Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Gemeente schrapt eigen bijdrage Wmo voor minima

De gemeente Deventer stopt met de eigen bijdrage die mensen moeten betalen aan de Wmo voor mensen met een laag inkomen. Zo wil de gemeente voorkomen dat zij daarvoor een aanvraag om bijzondere bijstand moeten indienen of ten onrechte geen gebruik maken van de Wmo.

Wie gebruik maakt van de Wmo, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of scootmobiel, betaalt daarvoor een vaste bijdrage van 19 euro (volgend jaar 20,60). Voor mensen met een laag inkomen (tot 110% van het minimum) is dat een flink bedrag.

Mee kunnen blijven doen

Wethouder Rob de Geest (Meedoen): “Het lijkt niet veel, maar voor mensen met zo’n bescheiden inkomen is twee tientjes echt een flink bedrag. Bovendien hebben ze vaak meer van dat soort zorgkosten, dat tikt flink aan. Het kan een belemmering voor ze worden om gebruik te maken van de Wmo en dan kunnen ze dus niet optimaal meedoen. Dat lossen we nu op.”


 

Open haard, pellet- of houtkachel? Hou rekening met elkaar!

Schone lucht en gezondheid zijn belangrijk. De luchtkwaliteit is in Deventer over het algemeen een stuk beter dan in veel andere steden in Nederland. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren.

Veel mensen vinden een open haard of kachel gezellig of gebruiken deze voor de warmte. Maar wat bij de een voor gezelligheid zorgt, kan bij een ander leiden tot ergernis en gezondheidsklachten. Helemaal geen hout stoken is misschien het beste voor uw eigen gezondheid en die van een ander. Maar dat zal niet altijd lukken. Stook daarom bewust met deze tips:

  • Bij windstil of mistig weer kunt u het vuur beter uitlaten. Check daarom altijd www.stookwijzer.nu voordat u gaat stoken. Stook ook nooit bij een stookalert van het RIVM (www.rivm.nl/stookalert).
  • Stook alleen droog hout, dat geeft de minste fijnstof en rook. Vochtig hout verbrandt onvolledig, waardoor er meer schadelijke stoffen vrijkomen. Hout moet minimaal twee jaar drogen.
  • Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd. Het is niet toegestaan om bewerkt hout te verbranden. Ook verbranden van snoeihout of afval mag niet.
  • Gebruik brandbare blokken van geperst hout, zonder toevoegingen. Deze zijn het minst schadelijk. Stapel ze losjes, zodat er veel zuurstof bij kan. Zo kan het hout volledig verbranden en komen er minder schadelijke stoffen vrij.
  • Laat het vuur vanzelf uitbranden. Ook dan komen er minder schadelijke stoffen vrij.
  • Gebruik liever aanmaakblokjes dan papier of karton om het vuur aan te maken. Dat geeft veel minder rook, stof en roet.

Meer informatie: www.Deventer.nl/houtstook


 

1.300 Euro energietoeslag: misschien heeft u er ook wel recht op!

Steeds meer mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen. De gemeente wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een energietoeslag van 1.300 euro.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van 1.300 euro. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

U heeft recht op de energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt niet uit of u salaris heeft of een uitkering.

Hoe kom ik ervoor in aanmerking?

Bekijk www.deventer.nl/energietoeslag of u recht heeft op de 1.300 euro energietoeslag. Is dat zo? Vraag de toeslag op de website dan meteen aan. Of bel voor een aanvraagformulier naar de gemeente via telefoonnummer 14 0570. Langskomen op het stadhuis kan ook.

Twijfelt u? Vraag de toeslag dan ook gewoon aan. U hoort vanzelf of u er wel of geen recht op heeft.

Let op: Heeft u vorig jaar energietoeslag gekregen van de gemeente Deventer? Dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Wij bekijken of u ook dit jaar energietoeslag krijgt. Als dat zo is, dan heeft u het bedrag uiterlijk eind dit jaar op uw bankrekening. Hebt u de energietoeslag ontvangen in een andere gemeente? Dan moet u zelf een aanvraag indienen.


 

Woensdag 1 november bespreekt de raad het voorstel van het college over de toekomst van de Zwaluwenburg, de locatie van onder andere de school Het Kleurrijk. Het voorstel is beschreven in het ‘Ambitiedocument Complex Zwaluwenburg’.

Daarnaast staan de ‘Strategische veiligheidsagenda’ en de ‘Herontwikkeling Van Hetenlocatie’ op agenda van de raad.

Verder start de raad met de inhoudelijke bespreking van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting van 2025-2027. De begroting kunt u vinden op de site www.hetgeldvan.deventer.nl

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Stadhuis in Deventer.

Informatie over de gemeenteraad, agenda’s en alle bijbehorende documenten kunt u vinden op www.gemeenteraad.deventer.nl.