Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

10 december: nieuwe dienstregeling RRReis

Vanaf 10 december rijden de bussen van RRReis  volgens een nieuwe dienstregeling. Veel lijnen blijven ongewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Lijn 6 Station – Colmschate Zuid
De routes van lijn 6 en lijn 8 wijzigen: lijn 8 krijgt een snellere route tussen het station en de bedrijventerreinen, en de Rivierenwijk wordt onderdeel van de route lijn 6.

Lijn 8 Station – Bedrijvenpark A1 via Rivierenwijk
De routes van lijn 6 en lijn 8 wijzigen: lijn 8 krijgt een snellere route tussen het station en de bedrijventerreinen, en de Rivierenwijk wordt onderdeel van de route lijn 6.

Lijn 9 Station Colmschate – Colmschate Zuid.
Deze lijn komt te vervallen.


 

31ste Dickens Festijn in Deventer

Voor de 31ste keer wordt dit jaar het Bergkwartier omgetoverd in het 19 eeuwse Londen van Charles Dickens. Het tweedaagse festijn vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 december 2023 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Naast het Dickens Festijn is er op de Brink op zaterdag 16 december een warenmarkt in kerstsfeer. Op zondag 17 december is er ook nog een kerstmarkt en er is koopzondag. Deze dag krijgt extra sfeer door concerten in de Lebuïnuskerk en de Broederenkerk.

Openbaar vervoer
Aangeraden wordt om met het openbaar vervoer naar het centrum te komen. Vanaf NS- en busstation Deventer is het drie minuten lopen naar het centrum.

Bereikbaarheid Dickens Festijn

Toegang tot het Dickens Festijn is alleen mogelijk via de wachtrij in de Keizerstraat. Via dranghekken in de Keizerstraat en Brinkpoortstraat wordt publiek naar de ingang van het festijn (t.h.v. de Walstraat) geleid, waar men groepsgewijs wordt binnengelaten. Voor bezoekers aan het centrum en de markt op de Brink wordt een voetgangersbrug geplaatst. De fietsklemmen in de Keizerstraat worden verwijderd. 

In de Keizerstraat staat de wachtrij op de stoep en op de rechterrijbaan. De winkels aan deze zijde van de straat zijn te bereiken via de Korte Bisschopstraat en vanaf Op de Keizer. 

Uitgang voor publiek is de Menstraat hoek Brink. Alle overige straten zijn afgesloten.  

Afsluiting wegen

De volgende wegen zijn op zaterdag 16 en zondag 17 december 2023 van 9.00 uur tot 18.00 uur voor verkeer niet bereikbaar:Keizerstraat (vanaf de Singel), Brinkpoortstraat (tussen Singelstraat en Keizerstraat), Damstraat, Verzetslaan, Prinsenplaats, Golstraat, Roggestraat, Walstraat, Bergstraat, Bergkerkplein, Menstraat, Bergschild, Kerksteeg , Brink (tussen Rijkmanstraat en Menstraat),  Geert Grootestraat en Pikeursbaan (voorbij afslag Geert Grootestraat) Vleeshouwerstraat, Grote en Kleine Overstraat. Bestemmingsverkeer Houtmarkt / Pikeursbaan moet via Emmaplein / Houtmarkt.  

Beperkingen parkeren 

Van vrijdag 15 december 2023 18.00 uur (i.v.m. wachtrij) tot zondag 17 december 2023 20.00 uur is het niet toegestaan auto’s te parkeren in de Brinkpoortstraat (tussen Singelstraat en Keizerstraat) en in de Bergschild voor huisnummers 1-3, 7-9 en 2-8.

Parkeren is dan ook niet toegestaan het gebied van het Dickens Festijn: Walstraat – Golstraat – Damstraat – Roggestraat – Bergkerkplein – Bergstraat – Kerksteeg – Menstraat – Bergschild en Rijkmanstraat (uitgezonderd vòòr huisnummers 2 t/m 46 en 1 t/m 31).  

Net als vorig jaar is het niet toegestaan te parkeren in de  Verzetslaan.  

Hier geparkeerde voertuigen worden op kosten van de overtreder verwijderd. 

Invaliden parkeerplaatsen 

Aan de Pothoofd ter hoogte van de Visman zijn beide dagen 8 extra invalidenparkeerplaatsen ingesteld. 

Fietsers 

Fietsers kunnen hun fiets parkeren bij de volgende stallingplaatsen: Stationsplein (ondergronds), Op de Keizer (achter de Hema), het Lamme van Dieseplein, Gedempte Gracht en Leeuwenbrug. 

Meer informatie  op www.deventer.nl/dickens en www.dickensfestijn.nl.


 

Geef uw reactie op Visie op hoger bouwen in Deventer

Wat verstaan we in Deventer onder hoger bouwen, waar kan dat wel en waar niet en aan welke criteria moet hoogbouw voldoen? Dit staat in de ontwerpvisie op hoger bouwen in Deventer. De visie ligt zes weken ter inzage, tot en met woensdag 17 januari 2024. Kijk voor meer informatie op www.deventer.nl/hoogbouw. Inwoners en andere belangstellenden kunnen in deze periode hun reactie geven.

Groei en groen

De vraag naar woningen is groot. Maar Deventer wil ook duurzamer, gezonder en beter bereikbaar worden. De ontwerpvisie op hoger bouwen gaat daarom uit van zoveel mogelijk inbreiding in de bestaande stad. Het bouwen in de hoogte kan helpen om efficiënt met de beperkte ruimte om te gaan. Met hoger bouwen blijft er ruimte voor groen, ontspanning en spelen. Zo kan Deventer groeien en blijft het een fijne gemeente om te wonen, werken, leven.

Eisen aan hoogbouw

Dat betekent niet dat er zomaar hoger gebouwd kan worden. Een plan voor hoger bouwen moet aan verschillende eisen voldoen. En dat geldt helemaal voor plannen voor gebouwen die hoger dan 31 meter moeten worden. De Visie op hoger bouwen is straks leidraad bij het maken van nieuwe plannen voor hoger bouwen.


 

Nieuwe Markt: groen, gemoedelijk en met grandeur

Op zwoele zomeravonden in de schaduw van één van de extra, grote bomen een praatje maken met de buren, je fiets parkeren om te genieten van een avondje theater, een museumbezoek of de kermis: het leven op de Nieuwe Markt in Deventer wordt goed. Het plein met historisch karakter krijgt veel groen, grandeur en gemoedelijkheid.

Met een knipoog naar Deventer als tapijtstad hebben landschapsarchitecten BoschSlabbers het vastgestelde schetsontwerp voor de Nieuwe Markt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp dat is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dat ontwerp is verrijkt met mooie, grote bomen die vanaf het begin al veel blad hebben. Daar zit dan ook het verschil met het eerder door de raad vastgestelde schetsontwerp: een groener plein met meer bomen en minder ruimte voor parkeren.

Nieuwe bomen

Er komen 7 grote bomen op de Nieuwe Markt. De bestaande linde wordt verplant en blijft dus behouden. Wethouder Thomas Walder: “De Nieuwe Markt wordt hiermee een prachtig, groen plein waar ook ruimte is voor parkeren en evenementen. Dit ontwerp is helemaal in lijn met de wens van de regiegroep, waarin omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden vertegenwoordigd zijn.” De kastanjeboom is helaas niet te behouden, de boom is ziek. Het laten staan van de boom zou van te grote invloed zijn op een toekomstbestendige inrichting van het plein. De omliggende straten Hofstraat en de Graven zijn ook in het ontwerp meegenomen.

Klimaat en duurzaamheid

Net als de twee andere Lebuinuspleinen, Grote Kerkhof en Stromarkt, wordt de Nieuwe Markt klimaatadaptief ingericht. Dat betekent dat het voorbereid is op de veranderingen van het klimaat. Een voorbeeld hiervan is dat de bestrating hol wordt aangelegd. Het regenwater wordt onder de bestrating opgevangen en kan zo de bodem in. Bij een extreme bui loopt het regenwater af naar de IJssel. Alle pandeigenaren krijgen de mogelijkheid om hun regenpijpen aan te sluiten op dit systeem, zodat meteen een deel van hun dak wordt afgekoppeld.

Door het hergebruik van materialen op het plein en in de Hofstraat en Graven wordt bij uitvoering van de werkzaamheden ook rekening gehouden met duurzaamheid. Daarnaast maakt de aannemer tijdens de uitvoering zoveel mogelijk gebruik van elektrische apparaten en machines.

Grandeur en gemoedelijk

Door de privé-stoepen in de Hofstraat en Graven aan te leggen in natuursteen, krijgen deze straten dezelfde grandeur als het Grote Kerkhof en de Stromarkt. Ook het bordes van Eicas krijgt bijzondere aandacht. De aanleg van natuursteen stoepen is één van de aspecten om het historisch karakter van de Nieuwe Markt te laten zien.

Nieuw tapijt

De verwijzing naar Deventer tapijtstad zie je met name terug in de markering van de parkeervakken. Op het plein komen ongeveer 47 parkeerplaatsen en in de Hofstraat nog eens 11. Er wordt nog gezocht naar ruimte voor een extra laad- en losplek en invalidenparkeerplaatsen. Er ontstaat een open sfeer door de aanleg van de Nieuwe Markt op één niveau.

Het vervolg

Het college biedt het ontwerp aan de gemeenteraad aan. Tijdens de raadstafel van 10 januari 2024 is de mogelijkheid tot inspreken. Waarna op 17 januari 2024 dit ontwerp opnieuw op de agenda van de gemeenteraad staat. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat in het najaar van 2024 de werkzaamheden starten.


 

Proef afgerond: bodycams boa’s blijven

Na een succesvolle proef blijven Deventer handhavers (boa’s) uitgerust met een kleine camera op hun kleding. Deze zogenoemde bodycams werden sinds vorig jaar december gedurende een jaar bij wijze van proef gedragen.

“We hebben deze proef nu voor een jaar gedaan, om te ervaren hoe het in de praktijk gaat”, legt burgemeester Ron König uit. “Daarbij hebben we steeds een aantal punten goed op het netvlies gehouden, zoals privacy en veiligheid van omstanders èn van onze eigen boa’s. Gelukkig is er slechts een handvol situaties geweest waarin boa’s zich genoodzaakt voelden om de opname-knop van de camera in te drukken.”

Uit eerder (landelijk) onderzoek is al eens gebleken dat het dragen van een bodycam agressie kan voorkomen. Ook kan worden voorkomen dat bepaalde situaties uit de hand dreigen te lopen.

Proefperiode
In de proefperiode is gebleken dat boa’s zich veiliger voelen als zij een bodycam gebruiken. De medewerkers geven er dan ook de voorkeur aan om voortaan altijd de straat op te gaan met de kleine camera’s als onderdeel van de vaste uitrusting.

Werking bodycam
De bodycam staat gedurende de dienst op stand-by. Pas als de boa de opnameknop indrukt, worden de beelden opgeslagen. Een boa schakelt de bodycam in, bij een onveilig voorval of als een situatie dreigend wordt. De boa meldt aan mensen die bij haar of hem in de buurt zijn, dat de bodycam wordt aangezet en dat er opnames worden gemaakt.

Opslaan van de beelden
De beelden die zijn gemaakt worden automatisch na de dienst opgeslagen in een beveiligde (digitale) omgeving. De beelden kunnen niet op straat door de boa bekeken worden. De beelden worden automatisch na 72 uur verwijderd, tenzij er juridische redenen zijn om deze langer te bewaren. Als een handhaver slachtoffer wordt van agressie of geweld, kunnen de beelden gebruikt worden voor aangifte bij de politie. Ook kan de politie de beelden opvragen bij de gemeente.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de bodycams en het opvragen van beelden op www.deventer.nl/bodycams