Stedendriehoek

Nieuws Gemeente Deventer

Voormalige schoolgebouwen maken plaats voor woningen

Het voormalige scholencomplex aan de Van Hetenstraat gaat plaats maken voor nieuwbouw van woningen. De kunstenaars die in een deel van het complex tijdelijk hun ateliers hebben, zullen een nieuw onderkomen moeten vinden. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, naar aanleiding van een onderzoek over de ontwikkelingen voor het gebied.

In het gebied staan drie voormalige schoolgebouwen (aan de Dorrestraat 1, Van Hetenstraat 57 en 59) die al lange tijd geen dienst meer doen als scholen. Om de grote vraag naar woningen te voldoen, wil het college hier plek bieden aan zo’n 100 woningen, variërend van sociale huurwoningen (onder meer zorgwoningen voor ouderen) en goedkopere en duurdere koopwoningen. Uit nader onderzoek naar het gebouw Van Hetenstraat 59 (voormalig Phanta Rei) blijkt dat er geen reële mogelijkheden zijn om een toekomstbestendige combinatie van wonen en ateliers te realiseren.

“De druk op de woningmarkt is ook in Deventer hoog en daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe plekken voor woningbouw,” zegt wethouder Rob de Geest (Wonen en Vastgoed). “Dit is zo’n gebied dat daar mooie kansen voor biedt. Tegelijkertijd beseffen we dat de groep kunstenaars hier de afgelopen jaren een mooie mogelijkheid hebben gekregen om op deze fantastische tijdelijke plek hun creatieve vak uit te oefenen. Maar alles overziend, vinden we het noodzakelijk en verstandig dat we dit enorme gebied gaan gebruiken voor woningen, zodat hier straks fijn gewoond kan worden.”

Het college heeft besloten om de groep kunstenaars tegemoet te komen: de huur van de werkateliers loopt formeel af op 30 september a.s., maar de huurders krijgen nog tot 31 maart 2023 extra tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe werkplek. Bovendien zal de gemeente de huidige gebruikers helpen bij de zoektocht naar vervangende atelierruimte.

De gemeente gaat het komende jaar verder met de uitwerking van de plannen om hier woningbouw te realiseren. Naar verwachting zal in 2023 een start worden gemaakt met de sloop en de bouw van de nieuwe woningen.

 

Koninklijke Auping bv wint de Gulden Adelaar

Burgemeester Ron König heeft op dinsdag 12 april de gemeentelijke cultuur- en wetenschapsprijs de ‘Gulden Adelaar’ uitgereikt aan Koninklijke Auping bv.
Auping verdiende de prijs vanwege zijn langjarig belang voor en commitment aan de stad Deventer, zijn voortdurende innovatieve vermogen en vooral omdat het bedrijf een pionier is in transformatie naar circulaire bedrijfsvoering. Met de keus om zich volledig te focussen op duurzaam en circulair ondernemen is Auping een inspirerende koploper voor Deventer en ver daarbuiten.

Aan het begin van coronacrisis reageerde Auping snel op de grote en urgente behoefte aan medische mondmaskers, waar Auping in korte tijd samen met partners als het Deventer ontwerpbureau Panton een productielijn voor op wist te zetten.

De Gulden Adelaar
Sinds 1959 reikt het gemeentebestuur van Deventer een cultuur- en wetenschapsprijs uit: de ‘Gulden Adelaar’. De prijs wordt toegekend aan degene die de beste prestatie heeft verricht op het gebied van kunst en cultuur, geschiedenis of wetenschap/innovatie.

In aanmerking voor de prijs komen kandidaten die inwoner van Deventer zijn, zodanige banden met de stad hebben dat zij met een inwoner van Deventer gelijk gesteld kunnen worden, dan wel een culturele of innovatieve prestatie hebben geleverd die op Deventer betrekking heeft. Deze criteria gelden eveneens voor bedrijven en instellingen.

 

Deventer sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

De gemeente Deventer gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem; daarvoor is recent een samenwerkingscontract ondertekend. Door de samenwerking krijgt de gemeente meer informatie en versterkt hiermee de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deventer ontvangt vanaf nu relevante signalen over criminaliteit en fraude.

Burgemeester Ron König: “Ik vind het belangrijk om criminaliteit snel op te sporen en aan te pakken. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren van onze inwoners hard nodig. Meld Misdaad Anoniem draagt hieraan bij.” 

Vangnet
M. is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Bij M. wordt gemeld over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal.

Melder blijft buiten beeld
Marc Janssen, woordvoerder van M.: “Het is het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen als je informatie hebt over criminele activiteiten, maar dat is niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld vanwege angst voor wraak of omdat je de dader kent. Mensen kunnen soms de gevolgen van melden niet overzien of willen er na die tijd niets meer mee te maken hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt en dat de melder buiten beeld blijft.”

Bereikbaarheid
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden

 

Boomcirkels Grote Kerkhof laten je even stilstaan bij het leven  

Van Etty Hillesum tot Erasmus, van Typhoon tot Johanneke ter Stege en van Jeremia tot Boudewijn Betzema: hun woorden krijgen een mooie plek op het Grote Kerkhof, dat nu opnieuw wordt ingericht. Rondom de nieuwe bomen op het plein komen hardstenen randen met messing cirkels met tekstfragmenten. Die woorden stemmen vrolijk en bieden ook stof tot nadenken, vertellen initiatiefnemers Herman Evers en Bram de Borst.

Toen Herman Evers en Bram de Borst – “wij zijn gewoon geïnteresseerde burgers van Deventer” – hoorden van de plannen voor de herinrichting van de Lebuinuspleinen, trokken zij meteen aan de bel bij de gemeente Deventer.

Zou er op de pleinen ook ‘iets’ kunnen komen dat Deventenaren en bezoekers nieuwsgierig maakt naar de bijzondere geschiedenis van de stad en de pleinen? En dat aanzet tot bezinning? “We werden meteen enthousiast betrokken”, vindt Herman. Uiteindelijk resultaat van het meedenken: de boomcirkels met daarop ‘dichterlijke’ Deventer-teksten.

Meteen betrokken
Geboren Sallander Herman Evers woont sinds 2011 in Deventer en verdiepte zich sindsdien uitgebreid in de historie van de Hanzestad. Als theoloog heeft ook de kerkelijke geschiedenis zijn belangstelling. Via een gemeenschappelijke vriend ontmoette Herman Bram de Borst, die als vrijwilliger betrokken is bij het Meester Geertshuis in Deventer.

In het Meester Geertshuis, inloophuis in de binnenstad, vindt wie het maar wil of nodig heeft, een luisterend oor in de huiskamer of kan meedoen met tal van activiteiten. Het dankt zijn naam aan Geert Groote, grondlegger van de Moderne Devotie en een belangrijke Deventenaar uit de geschiedenis van de stad. Zijn woorden van bescheidenheid en vredelievendheid vonden hun weg naar een van de boomcirkels.

Feesten én bezinnen
“Eerlijk gezegd maakten we ons aanvankelijk wat zorgen over de herinrichting van de Lebuinuspleinen”, vertelt Bram. “Dat er terrassen komen, is natuurlijk prima. Wij lusten er ook wel één! Maar het leek ons mooi als er ook ruimte kwam voor stilte en bezinning. Zoals je ook vaak ziet in Italië of Frankrijk, waar je op pleintjes kunt verpozen en ook kunt zitten mijmeren en op andere gedachten komt.”

Ook de bijzondere geschiedenis van de plek mocht wat Herman en Bram betreft duidelijk gemarkeerd worden. Niet alleen stichtte Lebuinus hier Deventer, het Grote Kerkhof was en is ook daadwerkelijk een kerkhof. Herman: “Er liggen 40 duizend Deventenaren begraven. Dat waren niet de rijke burgers die zich een grafplek ín de kerk konden veroorloven, maar juist de armere inwoners, vluchtelingen, bezoekers en kooplieden. Waaronder slachtoffers van de pestpandemie. Om dit te gedenken, heeft de Deventer troostdichter Boudewijn Betzema een prachtige tekst geschreven.”

Zoektocht
Herman en Bram doken voor hun zoektocht naar passende teksten in de rijke geschiedenis van Deventer en stelden na veel overleg met betrokkenen bij het herinrichtingsplan uiteindelijk een compilatie samen van zeven citaten. De passages zijn van de hand van beroemde Deventenaren, of verwoorden iets over het leven op het plein. Daar kun je proosten, spelen, feesten, even tot jezelf komen of juist samen zijn. Hierover dichtte voormalig stadsdichter Johanneke ter Stege en zanger Typhoon schreef prachtig over elkaar ontmoeten zonder vooroordeel.

Van Etty Hillesum, die jarenlang in Deventer woonde en in de Tweede Wereldoorlog haar beroemde dagboeken schreef, komt een passage over liefde en haat op een boomcirkel te staan. Natuurlijk kan ook Erasmus niet ontbreken, die zijn opleiding kreeg aan de Latijnse School aan het Grote Kerkhof. Hij schreef Lof der Zotheid en daaruit selecteerden Herman en Bram een citaat.

Deventer verkennen
Wie weet inspireren de teksten lezers straks om zich verder te verdiepen in Deventer, hopen Herman en Bram. Om de hoek van het plein ontdek je immers méér in het Geert Groote Huis of het Etty Hillesum Centrum, stadsgidsen weten je alles te vertellen over de geschiedenis van de Latijnse School en wie weet ga je na het lezen van de tekst van Jeremia op één van de boomcirkels toch even een kaarsje branden in de Lebuinuskerk …

 

Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer in Deventer

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met hulp van ervaringsdeskundigen blijkt het makkelijker dan gedacht. Ervaren OV-ambassadeurs geven (aankomende) reizigers advies en tips over het reizen met trein of bus.

Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan persoonlijke zelfredzaamheid. Ervaren OV-ambassadeurs omarmen dit en helpen 55-plussers graag op weg. Vragen over het reizen met bus of trein zoals: ‘Hoe vraag ik een ov-chipkaart aan? Welk abonnement past het best bij mij?’ worden door hen toegelicht. Elke maand vindt dit speciale inloopspreekuur plaats.

Wanneer:          dinsdag 26 april 2022

Hoe laat:          10.00 – 11.30 uur

Waar:               Bibliotheek Keizerlanden, Graaf Florisstraat 3, Deventer

Telefonisch spreekuur
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur is ook mogelijk. Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar tijdens het telefonisch spreekuur om OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op nummer: 038 – 303 70 10.
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Interactieve online informatiebijeenkomsten
Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de interactieve informatiebijeenkomsten. Data en tijdstip van deze bijeenkomsten zijn te vinden op de website: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.