Stedendriehoek

Minder misdrijven en meer winkels

DEVENTER – Deventer nadert de 100.000 inwoners en het aantal winkels in de binnenstad is opnieuw toegenomen in 2017. Dat zijn twee opvallende ontwikkelingen die te vinden zijn in ‘Feiten en cijfers Deventer 2017’. Een handig naslagwerk, naast de uitgebreide digitale informatie op de website www.staatvandeventer.nl.

Ook in deze editie staat hoe trends verlopen en wordt Deventer vergeleken met gemeenten met gelijke bevolkingsomvang. Nieuw in deze versie: parkeercapaciteit en parkeerdruk in de binnenstad, kenmerken statushouders, herkomst leerlingen basisonderwijs en gebruik en kosten van gezondheidszorg. Voor de gemeente zijn statistische informatie en prognoses een belangrijk instrument om goed voorbereid te zijn op komende ontwikkelingen op allerlei terreinen.

Enkele conclusies uit Feiten en cijfers Deventer 2017: Verdere toename aantal huishoudens. Het aantal huishoudens is in 2016 met ruim 600 toegenomen tot ruim 43.300. Het aantal huishoudens stijgt ongeveer tien procent tot 2035. Vooral de kleinere huishoudens, alleenstaanden en éénoudergezinnen. Het aantal huishoudens met kinderen neemt verder af.

Minder misdrijven, meer incidenten met verwarde personen. Het aantal misdrijven is sinds 2012 gedaald. Dat is gelijk aan het landelijk beeld. Ook het aantal diefstallen is, na een periode van toename, sinds 2015 afgenomen. Opvallend is dat het aantal incidenten met verwarde/overspannen personen in 2016 is verdubbeld ten opzichte van 2012.

Winkelen voor plezier belangrijkste reden voor bezoek aan Deventer. Uit het onderzoek Toeristisch bezoek aan steden 2016, blijkt dat winkelen voor plezier de belangrijkste reden is voor een bezoek aan Deventer. Daarbij zijn de auto en trein verreweg de meest gebruikte vervoermiddelen. De gemiddelde besteding per bezoek neemt iets af en meer dan de helft van alle bezoekers is 50 jaar of ouder.