Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Buiten spelen, ontmoeten en bewegen, van 0 tot 100 jaar

Goede plekken om buiten te spelen en elkaar te ontmoeten zijn belangrijk – voor alle kinderen én hun ouders, grootouders en andere buurtbewoners. De gemeente Deventer wil dat er in alle wijken en dorpen genoeg speelruimte is die uitnodigt om samen te bewegen en te spelen. Het nieuwe Speelbeleidsplan beschrijft hoe de gemeente dat de komende jaren wil bereiken.

Wethouder Marcel Elferink (Leefomgeving): ‘Speelplekken zijn van grote waarde. Buitenspelen helpt kinderen in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn speelplekken belangrijke ontmoetingsplekken in het groen, niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders en andere buurtbewoners.’

Goede verdeling en afwisseling
Het speelbeleidsplan gaat uit van een goede verdeling van speelplekken over de hele gemeente. Daarnaast is afwisseling tussen de speelplekken onderling belangrijk. Die zorgt ervoor dat kinderen van de ene naar de andere speelplek gaan, waar ze weer andere kinderen leren kennen. Naast speeltuintjes met traditionele speeltoestellen zijn er daarom ook speeltuinen met natuurlijke speelonderdelen, zoals boomstammen en klimbomen, en plekken waar volwassenen en ouderen kunnen sporten en elkaar ontmoeten.

Toegankelijk voor kinderen en volwassenen met een beperking
Ook kinderen en volwassenen met een beperking moeten terecht kunnen op de speelplekken. Bij de grotere speelplekken is het streven dat kinderen met een beperking op ten minste de helft van de toestellen kunnen spelen. Verder let de gemeente bij de aanleg van paden op de toegankelijkheid.

Klimaatbestendig en duurzaam
Bij aanleg en onderhoud van speelplekken wil de gemeente dat ze klimaatbestendig en duurzaam zijn. Dus meer natuurlijke materialen, voldoende bomen, gras en struiken. En dat is ook weer goed voor de biodiversiteit.

In gesprek met bewoners, speeltuinverenigingen, scholen, sportverenigingen
Voor het speelbeleidsplan heeft de gemeente gesproken met onder meer jongeren, kinderen, opbouwwerkers en jongerenwerkers. Bij de uitvoering ervan, die meerdere jaren in beslag gaat nemen, gaat de gemeente steeds in overleg met de buurt en andere betrokken partijen.

40 speelplekken overgenomen van Stichting Tevreden
De gemeente neemt 40 speelplekken van de Stichting Tevreden over. In 2016 dreigden door bezuinigingen 88 speelplekken verloren te gaan. De gemeente sprak toen met de Stichting Tevreden af dat die de plekken zou overnemen. Een deel ervan werd omgevormd tot openbaar groen, en de Stichting ging de overige speelplekken beheren en onderhouden. De stichting draagt deze plekken nu weer over aan de gemeente. De plekken worden meegenomen in het speelbeleidsplan.

Extra geld nodig
Het college van burgemeester en wethouders heeft het speelbeleidsplan aangeboden aan de gemeenteraad, die (waarschijnlijk) in december over het plan besluit. Om alle ambities uit het speelbeleidsplan uit te kunnen voeren, is extra geld nodig. Het college komt in het voorjaar van 2024 met een voorstel daarvoor.


 

Deventer maakt zich klaar voor verkiezingen

De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november zijn in volle gang. Ook in Deventer wordt achter de schermen hard gewerkt om de verkiezingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Alle inwoners van Deventer die mogen stemmen, hebben afgelopen week hun stempas ontvangen. Ook wordt extra aandacht besteed aan alle 18-jarigen die voor het eerst mogen stemmen. Zij kunnen binnenkort een persoonlijke boodschap verwachten van burgemeester Ron König.

“Democratie lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Gelukkig kunnen we in Nederland in vrijheid stemmen en zo bijdragen aan onze democratie”, zegt burgemeester König. “Ik vind het altijd weer een mooi moment als kiezers hun stem uitbrengen in de stemhokjes. Jongeren, die voor het eerst mogen stemmen, stuur ik daarom een persoonlijke kaart. Hopelijk stimuleert hen dat om te komen stemmen.”

Verkiezingsmarkt
Op 11 en 18 november aanstaande voeren politieke partijen campagne op de zaterdagmarkt. De gemeente stelt kramen beschikbaar op de Brink. Partijen kunnen zich aanmelden om gebruik te maken van de kramen ter hoogte van de hoek Korte Bisschopstraat-Keizerstraat.

Stempassen en machtigen
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag eenvoudig een vervangende stempas aan via www.deventer.nl/verkiezingen. Hier kunt u ook terecht om iemand anders te machtigen of meer informatie over de verkiezingen. Een vervangende stempas aanvragen kan uiterlijk tot 17 november 17.00 uur.

Vrijwilligers
Honderden vrijwilligers hebben zich aangemeld om mee te helpen om de verkiezingen in goede banen te leiden. Voorzitters van stembureaus krijgen vooraf voorlichting en instructie zodat zij goed voorbereid hun functie kunnen uitvoeren.

Stembureaus

In Deventer kunnen kiezers hun stem uitbrengen bij één van de 59 stemlokalen. Dat zijn veelal scholen, zorginstellingen, sporthallen, buurthuizen, bibliotheken maar bijvoorbeeld ook het stadhuis en De Adelaarshorst. Door een verbouwing komt het stembureau in ’t Dijkhuis in Bathmen te vervallen. In de buurt kan men kiezen uit drie stembureaus in Bathmen of het stembureau in Loo Bathmen. Kijk voor een stembureau bij u in de buurt op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Goed toegankelijk
Alle stembureaus zijn goed toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel of rollator. Daarnaast is het stembureau in sportcomplex De Scheg uitgerust met speciale voorzieningen voor mensen met een visuele beperking zodat ook zij hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.


 

Subsidies voor klimaatmaatregelen steeds meer in trek

Steeds meer Deventenaren nemen klimaatmaatregelen en krijgen daarvoor subsidie van de gemeente. Het gaat om de subsidie voor het loskoppelen van de regenpijp van de regenwaterafvoer via het riool, de subsidie voor groene daken en gevels en die voor maatregelen op bedrijfsterreinen.

Regenpijp afkoppelen

Dit jaar is er – met subsidie – door particulieren en scholen 4532 m² dak afgekoppeld. Dat betekent dat het regenwater niet meer rechtstreeks in het riool verdwijnt. Het regenwater wordt bijvoorbeeld opgevangen in regentonnen, in wadi’s (een soort ondiepe vijvers), in grindstroken in de tuin en/of ondergrondse opgeslagen voor hergebruik. Onder andere ICB Wereldwijzer en Kindcentrum Kolmenscate hebben hun regenwaterafvoer los gekoppeld van het riool.

Groene daken en gevels

De nieuwe subsidie voor individuele huurders en particuliere woningeigenaren voor de aanleg van groene daken en gevels wordt steeds bekender. Sinds de start van de subsidie in juni dit jaar hebben al 60 mensen een subsidie aangevraagd. In totaal is er ruim 1500 m² dak vergroend. Naast sedumplantjes gebeurt dat ook steeds vaker met inheemse bloemen en kruiden.

Een groen dak of groene gevel aanleggen heeft zo zijn voordelen. Het zorgt voor isolatie (koel in de zomer en warm in de winter) en dus energiebesparing. Daarnaast houdt het water vast en neemt door de planten en bloemen de biodiversiteit toe omdat er voor insecten en vogels meer voedsel is. En zeker niet onbelangrijk: een groen dak leeft, bloeit en is veel mooier dan zo’n zwart vlak.

Groene bedrijventerreinen

Voor bedrijven op Bergweide 3, 4 en 5, het Havenkwartier, Kloosterlanden en De Weteringen is er tijdelijk een extra subsidieregeling. Dit is een subsidie voor maatregelen die helpen wateroverlast, hitte en droogte te voorkomen. Er is nu nog € 25.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt 50% voor de uitvoering van klimaatmaatregelen tot maximaal € 5.000 per bedrijf. Wees er dus snel bij, want op is op.

Aan de slag?

Wil je ook aan de slag en meer weten over de subsidies? Kijk dan op www.deventerstroomt.nl/acties


 

Zuinig op kleine stukjes openbaar groen

Kleine stukjes openbaar groen in de gemeente Deventer blijven voortaan zoveel mogelijk groen. Zo kunnen ze bijdragen aan een groene leefomgeving, biodiversiteit, aanpassing aan klimaatverandering, wateropvang, het tegengaan van hittestress en de energietransitie.

Kopen of huren
Voorheen konden aanwonenden van dit soort stukjes ‘snippergroen’ deze grond van de gemeente vaak kopen of huren. Soms kwamen er dan schuurtjes op te staan, of het stukje groen werd betegeld. De regels voor de verkoop van snippergroen waren vastgelegd in 2014. Sindsdien zijn de opvattingen over het belang van groen in de openbare ruimte echter veranderd.

Klimaatverandering en energietransitie
Door klimaatverandering hebben mensen meer behoefte aan groen in de leefomgeving. Groen zorgt voor verkoeling bij hitte, en kan water opnemen bij extreme regenbuien. Daarnaast biedt groen ook ruimte om buiten te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Verder heeft de gemeente deze stukjes grond in de toekomst wellicht ook nodig voor de energietransitie.

Alleen bij uitzondering
Daarom heeft de gemeente nu nieuw beleid voor het snippergroen opgesteld, mede op verzoek van de gemeenteraad. In het nieuwe beleid is het alleen nog bij uitzondering mogelijk voor aanwonenden om snippergroen te kopen of te huren.

Nieuwe woningen
‘Met het nieuwe beleid zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk groen behouden blijft’, aldus wethouder Marcel Elferink (Leefomgeving). ‘Groen heeft een belangrijke functie in het leven van inwoners. Daar moeten we zuinig op zijn, zeker nu we in de stad en in de dorpen veel nieuwe woningen bij gaan bouwen.’

Aanvragen
In afwachting van het nieuwe beleid zijn er sinds 18 april 2023 geen nieuwe aanvragen voor de koop of huur van een stukje openbare ruimte in behandeling genomen. De aanvragen die na die datum zijn binnengekomen, worden volgens de nieuwe regels in behandeling genomen. De aanvragers krijgen hier bericht van.

De gemeenteraad moet het nieuwe beleid nog vaststellen.