Stedendriehoek

Nieuwe overeenkomst terrein AkzoNobel

DEVENTER – De AkzoNobel-vestiging in Deventer wordt een broedplaats voor open innovatie in chemie en technologie. De gemeente Deventer, Herstructureringsmaatschappij Overijssel, de provincie Overijssel en AkzoNobel Specialty Chemicals hebben een overeenkomst voor zeven jaar getekend om samen het Deventer Open Innovation Center (DOIC) te ontwikkelen. De investering die hiermee gemoeid gaat is ruim 25 miljoen euro.

Het gebied wordt dé plaats in Europa als het gaat om de meest veeleisende chemie en technologie waar veiligheid, procesbeheersing en kennis van wet- en regelgeving van essentieel belang zijn. Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten krijgen toegang tot een werkomgeving die onder meer bestaat uit een groot kennis- en bedrijvennetwerk, speciale onderzoeksfaciliteiten, zoals het unieke veiligheidslaboratorium, het analytisch lab, proeffabrieken met mogelijkheden om productie op te schalen en onderwijs- en trainingsvoorzieningen. Op het centrum kunnen jonge bedrijven samen met AkzoNobel nieuwe toepassingen en producten in de chemie ontwikkelen en opschalen.

Meer dan duizend arbeidsplaatsen in 2015
Het centrum gaat, eind 2025, werk bieden aan 300 kennisintensieve medewerkers en 50 medewerkers die zorgen voor training en educatie. Dit aantal is exclusief de al aanwezige 315 medewerkers van AkzoNobel. Hierbij komt nog de indirecte werkgelegenheid, waaronder dienstverlening, zodat het totaal aantal arbeidsplaatsen eind 2025 op ruim duizend uit zal komen.

De gemeente Deventer is blij met de overeenkomst. Liesbeth Grijsen, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Deventer: “DOIC biedt ruimte aan startende, innovatieve bedrijven in de chemische sector. Het versterkt de aanwezige chemische expertise in Deventer en zorgt voor behoud van het aanwezige R&D van AkzoNobel. Wij zien hierin kansen voor werkgelegenheid en economie.” Han Wiendels, directeur Herstructureringsmaatschappij Overijssel sluit zich hierbij aan: “Het ondersteunen van de ontwikkeling van het DOIC via een investering in vastgoed als onderdeel van een revitaliseringproces past goed bij de missie van HMO. De locatie heeft een specifiek en uniek karakter. Het centrum versterkt het vestigingsklimaat in Overijssel voor bedrijven en start-ups in de chemische industrie.”

Peter Nieuwenhuizen, Global RD&I Director van AkzoNobel Specialty Chemicals: “We versterken onze banden met Deventer en creëren bovendien samen een innovatief centrum van bedrijven en kennisinstellingen. Open innovatie is een essentieel onderdeel van de strategie van Specialty Chemicals om onze groei- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door kennisuitwisseling komen wij en andere bedrijven, start-ups en kennisinstellingen samen sneller tot baanbrekende chemtech innovaties en nieuwe toepassingen in highly demanding chemistry.”

Het centrum draagt zo bij aan het creëren, aantrekken en behouden van kennisintensieve bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus. Inmiddels hebben de eerste startende ondernemingen al besloten om zich hier te vestigen.