Stedendriehoek

Nieuws Gemeente Deventer

Groot wijkonderzoek naar beschermde dieren vanwege woningisolatie

Veel huiseigenaren willen graag energie besparen en hun woning isoleren. Bij isolatiemaatregelen moeten ze wel rekening houden met beschermde diersoorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen. De gemeente laat nu groot onderzoek doen in Zandweerd, Ludgeruskwartier, Borgele en Bathmen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten.

Juist slecht geïsoleerde woningen zijn erg geschikt voor deze dieren. Deze mogen volgens de wet niet worden lastiggevallen, gedood en hun nesten mogen niet worden verstoord. In april start adviesbureau Ecogroen met het mussenonderzoek. Vanaf half mei tot in september volgen ook de onderzoeken naar zwaluwen en vleermuizen. Overdag en ’s nachts lopen of fietsen dan regelmatig ecologen door de straten. Eind 2022 zijn alle onderzoeken afgerond.

Onderzoek rond woningen
Omdat huismussen en gierzwaluwen tegen zonsondergang hun nestplekken in woningen in vliegen en vleermuizen juist dan de nesten verlaten, vinden de onderzoeken plaats in de avond, nacht en vroege ochtend. De onderzoekers kijken of er dieren naar binnen of buiten vliegen bij de gevels en zijn hiervoor een aantal uur per dag in de wijk. Naast de camera’s die de onderzoekers meenemen, gebruiken de onderzoekers soms ook een zaklamp om op de gevel te schijnen.

Herkenbaarheid van de onderzoekers
De onderzoekers blijven tijdens het werk op openbaar terrein (trottoir en/of openbare weg) en komen niet op privéterrein. De medewerkers van Ecogroen zijn herkenbaar aan een geel of oranje reflecterend hesje. Je kunt de medewerkers die onderzoek doen altijd vragen naar de bedrijfspas of identificatie.

Tips of vragen voor de onderzoekers?
Soms ontdekken inwoners zelf vleermuizen of een vogelnest in een holle boom of in de spouw van hun woning. De onderzoekers van Ecogroen horen dat graag. Ook kun je bij hen terecht voor vragen. Neem dan contact op met Adriaan de Gelder van Ecogroen (a.degelder@ecogroen.nl, 038 4236464).


 

Oekraïners aan de slag bij Deventer bedrijven  

De oorlog in Oekraïne houdt aan. Mensen ontvluchten hun land, op zoek naar een veiliger plek in de buurlanden of zelfs verder. Zo komen Oekraïners in ons land terecht, ook in Deventer. In Deventer worden momenteel 200 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Naar verwachting komen daar binnenkort nog eens 200 mensen bij. 

Veel Oekraïners willen graag werken. Werk- en leerbedrijf KonnecteD heeft Deventer bedrijven opgeroepen zich te melden als ze werk beschikbaar hebben voor Oekraïense mensen. Inmiddels werken ongeveer 50 mensen uit Oekraïne nu bij een Deventer bedrijf. 

Wethouder Thomas Walder: “Het is onvoorstelbaar wat mensen uit Oekraïne nu moeten doormaken. Huis en haard verlaten. Familie, vrienden en geliefden achterlaten. Op zoek naar een veilige plek. In Deventer doen we er alles aan om deze mensen een veilig onderkomen te bieden. We merken dat Oekraïense mensen heel graag willen werken. Mooi om te zien hoe het Deventer bedrijfsleven dat in razend tempo oppakt, in nauwe samenwerking met KonnecteD.”

Kennismakingssessies
Naar aanleiding van kennismakingssessies bij de opvanglocatie Keulenstraat zijn er diverse rondleidingen georganiseerd bij bedrijven. Bij iedere rondleiding was een tolk aanwezig. Werkgevers zijn zeer positief. De Oekraïense mensen zijn gemotiveerd om te werken en willen veel uren maken. Er melden zich steeds meer werkgevers met passende vacatures.

Baan aangeboden
49 Oekraïense mensen hebben een baan aangeboden gekregen bij Deventer bedrijven. De Deventer bedrijven McDonald’s, AL-West, Reshare, Hans & Grietje, Humanitas, Carinova en Zorggroep Solis hebben nu Oekraïense mensen in dienst. Walder: “Dit is ook goed nieuws voor de Oekraïners zelf. Een baan is immers de allerbeste vorm van participatie!”

Nieuwe Oekraïense vluchtelingen krijgen na aankomst in Deventer ook zo snel mogelijk een BSN en bankrekening, zodat de mensen snel aan de slag kunnen. Aan de Singel in Deventer worden nog eens 200 opvangplekken gecreëerd. Walder: “Gezien de enthousiaste reacties van de werkgevers zijn deze mensen ook meer dan welkom op onze krappe arbeidsmarkt.”


De raad stelt voor:

Bert Roetert – Gemeentebelang

Verbondenheid met en tussen bewoners.

Ik geloof meer in dialoog dan in debat, meer in luisteren dan in praten. Als gemeenteraadslid wil ik zoveel mogelijk luisteren naar inwoners om hun ideeën, denkrichtingen en ervaringen te verbinden met college en ambtenaren. Om samen te blijven werken aan een schone, duurzame en verantwoorde omgeving. Verbondenheid tussen buitengebied en binnenstad biedt enorm veelzijdige kansen voor wat betreft leefbaarheid, lokale economie en toerisme.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat ouderen zo lang en veel mogelijk zelfstandig deel blijven uitmaken van onze samenleving. In samenwerking met zorginstellingen kunnen we als Gemeente faciliteren, dat ouderen zich blijven ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden.

Is er iets waarmee ik jou kan helpen? Je bereikt mij via a.roetert@deventer.nl