Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Gratis schaatsen, zwemmen of naar de film

Inwoners met een laag inkomen, kunnen deze winter gebruik maken van gratis toegangskaartjes voor het zwembad, de ijsbaan of de bioscoop.

De winteractie is bestemd voor inwoners met een inkomen tot ongeveer 1.618 euro (mensen die alleen wonen) of 2.311 euro (samenwonenden).  De gratis toegangskaartjes kunnen van 20 november tot en met 6 december worden opgehaald op het stadhuis of bij stichting Rechtop. Daarvoor zijn speciale openingstijden geregeld, die te vinden zijn op www.deventer.nl/winteractie

Leuk verzetje in de winter
“December is vaak een dure maand. Mensen die minder te besteden hebben, voelen dan extra als zij bijvoorbeeld een leuk verzetje voor henzelf of hun kinderen niet kunnen betalen”,  zegt wethouder Rob de Geest (Werk en Inkomen). “Met deze actie kunnen inwoners met een laag inkomen in deze periode toch iets gezelligs en sportiefs doen.”

De Scheg en Mimik
Kaartjes voor het zwemmen en schaatsen (inclusief schaatshuur) zijn geldig bij De Scheg. Met een kaartje voor de film kunnen mensen terecht bij Mimik. Bij elk toegangskaartje hoort ook een gratis consumptie.

Regelingen
Overigens heeft de gemeente Deventer verschillende regelingen voor inwoners die moeite hebben met rondkomen. Zo kunnen inwoners terecht bij spreekuren van Geldfit, voor advies op maat. Bij stichtingen als Rechtop en Leergeld kunnen inwoners terecht voor speciale vouchers voor bijvoorbeeld een sportabonnement of schoolboeken.


 

Nieuw cultureel hart in binnenstad Deventer

De podiumkunsten in Deventer krijgen alle ruimte op een mooie, centrale locatie aan de Keizerstraat in Deventer. Het college van burgemeester en wethouders is ervan overtuigd dat dit de beste en een haalbare optie is voor de podia in Deventer. Daarmee maakt het college een zelfstandig en toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis mogelijk en blijft er een volwaardige theaterfunctie voor Deventer met ruimte voor educatie en talentontwikkeling.

Het college van burgemeester en wethouders stelt dit voor aan de gemeenteraad.

Beste keus

Het voorstel van het college komt voort uit een brede afweging van argumenten op het gebied van cultuur, vastgoed, omgeving en financiën. Na verbouwing van de 9000 vierkante meters krijgen de Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis een eigen plek, in de binnenstad, met behoud van hun eigen identiteit. Theater, cabaret en popmuziek komen hiermee op een A-locatie in de stad, bereikbaar en open voor iedereen. En door in één cultuurgebouw te investeren in plaats van twee, gaat er minder geld in stenen zitten. Daarmee is dit voorstel ook voor de toekomst, in eventuele financieel krappe tijden, de beste keus.

Financieel haalbaar

De gemeenteraad heeft in de begroting kaders gesteld voor de projecten Podiumkunsten onder één dak en Burgerhaven, daar zijn bedragen voor gereserveerd. Naast dat één bruisend cultuurgebouw aan de Keizerstraat volgens het college inhoudelijk de beste keus is, past het financieel binnen de begroting. Bij de verbouwing van de locatie Keizerstraat kan de bijbehorende jaarlijkse subsidie voor de beide instellingen, Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis, ruim opvangen worden binnen de gemeentelijke begroting. Voor vestiging van Burgerweeshuis op de locatie Burgerhaven ligt dat beduidend anders. Voor dat plan zijn de investeringskosten gestegen van 15,2 miljoen naar 17,1 miljoen euro. De jaarlijks benodigde subsidie aan Burgerweeshuis was in de plannen al gestegen van ruim 5 ton nu, naar 1,4 miljoen op locatie Burgerhaven. Daar zou dan jaarlijks (structureel) nog een bedrag van rond de anderhalve ton aan subsidie bij moeten.

Duidelijkheid

Wethouder Ilse Duursma beloofde voor het eind van dit jaar duidelijkheid en die duidelijkheid is er nu: “Voor betrokken instellingen, hun publiek en voor heel cultureel Deventer is het van belang om de toekomst in te kunnen. Het besluit levert een wezenlijke bijdrage aan het cultuurbeleid en het vraagstuk van de podiumkunsten in Deventer. Hier ligt een voorstel met een duidelijke richting waarmee er een cultureel hart ontstaat op een hele mooie locatie, daar ben ik van overtuigd.”

Bruisende plek met eigen smoel

Het voorstel geeft een impuls aan cultureel Deventer en aan De Kien, de stadscampus rondom het station en binnenstad, dat steeds meer vorm krijgt en zichtbaarder wordt. Met deze keuze wordt de entree van de binnenstad van Deventer een bruisende plek met een eigen smoel: authentiek, eigenwijs en vernieuwend.

Vooruit

Om vooruit te kunnen stelt het college voor om een heldere keuze te maken en dus ook de projecten De Nieuwe Keizer en Burgerhaven stop te zetten.

Vervolg

Naar verwachting neemt de gemeenteraad hier eind van dit jaar een besluit over.


 

Nieuwe locaties in beeld voor flexwonen

De gemeente gaat onderzoek doen naar twee nieuwe locaties voor flexwonen. Het gaat om een locatie op de hoek van de Overstichtlaan/Dreef (nabij Woonbedrijf ieder1) en op de hoek Anna Reynvaanstraat/Suze Groenewegstraat.

Voor de locatie aan de J. Baulingstraat in Steenbrugge is inmiddels een ontwerp gereed. De gemeente presenteert dit binnenkort aan omwonenden. Ook voor de twee bovengenoemde locaties organiseert de gemeente inloopbijeenkomsten. De buurt wordt hiervoor uitgenodigd. Data en locaties zijn te vinden op deventer.nl/flexwonen.

Druk op de woningmarkt

Wethouder Rob de Geest: ‘Om mensen sneller aan een woning te kunnen helpen, willen we in 2024 300 flexwoningen bouwen. Samen met de woningcorporaties zoeken we naar geschikte locaties, verspreid over de stad. Dat is niet altijd even eenvoudig. Samen met omwonenden kijken we hoe de flexwoningen zo goed mogelijk kunnen worden ingepast.’

Flexwoningen

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Ze zijn bedoeld voor mensen die dringend woonruimte zoeken. Dat kunnen jongeren zijn, starters op de woningmarkt, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus.