Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Uitnodiging avond over woningbouw Diepenveen

Diepenveen luchtfoto dorpskern

In heel Nederland is er momenteel een grote vraag naar woningen. Zo ook in Diepenveen. In 2021 is hiervoor een concept ambitie van 150 woningen voor de periode tot 2035 neergelegd bij de gemeenteraad ter besluitvorming. Deze woningen zijn met name bedoeld voor jonge mensen en voor ouderen die willen doorstromen naar een levensloopbestendige woning.

De raad heeft dit besluit aangehouden om het dorp eerst de mogelijkheid te geven zelf een dorpsvisie op te stellen. Deze dorpsvisie is inmiddels opgesteld door inwoners van Diepenveen en hierin is de ambitie om 150 nieuwe woningen tot 2035 te bouwen herbevestigd.

Voorkeurslocatie

De gemeente kijkt nu naar welke locaties daarvoor geschikt zijn. Het stuk grond tussen de Melchior van Brielstraat en de sportvelden (tussen de Boxbergerweg en de hoogspanningsleidingen) is nadrukkelijk in beeld als voorkeurslocatie.

Concept Routekaart Diepenveen 2022

De ambitie voor woningbouw in Diepenveen, de doelgroepen waarvoor deze bedoeld zijn en de locatie waarop dit zou kunnen staan omschreven in een concept Routekaart Diepenveen 2022. Voordat we dit concept aan de gemeenteraad aanbieden ter besluitvorming, willen we graag eerst de mening van de inwoners van Diepenveen horen.

Uitnodiging 2 februari 2023.

Wij nodigen inwoners van Diepenveen daarom uit op 2 februari om 20:00 uur in het Kulturhus in Diepenveen, inloop vanaf 19.30 uur. Tijdens deze avond lichten wij de routekaart toe en heeft u gelegenheid hierop uw reactie te geven. Van de avond wordt een verslag gemaakt dat wordt aangeboden aan de raad bij de besluitvorming over de routekaart.

Meer informatie

Kijk op www.deventer.nl/diepenveen voor meer informatie en de voortgang van het traject. Heeft u vragen? Stel ze gerust via:
wonendiepenveen@deventer.nl


Geldfit Deventer breidt uit

foto: Kees Winkelman

Op 16 januari a.s. vindt de opening plaats van een nieuwe Geldfit Deventer, in de Bibliotheek aan de Stromarkt. Het is de derde Geldfit Deventer, waar mensen met geldproblemen terecht kunnen voor hulp en advies op maat.

Binnen Geldfit Deventer werkt de gemeente samen met verschillende lokale organisaties om inwoners met geldzorgen te helpen. “Onder meer door de energiecrisis wordt het voor steeds meer mensen een probleem om de hoge energierekening te betalen”, zegt wethouder Rob de Geest (Werk en Inkomen).

“Nog vóórdat mensen financieel volledig in de knel komen, willen we zo snel mogelijk met hen in contact staan zodat we erger kunnen voorkomen. Initiatieven als Geldfit en het Ondersteuningsloket Energie kunnen daarbij helpen.”

Gratis hulp en advies

Bij Geldfit kunnen mensen met geldzorgen gratis hulp en advies krijgen. Medewerkers helpen mensen met het lezen van brieven, het invullen van formulieren en bellen met andere instanties.  Omdat steeds meer mensen Geldfit weten te vinden, komt er nieuwe Geldfit in de binnenstad. De twee huidige Geldfits zijn te vinden in de bibliotheek Keizerslanden en in verbindingscentrum De Fontein in Colmschate. De openingstijden van Geldfit Keizerslanden worden vanaf 16 januari verruimd, zodat meer mensen er terecht kunnen.

Openingstijden vanaf 16 januari 2023

  • Geldfit in Bibliotheek Deventer Centrum: elke maandag van 14.00 – 17.00 uur
  • Geldfit in Bibliotheek Keizerslanden: elke woensdag van 09.00 – 13.00 uur
  • Geldfit in verbindingscentrum De Fontein: elke donderdag 09.00 – 12.00 uur

Tijdelijke woonunits op terrein azc

Deze week start de bouw van 70 tijdelijke wooneenheden voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning op het terrein van het azc in Schalkhaar. In vervolg op eerdere voorbereidingen, zijn de eerste materialen maandag 16 januari op het terrein van het azc aangekomen. 

Transport

De komende tijd worden de wooneenheden vanuit Beekbergen aangevoerd en geplaatst op het terrein van het azc, langs de Spanjaardsdijk. De route van het transport loopt via de Koningin Wilhelminalaan naar de Frieswijkerweg. De verwachting is dat het transport van alle units eind januari is afgerond.


Voormalig Syrisch bokskampioen Mohammed (27) hoopt op hereniging met vrouw en familie

Op de vluchtelingenboot aan het Pothoofd in Deventer verblijven op dit moment 172 asielzoekers uit een groot aantal landen Arabische waaronder Afghanistan, Jemen, Iran, Irak en Syrië. Eén van de tijdelijke bewoners – de boot dient tot uiterlijk half maart als crisisnoodopvanglocatie – is Mohammed El-Aji. De 27-jarige Mohammed was in 2009, 2014, 2015 en 2016 de bokskampioen van zijn land. Eerst in de categorie tot 63 kilo en later tot 75 kilo.

Gemoedelijk

In de ruim twee maanden dat hij op de boot in Deventer bivakkeert, heeft Mohammed zijn bokstechnieken geen enkele keer in de praktijk hoeven brengen. Tussen de passagiers van uiteenlopende nationaliteiten gaat het er volgens hem gemoedelijk aan toe en opstootjes heeft hij niet meegemaakt. Niet zo vreemd, omdat iedereen letterlijk en figuurlijk in hetzelfde schuitje zit.

Tot voor kort werkte Mohammed zich in een sportschool in de stad wekelijks in het zweet tijdens kickbokstrainingen, maar hij kwam erachter dat deze vechtsport niet echt aan hem besteed is. De vriendelijke Syriër blijkt al enkele jaren niet meer actief te zijn in de boksring waarin hij zoveel successen boekte.

Gruwelijke burgeroorlog

Via tolk Fateh uit Jemen vertelt Mohammed dat hij in Tartous, een havenstad in West-Syrië, woonde. Net als zijn ouders, twee zussen en zijn echtgenote. Hij was bijna klaar met zijn studie aan een college voor sport en lichamelijke opvoeding toen hij besloot te vluchten voor de gruwelijkheden en gevaren van de burgeroorlog, die zijn vaderland al ruim elf jaar in de greep houdt en die honderdduizenden burgers het leven heeft gekost. Via Ter Apel belandde hij in Deventer.

Mohammed hoopt van de IND een verblijfsvergunning te krijgen en dat snel daarna een hereniging met zijn vrouw en familie kan volgen. Voorlopig kan de jonge Syriër niets anders doen dan de dagen, weken en maanden in Deventer zo goed mogelijk zien door te komen. Over de stad en de mensen in Deventer is hij heel positief en het eten aan boord is prima, zo maakt hij met een opgestoken duim duidelijk.

Bokstraining en badmeester

Als hij toestemming krijgt om definitief in Nederland te blijven, dan is Mohammed van plan de kost te gaan verdienen met het geven van bokstraining aan kinderen in combinatie met een baan als badmeester. Met dit laatste beroep heeft hij in Syrië al ervaring opgedaan.


Nieuw bij Stichting Leergeld Deventer

We krijgen allemaal te maken met hoge gasprijzen en eveneens hoge inflatie. Dat is voor veel mensen een probleem. Zeker voor mensen die moeten rondkomen met weinig geld. Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen doen in de maatschappij. Meedoen betekent meedoen aan sport, muziek, cultuur en ook aan schoolactiviteiten.

Steeds meer gezinnen met een laag inkomen hebben tegenwoordig moeite hebben met het betalen van deze activiteiten. Daarom kunnen er vanaf nu ook gezinnen met een inkomen tot maximaal 130% van de bijstand gebruik maken van Stichting Leergeld. We doen dit voorlopig tot 1 oktober 2023. Daarna bekijken we of we de uitbreiding kunnen voortzetten.

Denkt u in aanmerking te komen voor de regeling? Neem dan vooral contact met ons op.

Stichting Leergeld is te bereiken via:

  • www.leergelddeventer.nl
  • Telefonisch via 0570 672599
  • Via een e-mail aan info@leergelddeventer.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ruimte voor samenbouw in Steenbrugge

In Steenbrugge is naast de bouw van sociale huur- en koopwoningen, ook ruimte voor sociale projectontwikkeling. Toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever voor hun nieuwbouwproject (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortweg CPO). Belangstellende CPO-groepen (55+) kunnen zich vanaf 17 januari 2023 inschrijven voor deze locatie. Op de kavel is ruimte voor 26 woningen in de vorm van een hofje.

De CPO-kavel wordt, via een openbare verkoop, aangeboden aan lokale CPO-groepen. Zij krijgen de kans om een aantrekkelijke woonvorm in de dorpse en gemoedelijke sfeer van Steenbrugge te realiseren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de CPO-kavel op de website www.deventerverkoopt/CPO-steenbrugge