Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Aanleg nieuw rotonde Noorderplein van start

Op 11 september starten de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuw rotonde op het Noorderplein. De rotonde krijgt een nieuwe inrichting die voldoet aan de laatste veiligheidsrichtlijnen. Daardoor worden ongewenste, gevaarlijke situaties voorkomen. De rotonde wordt ook klaar gemaakt voor het veranderende klimaat.

De werkzaamheden aan de rotonde duren van 11 september tot begin december 2023. In die tijd is de rotonde afgesloten voor doorgaand verkeer. Voetgangers kunnen tenminste aan één kant langs. Door slechte weersomstandigheden of door onverwachte gebeurtenissen kan het werk langer duren.

Veiligheid

De rotonde op het Noorderplein is onderdeel van één van de routes van het hoofdfietsnetwerk van Deventer. De afgelopen jaren waren er verschillende verkeersongevallen op de rotonde, onder meer door auto’s die inhalen op de rotonde en fi etsers die slecht zichtbaar zijn. Op de nieuw rotonde worden fietsers en auto’s beter van elkaar gescheiden door een vrij liggend fietspad rond de rotonde.

Klimaatklaar

Het asfalt van de weg, de stoeptegels en de parkeervakken worden eerst verwijderd. Daarna start het verwijderen van de oude riolering en de aanleg van nieuwe riolering. Ook worden een aantal plekken ingericht voor de opvang van regenwater, zodat dit in de bodem kan zakken. Na de aanleg van die opvangplekken en de nieuwe riolering worden nieuw asfalt en stoepen aangelegd. De nieuwe Noorderplein rotonde is dan weer helemaal veilig en klaar voor het veranderende klimaat.

Bereikbaarheid tijdens het werk

Tijdens de werkzaamheden staan vaak grote machines op de straat, waardoor bewoners moeilijk met de auto hun huis en/of perceel kunnen bereiken. Iedereen wordt verzocht om de auto in deze weken op een andere plek te parkeren. Parkeren voor de huisartsenpraktijk is mogelijk bij de Zwolseweg. Voor het overige verkeer wordt een omleidingsroute met gele pijlborden aangegeven.

Woningen, winkels, bedrijven en horeca zijn te voet te bereiken via de stoep. Deze route is ook begaanbaar voor rolstoel, scootmobiel en rollator. Met ondernemers, vervoerders, pakketbezorgers, koeriers en hulpdiensten worden aparte afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.

Afval

Om het ophalen van afvalcontainers tijdens de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen, komt er een centraal punt om de containers neer te zetten. Circulus is hiervan op de hoogte.

In stappen

De werkzaamheden starten in het paarse gedeelte langs de spoorlijn. De twee parkeervakken voor de huisarts bij de spoortunnel komen tijdelijk te vervallen, er komen tijdelijke parkeervakken aan de Zwolseweg.

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 07.30 – 16.00 uur contact opnemen met de uitvoerder van KWS Infra, Jelmer Eijsink via 06-2575 7749 (graag per WhatsApp) of jeijsink@kws.nl. U kunt ook contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente Bas Halsema via 06 26196676 of bas.halsema@burohoogstraat.nl. Wekelijks inloopuurtje Wekelijks wordt er op dinsdag van 15.00 tot 16:00 uur in de bouwkeet van KWS een inloopmiddag georganiseerd voor bewoners en belanghebbenden. De bouwkeet staat op het asfalt bij de Singel voor het spoorviaduct bij het Rijsterborgherpark.


Opknapbeurt Deventer binnenstad

Deventer koestert de toeristische en economische aantrekkingskracht van de binnenstad. Om die aantrekkingskracht te behouden en te versterken krijgt het centrum een opknapbeurt. De schade ontstaan door het verwijderen van de coronastreep wordt hersteld en gelijktijdig worden diverse andere herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Weg streep, weg schade

Door de verwijdering van de witte coronastreep in het stadscentrum bleek er blijvende schade te zijn ontstaan. De contouren van de coronastreep bleven zichtbaar. Door de stenen nu om te draaien, wordt de streep weer weggepoetst. Gelijkti jdig worden ook andere schades verholpen.

De werkzaamheden zijn maatwerk. Per deel van de straat, het werkvak, wordt gekeken hoe verschillende schades gelijktijdig kunnen worden hersteld met zo min mogelijk overlast voor het winkelpubliek, winkeliers en bewoners. Woningen en winkels blijven gewoon bereikbaar. Als dit toch niet kan, dan worden de werkzaamheden alti jd in overleg met de betrokken bewoners of winkeliers uitgevoerd.

Tijdens bevoorradingstijden van 07.00 tot 11.00 uur kan verkeer normaal passeren. De bevoorrading van winkels kan zo op normale wijze en tijdstippen uitgevoerd worden.

Uitvoering

De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd, beginnend op maandag 11 september en eindigend medio 2024. Om hinder te beperken wordt alleen gewerkt van maandag tot donderdag van 07.00 tot 16.30 uur. Op vrijdagen en rondom vakanties, feestdagen en evenementen zijn er geen werkzaamheden. Geluidsoverlast is beperkt tot een minimum door gebruik te maken van elektrisch materieel en geen bouwradio toe te staan.

Aan het einde van elke werkdag wordt het werkvak opgeruimd en netjes achtergelaten. Minstens een werkweek van tevoren ontvangen bewoners en winkeliers bericht waarin vermeld staat wanneer de werkzaamheden bij hen in de buurt gaan plaatsvinden. In 2023 worden in elk geval de Lange Bisschopsstraat en Broederenstraat aangepakt. Als de planning het toelaat starten voor de kerst de werkzaamheden aan de Engestraat.

Meer weten?

Tijdens de herstelwerkzaamheden is er een contactpersoon van aannemer Roelofs bereikbaar voor vragen over de uitvoering: Julian Drenthen, tel: 06-13 49 28 77, J.Drenthen@ roelofs.nl