Stedendriehoek

Muggeplein fraai kunstwerk rijker

Het Muggeplein in Deventer is sinds vorige week een kunstwerk rijker: Squares van kunstenaar Aam Solleveld. Het kunstwerk is een initiatief van omwonenden en sluitstuk van een traject waarin het plein opnieuw is ingericht.

Vanuit een wens van de bewoners om de herinrichting van het Muggeplein te bekronen met een kunstwerk dat verwijst naar de rijke geschiedenis van deze plek, zijn betrokken buurtbewoners een kunstopdrachttraject gestart onder begeleiding van Kunstenlab. Dit heeft geresulteerd in het kunstwerk Squares van Aam Solleveld. De vierkanten met diagonalen verwijzen naar hedendaagse bouwtekeningen waar objecten worden aangeduid met een rechthoek en een kruis. De vier hoeken staan voor de vier straten die uitkomen op het plein. Zwart-wit contrasteert met de kleuren aan het plein en vormt daardoor de verbindende factor tussen diverse bouwstijlen rondom het plein. Het werk refereert zo aan de veranderingen die deze plek zo kenmerken: de afbraak en opbouw van de wijk door de eeuwen heen, én de veranderingen die ongetwijfeld ook in de toekomst nog zullen volgen.

Het Muggeplein is een plek met een rijke geschiedenis. Het is ook niet altijd een plein geweest. Vanaf de 15e tot diep in de 19e eeuw stond hier het Sint Geertruiden- of Pestengasthuis. De huidige Fermerie (nu buurthuis) is het enige restant van het voormalige gasthuis. De naam refereert nog aan het militair hospitaal dat hier tot begin 1900 was gevestigd. Pas met de sloop van het gasthuis ontstond het plein. Rondom het plein waren stegen met oude huizen waar de bewoners in armoede leefden.

Een aantal jaren geleden heeft het voormalige politiebureau, dat hier ook heeft gezeten, plaats gemaakt voor tien nieuwe stadswoningen. Met name deze ingreep, gecombineerd met de nieuwe inrichting, leverde het Muggeplein een forse kwaliteitsimpuls op, met de allure van een kleinschalig stadspleintje. Het ontwerp dat ten grondslag lag aan deze metamorfose, is in goed overleg tussen gemeente en wijkbewoners tot stand gekomen. Bij de afronding van dit traject, rond 2017, ontstond vanuit de buurt een sterke wens om de herinrichting van het Muggeplein te bekronen met een kunstwerk dat op een of andere manier appelleert aan het rijke verleden van deze plek.