Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Windenergie langs de A1

Het hele gebied langs de A1, van de IJssel tot aan de oostelijke gemeentegrens, is het gebied waar windenergie in Deventer onder voorwaarden mogelijk wordt. Plannen voor windenergie in dat gebied worden getoetst aan regels die de gemeente samen met betrokken partijen op gaat stellen. Dat wordt een toetsingskader genoemd. Dit heeft de gemeenteraad van Deventer woensdagavond 11 oktober 2023 besloten.

De raad heeft daarbij ook besloten dat nieuwe normen en richtlijnen, die door het Rijk worden vastgesteld, meegenomen worden in het toetsingskader.

Het hele besluit is te lezen via www.deventer.nl/winenergie

Duidelijkheid
Windenergie is noodzakelijk om te voldoen aan de ambitie van Deventer om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en in 2050 energieneutraal te zijn. Dat laatste betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als verbruikt. Met dit raadsbesluit wordt duidelijk hoe Deventer invulling geeft aan die ambitie.

Samen met inwoners
De regels waar plannen voor windenergie in dat gebied aan moeten voldoen worden samen met belanghebbenden opgesteld. Inwoners en ondernemers met een plan voor windenergie, moeten zich aan die regels houden. Voor een deel staan ze in de wet en voor een deel beslist de gemeenteraad erover. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorwaarden die ervoor zorgen dat bewoners in het gebied kunnen meedenken, meedoen en ook meeprofiteren.

Op www.deventer.nl/windenergie legt wethouder Thomas Walder in een persoonlijke boodschap uit wat het besluit inhoudt en vooral waarom het besluit van belang is voor de duurzame toekomst van Deventer op een manier dat we daar zelf zeggenschap over hebben.

De komende maanden wordt samen met belanghebbenden het toetsingskader opgesteld.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan via windenergie@deventer.nl


 

Themaweek Veilig IJsselland in het teken van uitbuiting en mensenhandel

In de week van 9 tot en met 13 oktober besteedden 11 gemeenten van regio IJsselland aandacht aan uitbuiting en mensenhandel. Met de campagne vroeg de regio aandacht voor slachtoffers van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.

Uitbuiting en mensenhandel is overal, ook in IJsselland. De regio vangt nog te weinig signalen van uitbuiting op, daarom is het belangrijk dat gemeenten samenwerken aan een aanpak. Slachtoffers zijn niet altijd zelf in staat om een einde te maken aan een situatie. Doordat inwoners en professionals weten waar zij op moeten letten, kunnen zij vermoedens melden bij de juiste instanties.

Ron König (burgemeester Deventer, portefeuillehouder mensenhandel): “Uitbuiting en mensenhandel komen helaas méér voor en dichterbij dan menigeen denkt. Reden te meer om hier aandacht voor te vragen en, belangrijker nog, om deze uitwassen te stoppen. Of het nu gaat om seksuele uitbuiting van jongeren op sociale media, arbeidsuitbuiting van arbeidsmigranten of criminele uitbuiting in steden, dorpen of het buitengebied. Met z’n allen bepalen we hoe veilig wij onze regio IJsselland willen hebben om te wonen, te leven en te werken.”

Bewustwording
‘Je ziet het pas, als je weet waar je op moet letten.’ Met deze boodschap maakte de regio inwoners en professionals bewust van de signalen en waar zij deze kunnen melden. Gemeenten voerden campagne op social media en voor professionals werden verschillende activiteiten georganiseerd.

Denk hierbij aan een lunchlezing over mensenhandel en het herkennen van signalen, een training voor toezichthouders door Fairwork en een netwerkbijeenkomst op 12 oktober waar professionals en bestuurders kennis en ervaringen uitwisselden.

Samenwerking
Themaweek Veilig IJsselland is een samenwerking van RIEC Oost Nederland, Zorg- en veiligheidshuis IJsselland, Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV) de themaweek en de 11 regiogemeenten. Onder regio IJsselland vallen: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen,

Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.Doe mee met het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023

Waar doe jij je boodschappen? Waar ga je winkelen en doe je doelgerichte aankopen? En hoe tevreden ben je over de verschillende winkelgebieden? Informatie die ook voor de gemeente Deventer belangrijk is om winkelgebieden en winkelcentra te kunnen versterken en verbeteren. Daarom nodigen wij iedereen uit om mee te doen met het Koopstromenonderzoek 2023.

Begin september is in Oost-Nederland daarom een onderzoek gestart, ook in Deventer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Doe mee en maak kans op een cadeaukaart

Wil jij meedoen dan kun je de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaukaarten van €25,- verloot. Invullen kan tot en met 29 oktober.

Brieven

De komende weken worden inwoners uit Deventer ook per brief uitgenodigd om met het onderzoek mee te doen. De huishoudens die een brief krijgen zijn willekeurig geselecteerd.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2023.

Kijk voor meer informatie op www.koopstromen.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@koopstromen.nl.


 

Informatieavond voor ondernemers over uitstootvrije binnenstad Deventer

Bent u ondernemer? En komt u met uw bestelauto of vrachtwagen in de binnenstad van Deventer? Kom dan dinsdag 31 oktober naar de informatieavond in het stadhuis over de ‘uitstootvrije zone’ die vanaf 1 januari 2025 geldt in de Deventer binnenstad.

Om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren, wordt de Deventer binnenstad vanaf 1 januari 2025 een ‘uitstootvrije zone’ voor bestel- en vrachtvoertuigen. Het verduurzamen van de stadslogistiek gaat om schonere voertuigen, bijvoorbeeld elektrisch, maar ook om slimme bevoorrading, zoals het bundelen van leveringen.

Vooruitkijken

Voor ondernemers is het nu een goed moment om hierin bewuste keuzes te maken. Vanaf 2025 mag een bestel- of vrachtwagen de uitstootvrije binnenstad niet meer in. Er zijn uitzonderingen en mogelijke ontheffingen.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond leggen sprekers onder meer uit waarom de uitstootvrije zone wordt ingesteld, wat er in stappen gaat veranderen, welke uitzonderingen er voorzien worden en welke subsidies en financieringsmogelijkheden. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Bij de avond zijn diverse organisaties en personen aanwezig, zoals de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement en logistiek medewerkers van de provincie Overijssel en uit de regio.

Meld u aan

De informatieavond is bedoeld voor alle ondernemers, toeleveranciers en dienstverleners die werken in de binnenstad, op de bedrijventerreinen in Deventer en haar buurgemeenten. U bent welkom op het stadskantoor, Grote Kerkhof 1 te Deventer. De avond start om 19.30 uur. Bewoners zijn ook welkom, maar voor hen volgt later een aparte avond met voor hen belangrijke informatie.

Om een beeld van het aantal deelnemers te krijgen, verzoeken we u zich per e-mail aan te melden via het e-mailadres s.martijn@deventer.nl.

Meer weten?

Kijk voor alle details over de veranderingen en mogelijkheden op www.doehetzero.nl of op www.deventer.nl/nul-emissiezone