Stedendriehoek

Nieuws gemeente Deventer

Mogelijk aanvullende energietoeslag

Het rijk denkt na over een regeling waarbij mensen die recht hebben op de 800 euro energietoeslag, er nog eens eenmalig 500 euro bij krijgen. Die regeling is er voor mensen met een laag inkomen.

Het is nog niet bekend of de aanvullende regeling er inderdaad komt. De gemeente houdt dat voor u in de gaten. Als er meer bekend is, dan leest u dat hier. Ook verstrekt de gemeente dan informatie via alle gemeentelijke kanalen.

Hebt u recht op de energietoeslag? Dan krijgt u vanzelf een brief als deze aanvullende regeling wordt ingevoerd. Heeft u de energietoeslag nog niet aangevraagd? Op  deventer.nl/energietoeslag leest u meer over de regeling en kunt u een aanvraag doen. Zorg dat u alle bijlagen meestuurt, alleen dan kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.

 

Eikenprocessievlinders tellen

Om inzicht te krijgen op de te verwachten overlast van eikenprocessierupsen volgend jaar, gaan we dit jaar vlinders tellen.  Eiken op verschillende locaties in de gemeente krijgen vanaf half juli van een ‘feromoonval’.

De vallen worden gevuld met het vrouwelijk seksferomoon van de eikenprocessievlinders. Daar komen mannetjesvlinders op af. Hoe meer mannetjes in de val zitten, hoe meer nesten er volgend jaar zijn. Op deze manier schatten we in hoeveel rupsen er te verwachten zijn in 2023. De vallen worden opgehangen door Het Groenbedrijf.

Kunststof kastjes
Feromoonvallen zijn kleine transparante kastjes van kunststof. De val hangt aan de stam van een eikenboom. Om goede metingen uit te voeren is het belangrijk dat de vallen niet van hun plek worden gehaald.

Overlast van de eikenprocessierups
De eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar weer overlast. De overlast lijkt ongeveer net zo groot te zijn als vorig jaar. Eikenprocessierupsen zorgen voor jeuk en irritaties aan huid, ogen en luchtwegen.

Melden en meer informatie
Overlast van de eikenprocessierups kan gemeld worden in het meldsysteem van de gemeente  deventer.slimmelden.nl. Meer informatie over de eikenprocessierups op
deventer.nl/eikenprocessierups

 

Geef uw mening over mogelijke locaties voor laadpalen voor elektrische auto’s

De gemeente Deventer heeft 375 plaatsen bepaald waar tot 2025 laadpalen voor elektrische auto’s kunnen komen. Op de website www.deventer.nl/nieuwelaadpalen staat een kaart met alle locaties. Op de kaart kunt u bij elke locatie laten weten wat u van de plek vindt. Als de reacties zijn verwerkt, kunnen er laadpalen geplaatst worden. De gemeente plaatst een laadpaal als er een aanvraag van een bewoner ligt, of als de gemeente vindt dat in een gebied meer laadpalen nodig zijn. Uw mening geven kan tot en met 21 augustus 2022. Kijk voor meer info op: www.deventer.nl/nieuwelaadpalen