Stedendriehoek

Nieuwe fase S/park: ruimte voor meer bedrijvigheid

Het S/park aan de Zutphenseweg gaat een nieuwe fase in, waarbij het college de gemeenteraad voorstelt S/park om te vormen. De grond wordt verkocht aan ontwikkelaar Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Die ontwikkelt in samenwerking met de gemeente een bedrijventerrein voor innovatieve proces- en maakbedrijven.

S/park is ongeveer acht hectare groot en is onderdeel van het voormalige Akzo-terrein (nu Nouryon). De hekken die nodig zijn voor de huidige beveiliging gaan grotendeels weg. Hiermee ontstaat een open gebied dat beter aansluit op de Gasfabriek en meer deel uitmaakt van de Kennisas.

Voorgaand plan S/park
Een jaar na het sluiten van de productietak van AkzoNobel eind 2016, hebben Nouryon, gemeente Deventer, Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en provincie Overijssel de handen ineengeslagen. Er kwam een plan voor een innovatiecentrum van hoogwaardige chemische bedrijven en start-ups, genaamd S/park.

Ondanks de bijzondere status voor zware chemische productie en ontwikkeling op deze locatie, is het niet gelukt om in de proefperiode van drie jaar genoeg bedrijven in deze sector aan te trekken en banen te creëren. Het profiel bleek te specifiek en het oorspronkelijke S/park is in maart 2021 dan ook beëindigd.

Nieuwe fase S/park
Op verzoek van de gemeenteraad heeft de gemeente de grond na het beëindigen niet gelijk terug geleverd aan Nouryon, maar in bezit gehouden om grip te houden op het gebied. Samen met de projectpartners (provincie, HMO, Nouryon) is onderzocht wat geleerd kon worden van het niet-geslaagde project S/park, om nu te komen tot een doorstart.

Ontwikkelen van het gebied
HMO koopt de grond van de gemeente en ontwikkelt het gebied aan de hand van een nieuw ‘economisch profiel’. Daarin staan innovatieve en hoogwaardige proces- en maakbedrijven centraal. Met een duurzame campus voor chemische bedrijven en startups, en ruimte voor bedrijvigheid in de categorie duurzame en circulaire toepassingen.

Gebied met potentie
Wethouder Thomas Walder: “S/park is een gebied met potentie. Er liggen veel mogelijkheden voor samenwerking vanuit S/Park, door de ligging nabij het centrum en met het Gasfabriekterrein als buurman. Het succesvolle broednest voor innovatieve bedrijven daar, kan zich verder uitbreiden het S/park-terrein op. We geven de ruimte aan innovatieve proces- en maakbedrijven.”

Deventer economie
Een afvaardiging van het DEP (Deventer Economisch Perspectief) is betrokken bij de vorming van het nieuwe plan, om te zorgen dat het nieuwe S/Park beter aansluit bij de wensen van de Deventer economie. De gemeente krijgt mede het recht om in te stemmen met de komst van nieuwe bedrijven. De gemeente loopt geen financieel risico meer, omdat HMO de acht hectare grond gegarandeerd afneemt.