Stedendriehoek

Minima met hoge energielasten krijgen steun van gemeente

Het college van burgemeester en wethouders wil mensen met een laag inkomen die in de problemen komen door de sterk gestegen kosten van energie financieel ondersteunen. Met ondersteuning wil de gemeente dat ook mensen met een lager inkomen hun energierekening kunnen blijven betalen. 

“De vaste toelage van 800 euro per huishouden is niet voor ieder huishouden voldoende,” stelt wethouder Rob de Geest. “Het Rijk hanteert een vaste vergoeding van 800 euro, ongeacht de stijging van de energienota. Wij willen dat de ondersteuning beter aansluit op de individuele situatie van mensen die het toch al knap lastig hebben.” Ongeveer 10% van de huishoudens betaalt een energierekening die zwaar drukt op hun lage inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening en lopen risico (verder) in de schulden te raken. Als de energieprijzen hoog blijven of verder stijgen, krijgen nog veel meer huishoudens hier mee te maken.

Energietoeslag van het rijk
Om mensen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijging van de energieprijzen is er een eenmalige tegemoetkoming voor huishoudens met een inkomen rond het minimum. Zij ontvangen over enkele maanden 800 euro via de gemeente. De gemeente werkt er hard aan om dit zo snel mogelijk te regelen. Meer informatie hierover is binnenkort te lezen op energietoeslag Deventer. en op de gemeentelijke informatiepagina’s in de Stedendriehoek. Bijstandsgerechtigden ontvangen de tegemoetkoming automatisch. Zij krijgen binnenkort alvast 400 euro op hun rekening gestort.

Rondkomen op acceptabel niveau
Wethouder Rob de Geest over de noodzaak van extra gemeentelijke ondersteuning: “Omdat ook allerlei andere kosten van levensonderhoud zijn gestegen, is het verstevigen van bestaanszekerheid nu nog belangrijker. Voor huishoudens die ondanks de 800 euro van het Rijk, in de problemen dreigen te komen, bieden we maatwerkondersteuning voor de energiekosten. Die vergoeding is voorlopig voor drie maanden. We dringen aan bij het Rijk op structurele maatregelen.”