Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Eerder hulp en advies bij geldproblemen

De gemeente gaat eerder hulp bieden zodra inwoners in de geldproblemen dreigen te komen.

“We willen voorkomen dat inwoners van geldzorgen in de geldproblemen komen”, zegt wethouder Rob de Geest (Werk en Inkomen). “Als wij op tijd kunnen helpen, dan kan dat een hoop stress bij inwoners met geldzorgen voorkomen. De gemeente moet heel duidelijk aangeven wie we kunnen helpen en hoe we dat doen. Ik hoop dat inwoners tijdig bij ons aankloppen als ze geldzorgen hebben.”

Financiële problemen

Wethouder de Geest: “We zien vaak dat mensen hun problemen zelf proberen op te lossen. En mensen vinden het moeilijk om toe te geven dat ze in de penarie zitten. Daardoor stapelen de problemen achter de voordeur zich alleen maar verder op. Pas als ze er helemaal doorheen zitten, trekken ze aan de bel.”

Inwoners met betalingsachterstanden
De gemeente gaat inwoners met betalingsachterstanden gerichter benaderen om hen hulp aan te bieden. Zo kan de gemeente advies geven bij geldvragen, hulp bieden met betalingsregelingen, bemiddelen voor budget-trainingen of op weg helpen naar professionele hulp.

Dat geldt ook voor mensen die juist willen voorkomen dat zij met betalingsachterstanden te maken krijgen.


 

Groen licht voor nieuwbouw Kop Handelskade in Deventer

De nieuwbouw aan de Kop Handelskade kan nu echt van start. Begin deze maand tekenden studentenhuisvester DUWO en woningcorporatie Rentree met ontwikkelaar Explorius Vastgoedontwikkeling en Nijhuis Bouw de koopovereenkomst voor de nieuwbouw van 88 studentenwoningen en 76 sociale huurwoningen aan de Handelskade in Deventer.

Voorjaar
In augustus is al begonnen met de sloop van de voormalige kantoorpanden. De nieuwbouw begint op zijn vroegst in het voorjaar van 2024. Alle woningen en bedrijfsruimten kunnen dan halverwege 2026 gereed zijn voor bewoning en ingebruikname.

‘De start van de bouw is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van stadscampus De Kien’, aldus wethouder Lars Wijnhoud. ‘Een levendig gebied waar mensen wonen, werken, studeren en elkaar ontmoeten, op loopafstand van de binnenstad en het openbaar vervoer. In de Kop Handelskade komt een mooie mix van studentenwoningen, sociale huurwoningen, koopappartementen, kantoorruimte en horeca.’

Subsidie
Dat de bouw nu groen licht krijgt, komt mede doordat de gemeente Deventer een subsidie ontvangt van de Rijksoverheid, de ‘Startbouwimpuls’, om woningbouwprojecten versneld van start te laten gaan. Daarnaast investeert de gemeente Deventer in het opwaarderen van de openbare ruimte rondom het project.


 

Nieuwe woningen op Senzoraterrein weer stap dichterbij

Ongeveer 90 appartementen en 40 woonhuizen, veel groen, ontwerpen met oog voor klimaatadaptatie én voor het industriële verleden: de bouw van een nieuwe woonbuurt op het voormalige Senzoraterrein, tegen de binnenstad aan, is weer een stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders stemde deze week in met het ontwerpbestemmingsplan Senzora-terrein als afronding van de Raambuurt.

Wasmiddelenfabriek
In 1996 verhuisde de Senzora-wasmiddelenfabriek van de Raamstraat naar het bedrijventerrein. BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling maakte met Le Clercq Projectontwikkeling een plan om het terrein om te vormen naar een woonbuurt met betaalbare, duurzame en vernieuwende woningen.

‘Dit wordt een bijzonder stukje Deventer’, zegt wethouder Lars Wijnhoud (Ruimtelijke Ontwikkeling). ‘Een flink aantal nieuwe woningen, vlak bij de binnenstad, binnen de singels, met veel groen in de omgeving en natuurinclusief gebouwd. En natuurlijk is dit ook heel goed nieuws voor woningzoekenden.’

Ter inzage en inloopavond
Het ontwerpbestemmingsplan Senzora-terrein ligt ter inzage, van 21 december tot en met 31 januari. Tijdens deze termijn is het mogelijk te reageren op het plan. Op woensdag 10 januari houdt de gemeente een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan, van 17.00 tot 19.30 uur, in het stadhuis van Deventer.


 

Is uw kind geboren tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021? Meld uw kind dan voor 15 april 2023 aan.

Uw zoon of dochter wordt in de eerste helft van 2025 vier jaar en gaat dan naar school. Een leuke en belangrijke stap! Voor u is nu hét moment om uw kind aan te melden voor een school in Deventer.

In Deventer kunt u kiezen uit ruim 40 basisscholen. Op www.scholenopdekaart.nl staan alle basisscholen. Als u op deze website uw postcode invult, ziet u de basisscholen in uw buurt en in de rest van de stad en kunt u op zoek naar de school die het best bij u en uw kind past. Ook staat op deze website alle informatie die u moet weten voor het aanmelden van uw kind voor een basisschool in Deventer. Aanmelden doet u voor 15 april 2024! U hoort dan uiterlijk 31 mei 2024 bij welke school uw kind is toegelaten.

Ouders om wie het gaat krijgen de informatie in december ook per post.


 

 Vmbo-school De Marke en sporthal Marke Zuid in 2026 in gebruik

Door drukte bij de Raad van State kunnen vmbo-school De Marke (Etty Hillesum Lyceum) en de sporthal Marke Zuid niet voor 2026 in gebruik worden genomen. De bestaande gebouwen blijven daarom langer in gebruik. De voorbereidingen van de bouw gaan onverminderd door, zodat leerlingen en docenten zo snel mogelijk in de nieuwe school en sporthal terechtkunnen.

De gemeenteraad stelde in 2023 het bestemmingsplan Marke Zuid vast. Tegen het bestemmingsplan is bezwaar en beroep aangetekend. Door drukte bij de Raad van State laat een beslissing langer op zich wachten. Dat betekent dat de planning opschuift. De verwachting is dat de school en sporthal na de zomer van 2026 in gebruik kunnen worden genomen.

Bestaande gebouwen langer in gebruik

De levensduur van zowel de school als de sporthal zitten in hun laatste fase. Dit leidt bij een langer gebruik ongetwijfeld tot ongemak. Waar nodig worden maatregelen getroffen om leerlingen en docenten ook de laatste jaren een veilig en voldoende functionerend schoolgebouw te bieden.

Ook voor andere betrokken partijen heeft de vertraging gevolgen. Korfbalvereniging Devinco blijft langer op sportpark Rielerenk . En het Deventer Sportbedrijf houdt de sporthal Keizerslanden tot in 2026 in gebruik. De Deventer Scheidsrechtersvereniging blijft op de Marke Zuid tot de sloop- en bouwactiviteiten daadwerkelijk starten.

Meer informatie staat op www.deventer.nl/demarke.