarna, 300 kilo in plaats van 100 kilo grof huishoudelijk afval gratis naar de Milieustraat brengen. Dit alles heeft geleid tot 21% minder meldingen over afvaldumping en 3% minder illegaal gestorte kilo’s.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van de aanpak van overlast door bijplaatsingen (afval dat naast een container wordt geplaatst) en afvaldumping (het onbeheerd en niet volgens de regels achterlaten van afval). Over een jaar krijgt de gemeenteraad weer een update.

Aantal meldingen overlast daalt

Het aantal meldingen in 2023 door inwoners over afvaldumping is gedaald met 21% in vergelijking met 2022. Ook de afvaldumping zelf is iets minder geworden, 3%. “Met die ontwikkeling zijn we natuurlijk blij, maar die cijfers willen we verder omlaag brengen. Actie blijft nodig,” aldus wethouder Thomas Walder.

Proef

Bewoners kunnen een aantal soorten afval (harde kunststoffen, tuinafval, klein chemisch afval en oud papier) gratis inleveren op de Milieustraat. Sinds 2023 kunnen inwoners 300 in plaats van 100 kilo grof huishoudelijk afval gratis naar de Milieustraat brengen. Walder daarover: “Het doel daarvan is om te kijken of dit effect heeft. Het verhoogde quotum is leuk voor de inwoners, maar we kunnen nog niet zeggen of de afvaldumping daardoor minder wordt. We blijven dit de komende jaren in de gaten houden.”

Afvalconciërge in Deltabuurt

Per 1 april 2024 komt er, als proef voor een jaar, een afvalconciërge in de Deltabuurt. Hij of zij moet het bekende en vertrouwde gezicht worden voor vragen over afval. Een afvalconciërge informeert bewoners en helpt ze ook daadwerkelijk hoe ze met hun afval om kunnen gaan, bijvoorbeeld door samen naar de milieustraat te rijden.

Geen camera’s

De inzet van camera’s in Deventer zal niet leiden tot een relevante verlaging van afvaldumping. Dit concludeert het Adviesbureau Veiligheid & Handhaving dat gekeken heeft naar de Deventer situatie en of de inzet van camera’s passend is. Daarom heeft het college besloten geen cameratoezicht in te zetten.


 

Stadhuis beter toegankelijk

Vanaf 2 januari 2024 kunnen bezoekers van de publieksbalie kortdurend gebruik maken van een verkeersontheffing om de auto te parkeren vóór het stadhuis. Dit is alléén bedoeld voor inwoners die niet ver kunnen lopen en (nog) geen gehandicaptenparkeerkaart hebben. Bijvoorbeeld iemand die tijdelijk slecht ter been is of een mantelzorger die iemand begeleidt.

De gemeente Deventer wil toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom gaat de gemeente in een proef, op aanvraag ruimte beschikbaar stellen aan bezoekers die een afspraak hebben bij de publieksbalie in het stadhuis. Het gaat om een plek bij de vooringang van het stadhuis (Grote Kerkhof). De proef duurt tot 31 december 2024.

Afspraak
Als inwoners telefonisch een afspraak maken bij de publieksbalie, kunnen zij aangeven dat ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Dit kan via telefoonnummer 14 0570.

Controleren
De gemeente registreert deze ontheffingen. Zo kan Toezicht en Handhaving controleren of de geparkeerde auto’s een geldige ontheffing voor het baliebezoek hebben.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de pilot op www.deventer.nl.


 

Solar carports in Deventer

In Deventer zijn er in ieder geval vijf geschikte locaties voor het plaatsen van solar carports. Dit zijn met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen. Voor De Scheg en Borgelerbad wordt een aanpak uitgewerkt. Deventer Ziekenhuis en McDonalds Holterweg zijn geïnteresseerd. Deze partijen worden door de gemeente gestimuleerd en geholpen om de solar carports mogelijk te maken. De vijfde is Intratuin. Die heeft op dit moment geen interesse.

Op 22 maart heeft de gemeenteraad van Deventer de motie ‘Duurzaam parkeren’ aangenomen. Onderzoek naar de haalbaarheid van de solar carports was onderdeel van die opdracht. Voorafgaand aan die motie was het college zelf ook al gestart met een onderzoek. Met de uitkomsten gaat het college van burgemeester en wethouders nu aan de slag om solar carports mogelijk te maken.

Kansen

Door nieuw beleid van de provincie zijn zonnepanelen op daken en solar carports de belangrijkste mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Solar carports kunnen gecombineerd worden met het elektrisch laden auto’s. Bovendien bieden ze kansen voor ondernemers om zonne-energie op te wekken, die ze direct zelf weer kunnen gebruiken. Wethouder Thomas Walder (Energie): “Met solar carports maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in de stad. Bovendien staan de auto’s altijd droog in het najaar en koel in het voorjaar en de zomer. Allemaal voordelen.”

Interesse

De Scheg en Borgelerbad zijn eigendom van de gemeente. Daar kan de gemeente dus zelf de solar carports realiseren. Dat ligt anders voor private partijen als Deventer Ziekenhuis en McDonalds De Scheg. “Die zijn wel erg geïnteresseerd, dus daar gaan we alles aan doen om hen op weg te helpen deze carports mogelijk te maken,” aldus wethouder Thomas Walder. Intratuin heeft laten weten geen interesse te hebben. “Dat snap ik wel. Zij hebben net geïnvesteerd in zonnepanelen op hun dak, waarmee ze kunnen voorzien in hun eigen energievraag en dat is natuurlijk ook een hele goeie ontwikkeling.”

Op de vier locaties bij elkaar is er maximaal ruimte voor ongeveer 9.000 zonnepanelen met een totaal oppervlak van maximaal 4 hectare. Dit komt overeen met het energieverbruik van ruim 1000 huishoudens.